Nordisk storsatsing

Selskapet Metronome Drama skal investere 300 millioner svenske kroner i nordiske film og tv-produksjoner. Det vil også gi norsk film- og tv-produksjon et løft, mener norske bransjeaktører.

Selskapet Metronome Drama skal investere 300 millioner svenske kroner i nordiske film og tv-produksjoner. Det vil også gi norsk film- og tv-produksjon et løft, mener norske bransjeaktører.

Aage Aaberge, styreformann i Produsentforeningen, mener dette er en positiv satsing.

– Jeg synes det er flott med flere store, betydelige produsenter på banen i Norge. At en så stor enhet som Metronome satser på norsk filmproduksjon er entydig positivt, og jeg ser absolutt ingen bakdel ved dette. Forhåpentligvis vil dette bety en aktør med betydelig egenkapital, og man kan i beste fall håpe på flere filmer og en større aktivitet. Selskaper som Maipo, Nordisk og Metronome produserer både for film og TV, og dette kan også være med på å bryte ned de tydelige skillelinjene mellom film- og TV-produksjon, mener Aaberge.

Som mener norsk filmproduksjon har en sterkere posisjon enn før.

– Jeg synes det er spennende med flere store aktører som vil inn på det norske markedet. Dette viser at norsk filmproduksjon har en helt annen posisjon enn for bare fire-fem år siden. Og jeg forventer at Filmfondet innretter seg etter forandringene i produksjonsmiljøet, sier Aaberge.

Petter Wallace, prosjektkoordinator TV i Norsk Filmfond, deler begeistringen.

– Dette er en reorganisering av et eksisterende selskap, som har eksistert i veldig mange år. Så det er ikke noe nytt. Men det nye er en så tydelig satsing på drama som produksjonsform, og det synes jeg er positivt. Vi trenger oppegående selskaper som setter drama på dagsorden, tar større sjanser og tyngre løft. Det tydelige nordiske perspektivet er også bra. Det koster ikke noe mindre å lage drama i Norge enn i Tyskland, men de har 90 millioner og ikke fire til å betale, sier Wallace.

Men han hadde vært bekymret om en stor amerikansk aktør forsøkte det samme.

– At Metronome omorganiserer er bra. Men jeg hadde vært bekymret dersom et stort amerikansk selskap, for eksempel Fox, ville tatt over det norske markedet. Men jeg ser ikke noe negativt ved at Metronome tydeliggjør satsingen sin. Dette kan bety, for markedet som helhet, mer penger til utvikling av flere prosjekter. Det krever ryggrad for å gjøre det, sier Wallace.

Han mener norsk film- og fjernsynsproduksjon vil gagnes av satsingen.

– Vi har en bred base av større, mellomstore og små produsenter i Norge. At en stor, tung og bred satsing kommer, er bra for norsk produksjon. Jeg startet selv Rubicon i Norge, og det er gøy å se at det har blitt så stort, sier han.

Foto: «Monstertorsdag» – en norsk film som ble distribuert av Sandrew Metronome

Nordisk storsatsing

Selskapet Metronome Drama skal investere 300 millioner svenske kroner i nordiske film og tv-produksjoner. Det vil også gi norsk film- og tv-produksjon et løft, mener norske bransjeaktører.

Selskapet Metronome Drama skal investere 300 millioner svenske kroner i nordiske film og tv-produksjoner. Det vil også gi norsk film- og tv-produksjon et løft, mener norske bransjeaktører.

Aage Aaberge, styreformann i Produsentforeningen, mener dette er en positiv satsing.

– Jeg synes det er flott med flere store, betydelige produsenter på banen i Norge. At en så stor enhet som Metronome satser på norsk filmproduksjon er entydig positivt, og jeg ser absolutt ingen bakdel ved dette. Forhåpentligvis vil dette bety en aktør med betydelig egenkapital, og man kan i beste fall håpe på flere filmer og en større aktivitet. Selskaper som Maipo, Nordisk og Metronome produserer både for film og TV, og dette kan også være med på å bryte ned de tydelige skillelinjene mellom film- og TV-produksjon, mener Aaberge.

Som mener norsk filmproduksjon har en sterkere posisjon enn før.

– Jeg synes det er spennende med flere store aktører som vil inn på det norske markedet. Dette viser at norsk filmproduksjon har en helt annen posisjon enn for bare fire-fem år siden. Og jeg forventer at Filmfondet innretter seg etter forandringene i produksjonsmiljøet, sier Aaberge.

Petter Wallace, prosjektkoordinator TV i Norsk Filmfond, deler begeistringen.

– Dette er en reorganisering av et eksisterende selskap, som har eksistert i veldig mange år. Så det er ikke noe nytt. Men det nye er en så tydelig satsing på drama som produksjonsform, og det synes jeg er positivt. Vi trenger oppegående selskaper som setter drama på dagsorden, tar større sjanser og tyngre løft. Det tydelige nordiske perspektivet er også bra. Det koster ikke noe mindre å lage drama i Norge enn i Tyskland, men de har 90 millioner og ikke fire til å betale, sier Wallace.

Men han hadde vært bekymret om en stor amerikansk aktør forsøkte det samme.

– At Metronome omorganiserer er bra. Men jeg hadde vært bekymret dersom et stort amerikansk selskap, for eksempel Fox, ville tatt over det norske markedet. Men jeg ser ikke noe negativt ved at Metronome tydeliggjør satsingen sin. Dette kan bety, for markedet som helhet, mer penger til utvikling av flere prosjekter. Det krever ryggrad for å gjøre det, sier Wallace.

Han mener norsk film- og fjernsynsproduksjon vil gagnes av satsingen.

– Vi har en bred base av større, mellomstore og små produsenter i Norge. At en stor, tung og bred satsing kommer, er bra for norsk produksjon. Jeg startet selv Rubicon i Norge, og det er gøy å se at det har blitt så stort, sier han.

Foto: «Monstertorsdag» – en norsk film som ble distribuert av Sandrew Metronome

MENY