Distributør går nye veier

Alt for Norge har hittil ikke vært noen stor kinosuksess. Men distributørens direkte markedsføring overfor 4200 historielærere har gitt filmen fornyet liv.

Alt for Norge har hittil ikke vært noen stor kinosuksess. Men distributørens direkte markedsføring overfor 4200 historielærere har gitt filmen fornyet liv.

– Vi sendte ut direkte henvendelser til historielærerne ved landets grunnskoler og videregående skoler, sier Line Lønning Andresen, markedsdirektør i Sandrew Metronome som distribuerer Alt for Norge. – Forsendelsene besto av et følgebrev fra oss og filmstudieark fra Film&Kino. I brevet oppfordrer vi lærerne til å ta direkte kontakt med den lokale kinoen for å få skolekinovisning av filmen. Hvis kinoene ikke har den på programmet, ringer de oss for å booke.

Det er første gang Sandrew tar direkte kontakt med lærere på denne måten, og Andresen kan fortelle at responsen har vært god.

– Det har vært stor pågang. Det nøyaktige antallet bestillinger er vanskelig å måle, ettersom lærerne i første omgang tar kontakt med sin kino direkte, men vi har også fått mange henvendelser, sier hun. – Vi er veldig godt fornøyd, og kommer til å fortsette med dette overfor de rette filmene.

Strategien følges også i forbindelse med filmen Der Untergang, der Sandrew tar direkte kontakt med historie-, samfunns- og tysklærere i den videregående skolen.

– Tematikken i filmen avgjør om den er interessant for bruk i undervisningsopplegg. Alt for Norge passer jo svært godt inn i skolenes arbeid med hundreårsjubileet. Men man kan også være kreativ i større grad, og ikke bare gjøre dette i forbindelse med de mest opplagte tilfellene, mener Andresen. – Man kan for eksempel tenke seg at Mike Leighs filmer kan være interessant for engelsklærere å bruke i undervisningen. Det er heller ikke noe nytt at man tenker nisje generelt. Vi har for eksempel tidligere lansert en svensk thriller overfor politiskolene og velferdsorganisasjonene innen politiet, forteller hun.

Tonje Hardersen, barnefilmkonsulent i Film&Kino, ser en klar sammenheng mellom distributørens initiativ og nedleggelsen av Skolefilmutvalget ved årsskiftet.

– Det er nytt at distributørene gjør dette, mye fordi det er en kostnadskrevende strategi. Før har man nok overlatt markedsføringen av filmer overfor skolene til Skolefilmutvalget, mener hun. – Men nå som utvalget er lagt ned, må man derimot i større grad tenke på dette selv, og vi er glade for at distributørene tar initiativ. Det er en veldig fin form for markedsføring, som gjør at filmer kan inngå i undervisningsopplegget i skolen.

Med En folkefiende gjorde man noe av det samme. Skolefilmutvalget, som da fortsatt eksisterte, og distributøren CTN sendte ut filmstudieark sammen med bladet ”Norsklæreren” til abonnentene av bladet.
Filmstudiearkene står altså sentralt i denne formen for direkte markedsføring. Tanken er at lærerne og elevene skal kunne sette av en eller flere skoletimer på forhånd, og forberede seg før man går og ser filmen. Det er Film&Kino som har produsert filmstudiearket til Alt for Norge, som foruten å være sendt til lærerne også er sendt ut elektronisk til kinoene og ligger på Film&Kinos hjemmesider. I tilfellet Der Untergang har Sandrew produsert studiearket selv.

– Vi har ikke midler til å lage studieark til mange filmer i året, og etter vår vurdering trengte ikke denne filmen studieark i like stor grad, sier Hardersen. – Både fordi den appellerer til en smalere elevgruppe, og fordi filmen på mange måter står mer på egne bein og kan innlemmes i undervisningen uten forklaring av selve filmspråket. Det er derfor fint at distributøren selv tar hånd om dette, selv om vi nok ideelt sett kunne tenke oss en ekstern kvalitetssikring av slikt materiell.

Distributør går nye veier

Alt for Norge har hittil ikke vært noen stor kinosuksess. Men distributørens direkte markedsføring overfor 4200 historielærere har gitt filmen fornyet liv.

Alt for Norge har hittil ikke vært noen stor kinosuksess. Men distributørens direkte markedsføring overfor 4200 historielærere har gitt filmen fornyet liv.

– Vi sendte ut direkte henvendelser til historielærerne ved landets grunnskoler og videregående skoler, sier Line Lønning Andresen, markedsdirektør i Sandrew Metronome som distribuerer Alt for Norge. – Forsendelsene besto av et følgebrev fra oss og filmstudieark fra Film&Kino. I brevet oppfordrer vi lærerne til å ta direkte kontakt med den lokale kinoen for å få skolekinovisning av filmen. Hvis kinoene ikke har den på programmet, ringer de oss for å booke.

Det er første gang Sandrew tar direkte kontakt med lærere på denne måten, og Andresen kan fortelle at responsen har vært god.

– Det har vært stor pågang. Det nøyaktige antallet bestillinger er vanskelig å måle, ettersom lærerne i første omgang tar kontakt med sin kino direkte, men vi har også fått mange henvendelser, sier hun. – Vi er veldig godt fornøyd, og kommer til å fortsette med dette overfor de rette filmene.

Strategien følges også i forbindelse med filmen Der Untergang, der Sandrew tar direkte kontakt med historie-, samfunns- og tysklærere i den videregående skolen.

– Tematikken i filmen avgjør om den er interessant for bruk i undervisningsopplegg. Alt for Norge passer jo svært godt inn i skolenes arbeid med hundreårsjubileet. Men man kan også være kreativ i større grad, og ikke bare gjøre dette i forbindelse med de mest opplagte tilfellene, mener Andresen. – Man kan for eksempel tenke seg at Mike Leighs filmer kan være interessant for engelsklærere å bruke i undervisningen. Det er heller ikke noe nytt at man tenker nisje generelt. Vi har for eksempel tidligere lansert en svensk thriller overfor politiskolene og velferdsorganisasjonene innen politiet, forteller hun.

Tonje Hardersen, barnefilmkonsulent i Film&Kino, ser en klar sammenheng mellom distributørens initiativ og nedleggelsen av Skolefilmutvalget ved årsskiftet.

– Det er nytt at distributørene gjør dette, mye fordi det er en kostnadskrevende strategi. Før har man nok overlatt markedsføringen av filmer overfor skolene til Skolefilmutvalget, mener hun. – Men nå som utvalget er lagt ned, må man derimot i større grad tenke på dette selv, og vi er glade for at distributørene tar initiativ. Det er en veldig fin form for markedsføring, som gjør at filmer kan inngå i undervisningsopplegget i skolen.

Med En folkefiende gjorde man noe av det samme. Skolefilmutvalget, som da fortsatt eksisterte, og distributøren CTN sendte ut filmstudieark sammen med bladet ”Norsklæreren” til abonnentene av bladet.
Filmstudiearkene står altså sentralt i denne formen for direkte markedsføring. Tanken er at lærerne og elevene skal kunne sette av en eller flere skoletimer på forhånd, og forberede seg før man går og ser filmen. Det er Film&Kino som har produsert filmstudiearket til Alt for Norge, som foruten å være sendt til lærerne også er sendt ut elektronisk til kinoene og ligger på Film&Kinos hjemmesider. I tilfellet Der Untergang har Sandrew produsert studiearket selv.

– Vi har ikke midler til å lage studieark til mange filmer i året, og etter vår vurdering trengte ikke denne filmen studieark i like stor grad, sier Hardersen. – Både fordi den appellerer til en smalere elevgruppe, og fordi filmen på mange måter står mer på egne bein og kan innlemmes i undervisningen uten forklaring av selve filmspråket. Det er derfor fint at distributøren selv tar hånd om dette, selv om vi nok ideelt sett kunne tenke oss en ekstern kvalitetssikring av slikt materiell.

MENY