Haugesund tar nye grep

Under årets filmfestival i Haugesund settes blant annet fokus på forholdet mellom produsenter og distributører og fraværet av ”voksenfilm”.
Programsjef Håkon Skogrand ønsker å møte konkurransen fra Kosmorama ved å styrke fokuset både på bransjens behov og det lokale kinopublikummets behov.

Under årets filmfestival i Haugesund settes blant annet fokus på forholdet mellom produsenter og distributører og fraværet av ”voksenfilm”.
Programsjef Håkon Skogrand ønsker å møte konkurransen fra Kosmorama ved å styrke fokuset både på bransjens behov og det lokale kinopublikummets behov.

Forholdet mellom distributører og produsenter har vært omdiskutert i det siste. Debatten har særlig gått på hvordan dvd-inntektene skal fordeles. Får distributørene for stor del av gevinsten i forhold til produsentene, eller er det en nødvendighet at distributørene får tilstrekkelig dekning for risikoen de tar? Under årets filmfestival i Haugesund settes dette forholdet på dagsorden i et bransjeseminar der produsenter og distributører møter hverandre til dialog på godt og vondt.

– Det blir et todelt seminar, med fokus både på situasjonen slik den er i dag og slik den blir i den såkalte digitale framtida, forteller programsjef Håkon Skogrand. – Både dagens situasjon med dvd-lanseringer og framtidas utfordringer i forhold til digital kino vil bli tatt opp på seminaret. I framtida vil forholdet mellom distributører og produsenter kunne endre seg raskt, og det er viktig at begge parter blir i stand til å tenke framover og skjønne markedet.

Endringer man kan se for seg i markedet er for eksempel at distributøren som mellomledd ikke lenger blir like viktig, og at distributørene dermed må satse mer og mer på ren markedsføring. Skogrand trekker fram Lyse Tele som en aktuell aktør her. De forhandler direkte med produsenter i utlandet om produkter for bredbånd-tv og VOD (Video-on-demand), et moment som vil bli tatt opp på seminaret.

– Det er også andre aktører i dette markedet, for eksempel er det i Danmark tatt initiativ til en egen TV-kanal for nordiske filmer: ”The Scandinavia Filmmakers TV-channel”. Initiativtaker er Niels Aalbæk, og vi håper at han deltar på seminaret, sier Skogrand.
– Jørgen Storm Rosenberg representerer produsentene, muligens også en mer erfaren produsent som Dag Alveberg. Vi har også med Rasmus Ramstad, øverste sjef i Svensk Filmindustri. Vi er midt i planleggingen av dette nå, og vil gå ut med flere detaljer i august.

Et annet aktuelt seminar er på trappene fredag 26. august. Her inviterer Norsk filminstitutt og Norske filmregissører til diskusjon om den omdiskuterte mangelen på film for et voksent publikum. Arbeidstittelen er ”Vi over 50 – hvem forteller historiene”. Det jobbes også med et seminar om nordiske co-produksjoner, som er noe usikkert foreløpig ettersom endel navn på blokka har meldt avbud.

Håkon Skogrand kan dessuten fortelle at det i år blir mer arrangementer for det vanlige publikum enn tidligere.

– Vi ser at den nystartede filmfestivalen i Trondheim, Kosmorama, ønsker å integrere bransjen i en publikumsfestival, og det er viktig for oss å møte den utfordringen. Også fordi de har etablert en egen norsk filmpris, som går oss litt i næringa, sier Skogrand. – Selv om Haugesund alltid har vært en festival åpen for publikum, har vi ikke markedsført oss så sterkt tidligere på dette. Vi har et ønske om at festivalen oppfattes som festival for alle, og det har vi kapasitet til. Haugesunds Avis er inne i et utstrakt samarbeid med oss, der målet er å føre festivalen ut til publikum.

Nytt av året er åpningsfest på kaia ved Maritim, der byens befolkning i forbindelse med åpningsfilmen Import-Eksport (se foto) inviteres til stor fest med fyrverkeri og konsert med blant annet Vamp. Her arrangeres også avslutningsprogrammet. Det blir også et eget publikumsprogram på kveldstid, og to kvelder utendørs med gratis utevisning av filmer.

Festivalopplegget ellers ligner tidligere år. Under New Nordic Films 19-22, inviterer bransjen internasjonale kjøpere, tv/festivaler til tre dagers markedsprogram med nye nordiske filmer.
– Det er viktig å understreke at New Nordic Films har et veldig utviklingspotensial, og har vokst fra år til år. Vi vil først og fremst være en markedsføringsfestival for nordisk film, avslutter Håkon Skogrand.

Haugesund tar nye grep

Under årets filmfestival i Haugesund settes blant annet fokus på forholdet mellom produsenter og distributører og fraværet av ”voksenfilm”.
Programsjef Håkon Skogrand ønsker å møte konkurransen fra Kosmorama ved å styrke fokuset både på bransjens behov og det lokale kinopublikummets behov.

Under årets filmfestival i Haugesund settes blant annet fokus på forholdet mellom produsenter og distributører og fraværet av ”voksenfilm”.
Programsjef Håkon Skogrand ønsker å møte konkurransen fra Kosmorama ved å styrke fokuset både på bransjens behov og det lokale kinopublikummets behov.

Forholdet mellom distributører og produsenter har vært omdiskutert i det siste. Debatten har særlig gått på hvordan dvd-inntektene skal fordeles. Får distributørene for stor del av gevinsten i forhold til produsentene, eller er det en nødvendighet at distributørene får tilstrekkelig dekning for risikoen de tar? Under årets filmfestival i Haugesund settes dette forholdet på dagsorden i et bransjeseminar der produsenter og distributører møter hverandre til dialog på godt og vondt.

– Det blir et todelt seminar, med fokus både på situasjonen slik den er i dag og slik den blir i den såkalte digitale framtida, forteller programsjef Håkon Skogrand. – Både dagens situasjon med dvd-lanseringer og framtidas utfordringer i forhold til digital kino vil bli tatt opp på seminaret. I framtida vil forholdet mellom distributører og produsenter kunne endre seg raskt, og det er viktig at begge parter blir i stand til å tenke framover og skjønne markedet.

Endringer man kan se for seg i markedet er for eksempel at distributøren som mellomledd ikke lenger blir like viktig, og at distributørene dermed må satse mer og mer på ren markedsføring. Skogrand trekker fram Lyse Tele som en aktuell aktør her. De forhandler direkte med produsenter i utlandet om produkter for bredbånd-tv og VOD (Video-on-demand), et moment som vil bli tatt opp på seminaret.

– Det er også andre aktører i dette markedet, for eksempel er det i Danmark tatt initiativ til en egen TV-kanal for nordiske filmer: ”The Scandinavia Filmmakers TV-channel”. Initiativtaker er Niels Aalbæk, og vi håper at han deltar på seminaret, sier Skogrand.
– Jørgen Storm Rosenberg representerer produsentene, muligens også en mer erfaren produsent som Dag Alveberg. Vi har også med Rasmus Ramstad, øverste sjef i Svensk Filmindustri. Vi er midt i planleggingen av dette nå, og vil gå ut med flere detaljer i august.

Et annet aktuelt seminar er på trappene fredag 26. august. Her inviterer Norsk filminstitutt og Norske filmregissører til diskusjon om den omdiskuterte mangelen på film for et voksent publikum. Arbeidstittelen er ”Vi over 50 – hvem forteller historiene”. Det jobbes også med et seminar om nordiske co-produksjoner, som er noe usikkert foreløpig ettersom endel navn på blokka har meldt avbud.

Håkon Skogrand kan dessuten fortelle at det i år blir mer arrangementer for det vanlige publikum enn tidligere.

– Vi ser at den nystartede filmfestivalen i Trondheim, Kosmorama, ønsker å integrere bransjen i en publikumsfestival, og det er viktig for oss å møte den utfordringen. Også fordi de har etablert en egen norsk filmpris, som går oss litt i næringa, sier Skogrand. – Selv om Haugesund alltid har vært en festival åpen for publikum, har vi ikke markedsført oss så sterkt tidligere på dette. Vi har et ønske om at festivalen oppfattes som festival for alle, og det har vi kapasitet til. Haugesunds Avis er inne i et utstrakt samarbeid med oss, der målet er å føre festivalen ut til publikum.

Nytt av året er åpningsfest på kaia ved Maritim, der byens befolkning i forbindelse med åpningsfilmen Import-Eksport (se foto) inviteres til stor fest med fyrverkeri og konsert med blant annet Vamp. Her arrangeres også avslutningsprogrammet. Det blir også et eget publikumsprogram på kveldstid, og to kvelder utendørs med gratis utevisning av filmer.

Festivalopplegget ellers ligner tidligere år. Under New Nordic Films 19-22, inviterer bransjen internasjonale kjøpere, tv/festivaler til tre dagers markedsprogram med nye nordiske filmer.
– Det er viktig å understreke at New Nordic Films har et veldig utviklingspotensial, og har vokst fra år til år. Vi vil først og fremst være en markedsføringsfestival for nordisk film, avslutter Håkon Skogrand.

MENY