Veteran hylles med utstilling

Erik Borge stod i spissen for filmopprøret på 1960-tallet og introduserte norsk kinopublikum for en ny generasjon filmskapere, deriblant mange kvinner. Han fyller i disse dager 80 år og feires blant annet i utstillingen ”Studio på Jar”.

Erik Borge stod i spissen for filmopprøret på 1960-tallet og introduserte norsk kinopublikum for en ny generasjon filmskapere, deriblant mange kvinner. Han fyller i disse dager 80 år og feires blant annet i utstillingen ”Studio på Jar”.

Utstillingen på Filmens Hus vil blant annet vise smakebiter fra Erik Borges sjefsperiode i Norsk Film AS. Borge fyller i disse dager 80 år og har en karriere bak seg som berører vesentlige deler av norsk filmhistorie, fra 1950-tallet og godt inn på 1980-tallet.

I 1950 var Erik Borge med på å starte ABC-Film A/S, som skulle få stor betydning for den videre utviklingen av filmkunsten i Norge. Bak selskapet sto, foruten Borge, også regissørene Jan Erik Düring, Erik Løchen og Tore Breda Thoresen, samt komponisten Gunnar Sønstevold. ABC-Film ble et kraftsentrum som skulle prege bransjen de neste 15 årene.

Her ble filmdebatten ofte ført, og det filmfaglige engasjement gjorde seg sterkt gjeldende. I løpet av en 15 års periode produserte ABC-Film over 100 kortfilmer, hvorav Erik Borge regisserte og/eller skrev manus til vel 20. I tillegg produserte selskapet to spillefilmer; Erik Borges ”Trost i taklampa” (1955) og Jan Erik Durings ”Elias Rekefisker” (1958).

På slutten av 50-tallet etablerte ABC-Film et datterselskap, Studio ABC A/S, med sikte på større engasjement på spillefilmsiden. Det ble imidlertid med bare to egne produksjoner og en co-produksjon; Erik Løchens modernistiske, banebrytende film ”Jakten” (1959) og Løchens andre spillefilm, ”Motforestilling” (1972).

Borge skulle senere på 1960-tallet overta et vaklende Norsk Film AS og forvandle det til et moderne filmatelier som skulle produsere nær 70 spillefilmer. Han var også den som åpnet dørene for en ny generasjon kvinnelige filmskapere, som også er behørig representert i utstillingen – fra filmantologien ”Dager fra 1000 år” (1970) med Anja Breien til bl.a Vibeke Løkkebergs ”Åpenbaringen” (1977) og Eva Isaksen og Eva Dahrs ”Brennende blomster” (1985). Men dette er bare et lite utvalg av en bredt anlagt presentasjon.

Utstillingen åpner torsdag 28.oktober.

Veteran hylles med utstilling

Erik Borge stod i spissen for filmopprøret på 1960-tallet og introduserte norsk kinopublikum for en ny generasjon filmskapere, deriblant mange kvinner. Han fyller i disse dager 80 år og feires blant annet i utstillingen ”Studio på Jar”.

Erik Borge stod i spissen for filmopprøret på 1960-tallet og introduserte norsk kinopublikum for en ny generasjon filmskapere, deriblant mange kvinner. Han fyller i disse dager 80 år og feires blant annet i utstillingen ”Studio på Jar”.

Utstillingen på Filmens Hus vil blant annet vise smakebiter fra Erik Borges sjefsperiode i Norsk Film AS. Borge fyller i disse dager 80 år og har en karriere bak seg som berører vesentlige deler av norsk filmhistorie, fra 1950-tallet og godt inn på 1980-tallet.

I 1950 var Erik Borge med på å starte ABC-Film A/S, som skulle få stor betydning for den videre utviklingen av filmkunsten i Norge. Bak selskapet sto, foruten Borge, også regissørene Jan Erik Düring, Erik Løchen og Tore Breda Thoresen, samt komponisten Gunnar Sønstevold. ABC-Film ble et kraftsentrum som skulle prege bransjen de neste 15 årene.

Her ble filmdebatten ofte ført, og det filmfaglige engasjement gjorde seg sterkt gjeldende. I løpet av en 15 års periode produserte ABC-Film over 100 kortfilmer, hvorav Erik Borge regisserte og/eller skrev manus til vel 20. I tillegg produserte selskapet to spillefilmer; Erik Borges ”Trost i taklampa” (1955) og Jan Erik Durings ”Elias Rekefisker” (1958).

På slutten av 50-tallet etablerte ABC-Film et datterselskap, Studio ABC A/S, med sikte på større engasjement på spillefilmsiden. Det ble imidlertid med bare to egne produksjoner og en co-produksjon; Erik Løchens modernistiske, banebrytende film ”Jakten” (1959) og Løchens andre spillefilm, ”Motforestilling” (1972).

Borge skulle senere på 1960-tallet overta et vaklende Norsk Film AS og forvandle det til et moderne filmatelier som skulle produsere nær 70 spillefilmer. Han var også den som åpnet dørene for en ny generasjon kvinnelige filmskapere, som også er behørig representert i utstillingen – fra filmantologien ”Dager fra 1000 år” (1970) med Anja Breien til bl.a Vibeke Løkkebergs ”Åpenbaringen” (1977) og Eva Isaksen og Eva Dahrs ”Brennende blomster” (1985). Men dette er bare et lite utvalg av en bredt anlagt presentasjon.

Utstillingen åpner torsdag 28.oktober.

MENY