DVD og kino – ingen motsetning

En ny undersøkelse om nordmenns kinovaner viser at ungdom som ser mye på DVD-filmer også går mye på kino. Det går på tvers av den senere tids spekulasjoner om at de unge vraker kinoen til fordel for DVD-formatet.

En ny undersøkelse om nordmenns kinovaner viser at ungdom som ser mye på DVD-filmer også går mye på kino. Det går på tvers av den senere tids spekulasjoner om at de unge vraker kinoen til fordel for DVD-formatet.

Den nye undersøkelsen er gjennomført av MMI på vegne av FILM&KINO. I en pressemelding skriver FILM&KINO at et av de mest overraskende resultatene er nettopp at det ikke er noe motsetningsforhold mellom DVD og kinobesøket. Dette er stikk i strid med det de fleste kanskje tidligere har trodd.
Av undersøkelsen framkommer det at aldersgruppen 15 til 19 år går langt mer på kino i dag enn for 10 år siden. I 1995 sto denne aldersgruppen i gjennomsnitt for 125 000 kinobesøk i måneden, mens tallet i 2004 var 149 000 besøk. Når det gjelder aldersgruppen fra 15 og helt opp til 24 år, er tallene også hyggelige for kinoene, ettersom de viser at besøket har holdt seg stabilt de siste 10 årene. Denne gruppen sto samlet for 279 000 besøk per måned i 1995, mens de i 2004 sto for 273 000 besøk.
– Vi snakker her om den egentlige DVD og MP3-generasjonen. Denne gruppen har vi antatt at har sviktet kinoen i noen grad, men det er altså ikke tilfellet, sier Lene Løken i FILM&KINO. Hun sier videre at denne undersøkelsen tydelig viser at ungdom setter mer pris på kinoen i dag enn tidligere – og at de regner kinobesøk som en svært attraktiv aktivitet – også i konkurranse med alle de andre tilbudene som finnes i dag.
– Det er morsomt å registrere at i de ti årene vi har hatt stort tilbud av filmer på TV – og lett tilgang til leiefilm, så har ikke dette fått særlig effekt på kinobesøket hos de aldersgruppene som vi ventet skulle bli mest påvirket, sier Lene Løken.
Norske kinoer har gjennomgått en kraftig kvalitetsforbedring de siste årene, med bedre lydanlegg, bedre bilder og generelt bedre kvalitet. Ungdom som ser mye film, ønsker også å se de beste filmene i toppkvalitet. Faktisk er det slik at de yngste aldersgruppene er de som stiller høyest krav til kinoene – både teknisk, men også når det gjelder renhold og andre besøkskvaliteter.

Foto: Kinoaktuelle «Collateral»

DVD og kino – ingen motsetning

En ny undersøkelse om nordmenns kinovaner viser at ungdom som ser mye på DVD-filmer også går mye på kino. Det går på tvers av den senere tids spekulasjoner om at de unge vraker kinoen til fordel for DVD-formatet.

En ny undersøkelse om nordmenns kinovaner viser at ungdom som ser mye på DVD-filmer også går mye på kino. Det går på tvers av den senere tids spekulasjoner om at de unge vraker kinoen til fordel for DVD-formatet.

Den nye undersøkelsen er gjennomført av MMI på vegne av FILM&KINO. I en pressemelding skriver FILM&KINO at et av de mest overraskende resultatene er nettopp at det ikke er noe motsetningsforhold mellom DVD og kinobesøket. Dette er stikk i strid med det de fleste kanskje tidligere har trodd.
Av undersøkelsen framkommer det at aldersgruppen 15 til 19 år går langt mer på kino i dag enn for 10 år siden. I 1995 sto denne aldersgruppen i gjennomsnitt for 125 000 kinobesøk i måneden, mens tallet i 2004 var 149 000 besøk. Når det gjelder aldersgruppen fra 15 og helt opp til 24 år, er tallene også hyggelige for kinoene, ettersom de viser at besøket har holdt seg stabilt de siste 10 årene. Denne gruppen sto samlet for 279 000 besøk per måned i 1995, mens de i 2004 sto for 273 000 besøk.
– Vi snakker her om den egentlige DVD og MP3-generasjonen. Denne gruppen har vi antatt at har sviktet kinoen i noen grad, men det er altså ikke tilfellet, sier Lene Løken i FILM&KINO. Hun sier videre at denne undersøkelsen tydelig viser at ungdom setter mer pris på kinoen i dag enn tidligere – og at de regner kinobesøk som en svært attraktiv aktivitet – også i konkurranse med alle de andre tilbudene som finnes i dag.
– Det er morsomt å registrere at i de ti årene vi har hatt stort tilbud av filmer på TV – og lett tilgang til leiefilm, så har ikke dette fått særlig effekt på kinobesøket hos de aldersgruppene som vi ventet skulle bli mest påvirket, sier Lene Løken.
Norske kinoer har gjennomgått en kraftig kvalitetsforbedring de siste årene, med bedre lydanlegg, bedre bilder og generelt bedre kvalitet. Ungdom som ser mye film, ønsker også å se de beste filmene i toppkvalitet. Faktisk er det slik at de yngste aldersgruppene er de som stiller høyest krav til kinoene – både teknisk, men også når det gjelder renhold og andre besøkskvaliteter.

Foto: Kinoaktuelle «Collateral»

MENY