NRK satser mer

Oppfølgeren til fjorårets suksess ”8 novellefilmer” representerer en ”new deal” i forholdet mellom NRK og Filmfondet: Nå går NRK tyngre inn enn før og med Ibsen i ryggen.

Oppfølgeren til fjorårets suksess ”8 novellefilmer” representerer en ”new deal” i forholdet mellom NRK og Filmfondet: Nå går NRK tyngre inn enn før og med Ibsen i ryggen.

Med seertall over 400.000 på det meste i prime time på NRK1, var fjorårets satsing ”Åtte novellefilmer” en stor nok suksess til å borge for videre samarbeid mellom NRK Drama og Norsk Filmfond. Den gang bar Filmfondet den tyngste byrden økonomisk, nå har NRK økt sin finansieringsandel til 50 %. Det innebærer 6 millioner kroner totalt fra TV-kanalen, fordelt på 3 millioner fra NRK ekstern produksjon og 3 millioner fra NRK Drama.

– Vi er inspirert av suksessen man har hatt i Danmark med samarbeid mellom film- og tv-bransjene, sier Hans Rossiné, dramasjef i NRK Drama. Han framhever betydningen av å ha en sterk dramaprodusent hos TV-kanalen, og forteller at Radioteatret også er involvert denne gangen. Også i Fondet vil man stimulere til økt samarbeid mellom film- og tv-industrien, der våre naboland har kommet lenger enn oss.

– Det er et nøkkelsamarbeid. Det er viktig for oss å jobbe tettere sammen som én bransje, sier Stein Slyngstad, direktør i Norsk filmfond.

I tillegg til de 12 millionene fra Fondet og NRK, har Ibsenkomiteen bidratt med 500.000 i utviklingspenger. Prosjektene må nemlig knyttes til Henrik Ibsen. Den planlagte TV-serien har tittelen ”Ekko av Ibsen”, og skal bli en integrert del av feiringen av Ibsen-jubileet 2006.

I utlysningen står det at ”filmene skal ha til felles at de er inspirert av, utforsker eller tester ut ideer, temaer, sitater og/eller karakterer i Henrik Ibsens forfatterskap”, og at de skal utspille seg i vår egen tid.

Premissene for tematikk er altså lagt, men ikke entydig.

– Det er vanskelig å si på forhånd hva det innebærer å ”teste ut Ibsen,” konstaterer Hans Rossiné. – Men vi kan tenke oss temaer som for eksempel ekteskapelige problemer eller selvrealisering.

– Dette er ikke ment å være nyinnspillinger av Ibsen, presiserer Peter Bøe fra Filmfondet, som skal stå for utvelgelse av idéskisser og prosjekter. – Vi ønsker nye, friske ideer som kan relateres til Ibsen på en eller annen måte. Hos Ibsen har vi ofte karakterer som er satt i dilemmaer, og det er et flott utgangspunkt for drama.

Suksessformelen er ellers stort sett uforandret. Som sist etterlyses samtidsdramatikk med bred publikumsappell, og hele film- og tv-bransjen inviteres til å sende inn ideer. I tillegg inviteres 10 utvalgte ressurspersoner til å komme med bidrag. Budsjettet er 1,5 millioner kroner pr. film, og det er ingen spesifikasjoner til teknisk format. Filmenes lengde skal være innenfor ½ time, og serien skal bestå av åtte filmer. To av filmene skal produseres av NRK Drama, med ekstern regissør og manusforfatter, de resterende av uavhengige norske produksjonsselskaper. Prosessen innledes med et åpent inspirasjonsseminar 13. september, der blant annet Ibsens forfatterskap skal gjennomgås. Frist for innlevering av idéskisse er 1. november.

NRK satser mer

Oppfølgeren til fjorårets suksess ”8 novellefilmer” representerer en ”new deal” i forholdet mellom NRK og Filmfondet: Nå går NRK tyngre inn enn før og med Ibsen i ryggen.

Oppfølgeren til fjorårets suksess ”8 novellefilmer” representerer en ”new deal” i forholdet mellom NRK og Filmfondet: Nå går NRK tyngre inn enn før og med Ibsen i ryggen.

Med seertall over 400.000 på det meste i prime time på NRK1, var fjorårets satsing ”Åtte novellefilmer” en stor nok suksess til å borge for videre samarbeid mellom NRK Drama og Norsk Filmfond. Den gang bar Filmfondet den tyngste byrden økonomisk, nå har NRK økt sin finansieringsandel til 50 %. Det innebærer 6 millioner kroner totalt fra TV-kanalen, fordelt på 3 millioner fra NRK ekstern produksjon og 3 millioner fra NRK Drama.

– Vi er inspirert av suksessen man har hatt i Danmark med samarbeid mellom film- og tv-bransjene, sier Hans Rossiné, dramasjef i NRK Drama. Han framhever betydningen av å ha en sterk dramaprodusent hos TV-kanalen, og forteller at Radioteatret også er involvert denne gangen. Også i Fondet vil man stimulere til økt samarbeid mellom film- og tv-industrien, der våre naboland har kommet lenger enn oss.

– Det er et nøkkelsamarbeid. Det er viktig for oss å jobbe tettere sammen som én bransje, sier Stein Slyngstad, direktør i Norsk filmfond.

I tillegg til de 12 millionene fra Fondet og NRK, har Ibsenkomiteen bidratt med 500.000 i utviklingspenger. Prosjektene må nemlig knyttes til Henrik Ibsen. Den planlagte TV-serien har tittelen ”Ekko av Ibsen”, og skal bli en integrert del av feiringen av Ibsen-jubileet 2006.

I utlysningen står det at ”filmene skal ha til felles at de er inspirert av, utforsker eller tester ut ideer, temaer, sitater og/eller karakterer i Henrik Ibsens forfatterskap”, og at de skal utspille seg i vår egen tid.

Premissene for tematikk er altså lagt, men ikke entydig.

– Det er vanskelig å si på forhånd hva det innebærer å ”teste ut Ibsen,” konstaterer Hans Rossiné. – Men vi kan tenke oss temaer som for eksempel ekteskapelige problemer eller selvrealisering.

– Dette er ikke ment å være nyinnspillinger av Ibsen, presiserer Peter Bøe fra Filmfondet, som skal stå for utvelgelse av idéskisser og prosjekter. – Vi ønsker nye, friske ideer som kan relateres til Ibsen på en eller annen måte. Hos Ibsen har vi ofte karakterer som er satt i dilemmaer, og det er et flott utgangspunkt for drama.

Suksessformelen er ellers stort sett uforandret. Som sist etterlyses samtidsdramatikk med bred publikumsappell, og hele film- og tv-bransjen inviteres til å sende inn ideer. I tillegg inviteres 10 utvalgte ressurspersoner til å komme med bidrag. Budsjettet er 1,5 millioner kroner pr. film, og det er ingen spesifikasjoner til teknisk format. Filmenes lengde skal være innenfor ½ time, og serien skal bestå av åtte filmer. To av filmene skal produseres av NRK Drama, med ekstern regissør og manusforfatter, de resterende av uavhengige norske produksjonsselskaper. Prosessen innledes med et åpent inspirasjonsseminar 13. september, der blant annet Ibsens forfatterskap skal gjennomgås. Frist for innlevering av idéskisse er 1. november.

MENY