Kjønn i bevegelse

”Kjønn i bevegelse” heter en konferanse 4. oktober på Filmens Hus i Oslo. Men det er ikke sensur det skal handle om – eller er nettopp ordet sensur treffende for den skjeve kjønnsrepresentasjonen i norsk film?

”Kjønn i bevegelse” heter en konferanse 4. oktober på Filmens Hus i Oslo. Men det er ikke sensur det skal handle om – eller er nettopp ordet sensur treffende for den skjeve kjønnsrepresentasjonen i norsk film?

Mia Lindrup fra Norsk filminstitutt er blant aktørene bak konferansen, som er støttet blant annet av ytringsfrihetsorganisasjonen Fritt Ord.

– Filmarbeidere av alle slag, herunder også dramatikere og skuespillere, politikere, byråkrater, forskere samt mediene inviteres til å delta. Konferansen er et ledd i et større planmessig arbeid for å undersøke, dokumentere, forklare og endre den skjeve kjønnsrepresentasjonen på alle sider av kameraet og lerretet i norsk film. Debatten rundt temaer som representasjon, ytringsfrihet, historiefortelling, rollefortolkning, journalistikk og publikumssammensmelting har pågått lenge, både i media og internt i filmmiljøet. Vi ønsker å føre debatten videre til handling, og involvere forskere og beslutningstakere i tillegg til bransjen selv. Et utvalg av representanter fra filmbransjens ulike organisasjoner står bak initiativet, sier Lindrup.

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) vil presentere sitt forprosjekt som har kartlagt og analysert bransjens syn på hva som hemmer og fremmer kvinners karriere i norsk film.

– Dette nylig avsluttede forprosjektet til en kartleggingsundersøkelse om filmrikets tilstand på området vil danne utgangspunkt for diskusjon, og innspill fra andre samfunnsområder vil forhåpentligvis gi nye innfallsvinkler og ideer til utviklingstiltak. forteller Lindrup.

Innspill vil komme fra forskjellige deler av det offentlige liv, i Norge og Europa.

– Bare to kvinner i historien, Jane Campion (se foto) og Lina Wertmüller, har vært nominert til Oscar for beste regi. Jane Cussons fra Women in Film and Television (WIFT) i England kommer for å presentere programmet Directing Change der WIFT har gått sammen med United International Pictures (UIP), om å la kvinnelige regissører være observatører på store filmproduksjoner. Cussons vil presentere hvordan dette programmet fungerer. Det er håp om å etablere WIFT i Norge i kjølvannet av konferansen. Likestillingsdirektør Long Litt Woon vil ha et innledningsforedrag om hvordan det generelt står til på likestillingsfronten i Norge. Aslaug Hetle og Heidi Enehaug fra AFI vil presentere forprosjektet til kartleggingsarbeidet om kvinnedeltakelsen i norsk filmbransje. Fra Innovasjon Norges Fyrtårnprogram, som synliggjør gründerbedrifter igangsatt av kvinner, kommer Aud Rolseth Sanner. Marit Myrmæl fra Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité vil snakke om idrettens kvinneprosjekt ”Kvinner i lederposisjoner – Fordi norsk idrett vil ha det beste laget”, forteller Svanhild Sørensen fra Kulturmeglerne, som er medarrangør.

Lindrup håper konferansen kan hjelpe med å løfte debatten.

– Det holder ikke lenger med intern prat, som dessverre iblant kan oppfattes som syting. Debatten trenger et løft, og filmbransjen får anledning til å dele sine oppfatninger med hverandre og ikke minst med beslutningstakere. Målsettingen er å sette fokus på problemstillingene, i den hensikt å få på bordet konkrete forslag som kan bringe Norge nærmere en oppfylling av Likestillingsloven også innenfor filmproduksjon, noe som tilsier 40 prosent kvinnerepresentasjon i alle ledd – slik at norsk film kan speile bredden og mangfoldet i samfunnet både alders- og kjønnsmessig, sier Lindrup.

Sørensen tror dette kan være første skritt på veien mot en endring.

– Debatter i avisene har presentert en rekke synseteorier om hvorfor kjønnsbalansen er så skjev i filmbransjen. Forprosjektet som skal presenteres på konferansen er bare utgangspunktet for en større undersøkelse, men vi håper likevel den kan gi oss noe mer dokumentasjon på hvorfor situasjonen er som den er. Deretter må vi spørre oss hvilke virkemidler man kan ta i bruk for å endre situasjonen. Vi synes også det er viktig å hente inspirasjon fra andre land og andre deler av samfunnslivet, se hva de har gjort – og gjennom alt dette finne frem til tiltak som kan endre situasjonen, sier Sørensen.

Les Rush Prints tidligere artikler om emnet:

Kvinnenettverk til Norge

Veike menn i norsk film

Britisk mentorordning

Kvinner i bevegelse

Kvinnefilm belastende?

Kjønn i bevegelse

”Kjønn i bevegelse” heter en konferanse 4. oktober på Filmens Hus i Oslo. Men det er ikke sensur det skal handle om – eller er nettopp ordet sensur treffende for den skjeve kjønnsrepresentasjonen i norsk film?

”Kjønn i bevegelse” heter en konferanse 4. oktober på Filmens Hus i Oslo. Men det er ikke sensur det skal handle om – eller er nettopp ordet sensur treffende for den skjeve kjønnsrepresentasjonen i norsk film?

Mia Lindrup fra Norsk filminstitutt er blant aktørene bak konferansen, som er støttet blant annet av ytringsfrihetsorganisasjonen Fritt Ord.

– Filmarbeidere av alle slag, herunder også dramatikere og skuespillere, politikere, byråkrater, forskere samt mediene inviteres til å delta. Konferansen er et ledd i et større planmessig arbeid for å undersøke, dokumentere, forklare og endre den skjeve kjønnsrepresentasjonen på alle sider av kameraet og lerretet i norsk film. Debatten rundt temaer som representasjon, ytringsfrihet, historiefortelling, rollefortolkning, journalistikk og publikumssammensmelting har pågått lenge, både i media og internt i filmmiljøet. Vi ønsker å føre debatten videre til handling, og involvere forskere og beslutningstakere i tillegg til bransjen selv. Et utvalg av representanter fra filmbransjens ulike organisasjoner står bak initiativet, sier Lindrup.

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) vil presentere sitt forprosjekt som har kartlagt og analysert bransjens syn på hva som hemmer og fremmer kvinners karriere i norsk film.

– Dette nylig avsluttede forprosjektet til en kartleggingsundersøkelse om filmrikets tilstand på området vil danne utgangspunkt for diskusjon, og innspill fra andre samfunnsområder vil forhåpentligvis gi nye innfallsvinkler og ideer til utviklingstiltak. forteller Lindrup.

Innspill vil komme fra forskjellige deler av det offentlige liv, i Norge og Europa.

– Bare to kvinner i historien, Jane Campion (se foto) og Lina Wertmüller, har vært nominert til Oscar for beste regi. Jane Cussons fra Women in Film and Television (WIFT) i England kommer for å presentere programmet Directing Change der WIFT har gått sammen med United International Pictures (UIP), om å la kvinnelige regissører være observatører på store filmproduksjoner. Cussons vil presentere hvordan dette programmet fungerer. Det er håp om å etablere WIFT i Norge i kjølvannet av konferansen. Likestillingsdirektør Long Litt Woon vil ha et innledningsforedrag om hvordan det generelt står til på likestillingsfronten i Norge. Aslaug Hetle og Heidi Enehaug fra AFI vil presentere forprosjektet til kartleggingsarbeidet om kvinnedeltakelsen i norsk filmbransje. Fra Innovasjon Norges Fyrtårnprogram, som synliggjør gründerbedrifter igangsatt av kvinner, kommer Aud Rolseth Sanner. Marit Myrmæl fra Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité vil snakke om idrettens kvinneprosjekt ”Kvinner i lederposisjoner – Fordi norsk idrett vil ha det beste laget”, forteller Svanhild Sørensen fra Kulturmeglerne, som er medarrangør.

Lindrup håper konferansen kan hjelpe med å løfte debatten.

– Det holder ikke lenger med intern prat, som dessverre iblant kan oppfattes som syting. Debatten trenger et løft, og filmbransjen får anledning til å dele sine oppfatninger med hverandre og ikke minst med beslutningstakere. Målsettingen er å sette fokus på problemstillingene, i den hensikt å få på bordet konkrete forslag som kan bringe Norge nærmere en oppfylling av Likestillingsloven også innenfor filmproduksjon, noe som tilsier 40 prosent kvinnerepresentasjon i alle ledd – slik at norsk film kan speile bredden og mangfoldet i samfunnet både alders- og kjønnsmessig, sier Lindrup.

Sørensen tror dette kan være første skritt på veien mot en endring.

– Debatter i avisene har presentert en rekke synseteorier om hvorfor kjønnsbalansen er så skjev i filmbransjen. Forprosjektet som skal presenteres på konferansen er bare utgangspunktet for en større undersøkelse, men vi håper likevel den kan gi oss noe mer dokumentasjon på hvorfor situasjonen er som den er. Deretter må vi spørre oss hvilke virkemidler man kan ta i bruk for å endre situasjonen. Vi synes også det er viktig å hente inspirasjon fra andre land og andre deler av samfunnslivet, se hva de har gjort – og gjennom alt dette finne frem til tiltak som kan endre situasjonen, sier Sørensen.

Les Rush Prints tidligere artikler om emnet:

Kvinnenettverk til Norge

Veike menn i norsk film

Britisk mentorordning

Kvinner i bevegelse

Kvinnefilm belastende?

MENY