Dansk-norsk kvinneseminar

Fondet for dansk-norsk samarbeid inviterer til seminar i København om kvinners muligheter og suksess innen nordisk og internasjonal film.

Fondet for dansk-norsk samarbeid inviterer til seminar i København om kvinners muligheter og suksess innen nordisk og internasjonal film.

Fondet for dansk-norsk samarbeid inviterer til ”et lille stramt og effektivt seminar” som skal gjøre opp status for kvinners posisjon i nordisk og internasjonal filmbransje. ”Nå skal debatten tas på alvor og saken diskuteres til bunns”, heter det i invitasjonen til bransjens kvinner og menn.

Seminaret vil fokusere konkret på likestilling og ulike vilkår, kommersialisme kontra kunst, men også ”løse opp” alvoret med å spørre om det finnes en spesifikk ”kvinnelig humor”.

Kjente danske kvinneprofiler skal delta i panelet, som Krøniken-regissør Charlotte Sieling og filmkonsulent Vinca Wiedeman. Men også flere norske bransjeprofiler skal delta, selv om det ennå ikke er avklart hvem det blir.

Moderator er Per Nielsen, spillefilmkonsulent i Svensk filminstitutt

Stedet er Schäffergården i Köbenhavn 11.-13. mars

Påmelding: [email protected]

Kontakt: Karen Vig

Jægersborg Allé 166 • DK-2820 Gentofte • Tlf.: +45 39 77 28 00 • Fax: +45 39 77 28 01 • [email protected]

Fondet for dansk-norsk samarbeid er et bilateralt fond som har som formål å arbeide for økt forståelse og samarbeid mellom Danmark og Norge. Fondet realiserer sin virksomhet gjennom opphold for enkeltpersoner og grupper på Fondets to eiendommer, Schæffergården ved København og Lysebu ved Oslo.

Foto: Vibeke Idsøe, en av den norske filmens få kvinnelige regissører med kontinuitet.

Dansk-norsk kvinneseminar

Fondet for dansk-norsk samarbeid inviterer til seminar i København om kvinners muligheter og suksess innen nordisk og internasjonal film.

Fondet for dansk-norsk samarbeid inviterer til seminar i København om kvinners muligheter og suksess innen nordisk og internasjonal film.

Fondet for dansk-norsk samarbeid inviterer til ”et lille stramt og effektivt seminar” som skal gjøre opp status for kvinners posisjon i nordisk og internasjonal filmbransje. ”Nå skal debatten tas på alvor og saken diskuteres til bunns”, heter det i invitasjonen til bransjens kvinner og menn.

Seminaret vil fokusere konkret på likestilling og ulike vilkår, kommersialisme kontra kunst, men også ”løse opp” alvoret med å spørre om det finnes en spesifikk ”kvinnelig humor”.

Kjente danske kvinneprofiler skal delta i panelet, som Krøniken-regissør Charlotte Sieling og filmkonsulent Vinca Wiedeman. Men også flere norske bransjeprofiler skal delta, selv om det ennå ikke er avklart hvem det blir.

Moderator er Per Nielsen, spillefilmkonsulent i Svensk filminstitutt

Stedet er Schäffergården i Köbenhavn 11.-13. mars

Påmelding: [email protected]

Kontakt: Karen Vig

Jægersborg Allé 166 • DK-2820 Gentofte • Tlf.: +45 39 77 28 00 • Fax: +45 39 77 28 01 • [email protected]

Fondet for dansk-norsk samarbeid er et bilateralt fond som har som formål å arbeide for økt forståelse og samarbeid mellom Danmark og Norge. Fondet realiserer sin virksomhet gjennom opphold for enkeltpersoner og grupper på Fondets to eiendommer, Schæffergården ved København og Lysebu ved Oslo.

Foto: Vibeke Idsøe, en av den norske filmens få kvinnelige regissører med kontinuitet.

MENY