Ny pakkefinansiering

Norsk filmfond viderefører produsentstøtten i form av en pakkefinansiering for utvikling av langfilm. Fire tilskuddspakker på inntil 750 000 kroner utlyses med søknadsfrist 1. september.

Norsk filmfond viderefører produsentstøtten i form av en pakkefinansiering for utvikling av langfilm. Fire tilskuddspakker på inntil 750 000 kroner utlyses med søknadsfrist 1. september.

Pakkefinansiering, eller såkalt ”slate funding”, er et velkjent begrep innen internasjonal filmproduksjon som først de siste årene har blitt foreslått her til lands. Særlig norske produsenter har ivret for denne formen for finansiering. Nå har Filmfondet kommet produsentene i møte med en ny tilskuddsordning som skal utlyses fra og med 1.september. Der vil norske produsenter kunne søke om tilskuddspakker på inntil 750 000 kroner. Filmfondet har tidligere tildelt direkte produsentstøtte i form av rentefrie lån til selskapsutvikling og tilskudd i form av pakkefinansiering av prosjekter. Nå vil midlene i sin helhet kanaliseres til et begrenset antall produsenter som pakkestøtte til prosjektutvikling.

– Denne formen for tilskudd gir produsentene større frihet og ansvar i den avgjørende utviklingsfasen. Dette er en håndsstrekning til bransjen som vi håper vil stimulere til ny giv og nye kreative allianser, sier direktør i filmfondet Stein Slyngstad i en pressemelding.
– Målet er at noen større enheter skal kunne ha kapasitet, ressurser og kvalitet til vedvarende satsing på utvikling

Tilskuddspakkene vil bli lyst ut med krav om utvikling av minimum fem prosjekter, satt opp mot en maksimal tilskuddsramme på 750 000 kroner. Dette gir i gjennomsnitt 150 000 kroner i tilskudd per prosjekt, og en kalkyle på 300 000 per prosjekt med en egenandel på 50%. Kravet om at selskapene selv må stille med like mye som de får i tilskudd følger av kriteriene for produsentstøtten som er godkjent av ESA.

– Det er viktig at en utviklingspakke består av et visst antall prosjekter. Samtidig varierer kostnadene knyttet til første fase i utviklingsprosessen mye fra prosjekt til prosjekt. Fordelingen av midlene mellom ulike prosjekter vil være opp til den enkelte produsent, sier Slyngstad.

Ny pakkefinansiering

Norsk filmfond viderefører produsentstøtten i form av en pakkefinansiering for utvikling av langfilm. Fire tilskuddspakker på inntil 750 000 kroner utlyses med søknadsfrist 1. september.

Norsk filmfond viderefører produsentstøtten i form av en pakkefinansiering for utvikling av langfilm. Fire tilskuddspakker på inntil 750 000 kroner utlyses med søknadsfrist 1. september.

Pakkefinansiering, eller såkalt ”slate funding”, er et velkjent begrep innen internasjonal filmproduksjon som først de siste årene har blitt foreslått her til lands. Særlig norske produsenter har ivret for denne formen for finansiering. Nå har Filmfondet kommet produsentene i møte med en ny tilskuddsordning som skal utlyses fra og med 1.september. Der vil norske produsenter kunne søke om tilskuddspakker på inntil 750 000 kroner. Filmfondet har tidligere tildelt direkte produsentstøtte i form av rentefrie lån til selskapsutvikling og tilskudd i form av pakkefinansiering av prosjekter. Nå vil midlene i sin helhet kanaliseres til et begrenset antall produsenter som pakkestøtte til prosjektutvikling.

– Denne formen for tilskudd gir produsentene større frihet og ansvar i den avgjørende utviklingsfasen. Dette er en håndsstrekning til bransjen som vi håper vil stimulere til ny giv og nye kreative allianser, sier direktør i filmfondet Stein Slyngstad i en pressemelding.
– Målet er at noen større enheter skal kunne ha kapasitet, ressurser og kvalitet til vedvarende satsing på utvikling

Tilskuddspakkene vil bli lyst ut med krav om utvikling av minimum fem prosjekter, satt opp mot en maksimal tilskuddsramme på 750 000 kroner. Dette gir i gjennomsnitt 150 000 kroner i tilskudd per prosjekt, og en kalkyle på 300 000 per prosjekt med en egenandel på 50%. Kravet om at selskapene selv må stille med like mye som de får i tilskudd følger av kriteriene for produsentstøtten som er godkjent av ESA.

– Det er viktig at en utviklingspakke består av et visst antall prosjekter. Samtidig varierer kostnadene knyttet til første fase i utviklingsprosessen mye fra prosjekt til prosjekt. Fordelingen av midlene mellom ulike prosjekter vil være opp til den enkelte produsent, sier Slyngstad.

MENY