Fare for streik

Skuespillerforbundet truer med streik, mens produsentforeningen hevder det ikke er grunnlag for streik. Årsak til konflikten er at flere tv-kanaler avviser en tariffavtale som sikrer minstelønn og regulering av arbeidstid for skuespillerne.

Skuespillerforbundet truer med streik, mens produsentforeningen hevder det ikke er grunnlag for streik. Årsak til konflikten er at flere tv-kanaler avviser en tariffavtale som sikrer minstelønn og regulering av arbeidstid for skuespillerne.

Produsentforeningen vil ikke signere en avtale de har jobbet frem de siste tre årene med skuespillerforbundet. Årsaken er at flere tv-selskaper, deriblant TV2, har signalisert at de ikke vil følge vilkårene i avtalen. Generalsekretær i produsentforeningen Leif Holst Jensen sier til Nettavisen at de ikke kan inngå en avtale de ikke får ryggdekning for fra TV-kanalene. Da er det fare for at kanalene vil velge stråselskaper og ikke norske produsenter i framtiden.

Dette har fått Skuespillerforbundet til å rasle med sablene. De truer nå med boikott og streik hvis ikke avtalen undertegnes innen 15.oktober. En slik streik kan ramme alle tv-serier som lages utenfor NRK. Agnethe Haaland sier hun i sine fem år som leder for skuespillerne aldri har opplevd at bransjen er så nær streik og boikott. Produsentforeningens juridiske rådgiver, Tom G. Eilertsen hevder på sin side at dette rent rettslig er et avtalefritt område, og derfor er det ikke grunnlag for konflikt i henhold til arbeidstvistloven. Til uken skal partene møtes i et forsøk på å unngå ytterligere opptrapping av konflikten.

Les mer om utviklingen:

NRK Nyheter

Fare for streik

Skuespillerforbundet truer med streik, mens produsentforeningen hevder det ikke er grunnlag for streik. Årsak til konflikten er at flere tv-kanaler avviser en tariffavtale som sikrer minstelønn og regulering av arbeidstid for skuespillerne.

Skuespillerforbundet truer med streik, mens produsentforeningen hevder det ikke er grunnlag for streik. Årsak til konflikten er at flere tv-kanaler avviser en tariffavtale som sikrer minstelønn og regulering av arbeidstid for skuespillerne.

Produsentforeningen vil ikke signere en avtale de har jobbet frem de siste tre årene med skuespillerforbundet. Årsaken er at flere tv-selskaper, deriblant TV2, har signalisert at de ikke vil følge vilkårene i avtalen. Generalsekretær i produsentforeningen Leif Holst Jensen sier til Nettavisen at de ikke kan inngå en avtale de ikke får ryggdekning for fra TV-kanalene. Da er det fare for at kanalene vil velge stråselskaper og ikke norske produsenter i framtiden.

Dette har fått Skuespillerforbundet til å rasle med sablene. De truer nå med boikott og streik hvis ikke avtalen undertegnes innen 15.oktober. En slik streik kan ramme alle tv-serier som lages utenfor NRK. Agnethe Haaland sier hun i sine fem år som leder for skuespillerne aldri har opplevd at bransjen er så nær streik og boikott. Produsentforeningens juridiske rådgiver, Tom G. Eilertsen hevder på sin side at dette rent rettslig er et avtalefritt område, og derfor er det ikke grunnlag for konflikt i henhold til arbeidstvistloven. Til uken skal partene møtes i et forsøk på å unngå ytterligere opptrapping av konflikten.

Les mer om utviklingen:

NRK Nyheter

MENY