Vil spre de norske filmene

Norske premierer står fortsatt i kø på kinoene. Men to nye støtteordninger skal gjøre det enklere å spre lanseringene og satse på riktig kopi-tall.

Norske premierer står fortsatt i kø på kinoene. Men to nye støtteordninger skal gjøre det enklere å spre lanseringene og satse på riktig kopi-tall.

Høstens mye omtalte kinokork gjentar seg i vår: Ni norske filmer har premiere på norske kinoer før april. Nå innfører FILM&KINO nye støtteordninger for å spre de norske filmene mer utover året og minske risikoen ved å satse på flere kopier.

– Det har vært en uheldig klumping av norske filmer på kinoene i periodene januar-mars og august-oktober, sier Lene Løken, direktør i FILM&KINO. – Å få norske filmer bredt ut, til flere kinoer og dermed et større publikum, er siktemålet for begge nyordningene.

Den ene ordningen er et prøveprosjekt som skal stimulere til lansering av norske filmer om sommeren.

– Vi ønsker å rette fokus mot at sommeren også er en god kinotid, sier Løken.

– De senere år har vi fått en urbanitet som gjør at byen lever også om sommeren, og norske produsenter har hittil ikke vært så flinke til å se dette. Man vet at å lansere en film om sommeren kan være risikofylt – hvis sommerværet kommer akkurat den uka en film settes opp, kan det gå hardt utover besøket. Med ekstra midler er det mulig å gå bredere ut med lanseringen slik at det ikke blir så risikofylt å lansere filmer om sommeren, mener hun.

Kr 800.000 er satt av til norske filmer med kinopremiere i perioden 1. mai til 31. juli, og pengene skal gå til ekstra markedsføringsstøtte og tilskudd til kopier.

FILM&KINO innfører dessuten en egen lanseringsgaranti for norske kinofilmer som distribueres i minimum 25 kopier. Garantien utgjør kr 130.000 pr. film – et beløp som gjennomsnittlig dekker kostnadene ved 10 kopier. Tanken bak er økt forutsigbarhet og trygghet for produsenter og distributører, samt bedre mulighet for å komme fram til et mest mulig riktig kopitall, ifølge filmkonsulent Håkon Skogrand i utlysningen fra FILM&KINO.

Dersom besøkstallet er under 150.000 ett år etter ordinær premiere, tilfaller hele beløpet produsent. Ved et besøk høyere enn 150.000, skal garantien betales tilbake med 1 % pr. 500 besøkende over 150.000. Dersom filmen oppnår et besøk på 200.000 eller mer, skal hele beløpet betales tilbake til FILM&KINO. Garantiordningen kommer i tillegg til de eksisterende ordningene for rikslansering og kopistøtte.

Foto: Ikke Naken

Vil spre de norske filmene

Norske premierer står fortsatt i kø på kinoene. Men to nye støtteordninger skal gjøre det enklere å spre lanseringene og satse på riktig kopi-tall.

Norske premierer står fortsatt i kø på kinoene. Men to nye støtteordninger skal gjøre det enklere å spre lanseringene og satse på riktig kopi-tall.

Høstens mye omtalte kinokork gjentar seg i vår: Ni norske filmer har premiere på norske kinoer før april. Nå innfører FILM&KINO nye støtteordninger for å spre de norske filmene mer utover året og minske risikoen ved å satse på flere kopier.

– Det har vært en uheldig klumping av norske filmer på kinoene i periodene januar-mars og august-oktober, sier Lene Løken, direktør i FILM&KINO. – Å få norske filmer bredt ut, til flere kinoer og dermed et større publikum, er siktemålet for begge nyordningene.

Den ene ordningen er et prøveprosjekt som skal stimulere til lansering av norske filmer om sommeren.

– Vi ønsker å rette fokus mot at sommeren også er en god kinotid, sier Løken.

– De senere år har vi fått en urbanitet som gjør at byen lever også om sommeren, og norske produsenter har hittil ikke vært så flinke til å se dette. Man vet at å lansere en film om sommeren kan være risikofylt – hvis sommerværet kommer akkurat den uka en film settes opp, kan det gå hardt utover besøket. Med ekstra midler er det mulig å gå bredere ut med lanseringen slik at det ikke blir så risikofylt å lansere filmer om sommeren, mener hun.

Kr 800.000 er satt av til norske filmer med kinopremiere i perioden 1. mai til 31. juli, og pengene skal gå til ekstra markedsføringsstøtte og tilskudd til kopier.

FILM&KINO innfører dessuten en egen lanseringsgaranti for norske kinofilmer som distribueres i minimum 25 kopier. Garantien utgjør kr 130.000 pr. film – et beløp som gjennomsnittlig dekker kostnadene ved 10 kopier. Tanken bak er økt forutsigbarhet og trygghet for produsenter og distributører, samt bedre mulighet for å komme fram til et mest mulig riktig kopitall, ifølge filmkonsulent Håkon Skogrand i utlysningen fra FILM&KINO.

Dersom besøkstallet er under 150.000 ett år etter ordinær premiere, tilfaller hele beløpet produsent. Ved et besøk høyere enn 150.000, skal garantien betales tilbake med 1 % pr. 500 besøkende over 150.000. Dersom filmen oppnår et besøk på 200.000 eller mer, skal hele beløpet betales tilbake til FILM&KINO. Garantiordningen kommer i tillegg til de eksisterende ordningene for rikslansering og kopistøtte.

Foto: Ikke Naken

MENY