– Filmfondet tar ansvar

Kortfilmkonsulentene mener dokumentarfilmen tas godt vare på innenfor det nåværende støttesystemet. De imøtegår her påstanden fra dokumentarfilmskapere om at man trenger en egen konsulent for dokumentaren.

Kortfilmkonsulentene mener dokumentarfilmen tas godt vare på innenfor det nåværende støttesystemet. De imøtegår her påstanden fra dokumentarfilmskapere om at man trenger en egen konsulent for dokumentaren.

I en uttalelse til Rush Print og i Dagbladet 30. juni krever Anne Kjersti Bjørn at Norsk filmfond tar ansvar for dokumentarfilmen.

Vi mener at Norsk filmfond både er seg sitt ansvar bevisst og tar det på alvor. Filmfondet har tatt flere grep for å styrke dokumentarfilmen; vi har mer en doblet rammen siden 2002 og arbeider aktivt for å bedre de øvrige finansieringsmulighetene. Vi har også invitert produsenter og regissører til synspunkter på og til debatt om virkemidlene. Vi ser det som en forutsetning å være i dialog med bransjen og det er viktig filmmiljøet da ser hvilke tiltak vi setter inn og at det selvfølgelig er mulig å respondere på dette.

De siste par årene har vi sett at dokumentarfilmbransjen er styrket seg kraftig Det er kommet til flere aktører på banen og det er mye fortellervilje, engasjement og kompetanse. I takt med denne utviklingen har Norsk filmfond doblet støtten til enkeltstående dokumentarfilm (filmer under en time). I 2002 var den på ca. 4 mill. I år vil den komme opp i 8 mill.

Om vi ser bort fra kinodokumentaren (som er en sak for seg), er fjernsynet det primære visningsforum for norsk dokumentarfilm. Derfor har Filmfondet ønsket at for enkeltstående dokumentarfilm må en TV-stasjon være med i finansieringen.

Dette gir et langt større beløp til hvert enkelt prosjekt enn om fjernsynet kun skulle betale for visningsretten etter at filmen er ferdigprodusert. Vi tror også at slike forhåndssalg er gunstige ved at de skaper forpliktelse mellom den som lager filmen og den som viser den. Begge deler tror vi er til gavn for uavhengige produsenter av dokumentarfilm – og ordningen har resultert i langt mer penger til produksjon av dokumentarfilm enn Filmfondets støtteordninger alene er i stand til å bidra med.

Når Anne Kjersti Bjørn imidlertid hevder at fjernsynskanalene har for stor makt over hva det lages dokumentarfilm om i Norge, er dette en problemstilling vi ser. Derfor er vårt krav om forhåndsstøtte fra en tv-kanal er ikke absolutt. Det hender at vi vurderer å gå inn med produksjonstøtte uten at TV-distribusjon er klarlagt. Her bruker vi skjønn.

Norsk filmfonds linje har vært – og er fortsatt – at det er de uavhengige produsentene som tar initiativ til hva de ønsker å lage film om. Om produsentene vil lage film i samarbeid med fjernsynsstasjonene, eller om de vil bevare sin «frihet» uavkortet, er et valg produsentene selv må ta. Norsk filmfond går inn med utviklingsstøtte uavhengig om en fjernsynsstasjon er med eller ikke. Ved ikke å stille krav om forhåndssalg i den viktige prosjektutviklingsfasen bidrar vi til å holde dette valget åpent inntil en moden beslutning kan nås.

Våre støtteordninger er foranderlige og det er viktig at vi hele tiden er i dialog med bransjen. Får fjernsynskanalene for stor makt og innflytelse på hva som lages, svekkes den uavhengige produsentens posisjon. Dette er hverken bransjen eller publikum tjent med. Derfor vil Norsk filmfonds tiltak på dokumentarområdet også være fleksible og tilpasset den aktuelle situasjonen.

Peter Bøe og Sirin Eide

kort- og dokumentarfilmkonsulenter i Norsk Filmfond

FOTO: Dokumentaren «Mannen som elsket Haugesund»

– Filmfondet tar ansvar

Kortfilmkonsulentene mener dokumentarfilmen tas godt vare på innenfor det nåværende støttesystemet. De imøtegår her påstanden fra dokumentarfilmskapere om at man trenger en egen konsulent for dokumentaren.

Kortfilmkonsulentene mener dokumentarfilmen tas godt vare på innenfor det nåværende støttesystemet. De imøtegår her påstanden fra dokumentarfilmskapere om at man trenger en egen konsulent for dokumentaren.

I en uttalelse til Rush Print og i Dagbladet 30. juni krever Anne Kjersti Bjørn at Norsk filmfond tar ansvar for dokumentarfilmen.

Vi mener at Norsk filmfond både er seg sitt ansvar bevisst og tar det på alvor. Filmfondet har tatt flere grep for å styrke dokumentarfilmen; vi har mer en doblet rammen siden 2002 og arbeider aktivt for å bedre de øvrige finansieringsmulighetene. Vi har også invitert produsenter og regissører til synspunkter på og til debatt om virkemidlene. Vi ser det som en forutsetning å være i dialog med bransjen og det er viktig filmmiljøet da ser hvilke tiltak vi setter inn og at det selvfølgelig er mulig å respondere på dette.

De siste par årene har vi sett at dokumentarfilmbransjen er styrket seg kraftig Det er kommet til flere aktører på banen og det er mye fortellervilje, engasjement og kompetanse. I takt med denne utviklingen har Norsk filmfond doblet støtten til enkeltstående dokumentarfilm (filmer under en time). I 2002 var den på ca. 4 mill. I år vil den komme opp i 8 mill.

Om vi ser bort fra kinodokumentaren (som er en sak for seg), er fjernsynet det primære visningsforum for norsk dokumentarfilm. Derfor har Filmfondet ønsket at for enkeltstående dokumentarfilm må en TV-stasjon være med i finansieringen.

Dette gir et langt større beløp til hvert enkelt prosjekt enn om fjernsynet kun skulle betale for visningsretten etter at filmen er ferdigprodusert. Vi tror også at slike forhåndssalg er gunstige ved at de skaper forpliktelse mellom den som lager filmen og den som viser den. Begge deler tror vi er til gavn for uavhengige produsenter av dokumentarfilm – og ordningen har resultert i langt mer penger til produksjon av dokumentarfilm enn Filmfondets støtteordninger alene er i stand til å bidra med.

Når Anne Kjersti Bjørn imidlertid hevder at fjernsynskanalene har for stor makt over hva det lages dokumentarfilm om i Norge, er dette en problemstilling vi ser. Derfor er vårt krav om forhåndsstøtte fra en tv-kanal er ikke absolutt. Det hender at vi vurderer å gå inn med produksjonstøtte uten at TV-distribusjon er klarlagt. Her bruker vi skjønn.

Norsk filmfonds linje har vært – og er fortsatt – at det er de uavhengige produsentene som tar initiativ til hva de ønsker å lage film om. Om produsentene vil lage film i samarbeid med fjernsynsstasjonene, eller om de vil bevare sin «frihet» uavkortet, er et valg produsentene selv må ta. Norsk filmfond går inn med utviklingsstøtte uavhengig om en fjernsynsstasjon er med eller ikke. Ved ikke å stille krav om forhåndssalg i den viktige prosjektutviklingsfasen bidrar vi til å holde dette valget åpent inntil en moden beslutning kan nås.

Våre støtteordninger er foranderlige og det er viktig at vi hele tiden er i dialog med bransjen. Får fjernsynskanalene for stor makt og innflytelse på hva som lages, svekkes den uavhengige produsentens posisjon. Dette er hverken bransjen eller publikum tjent med. Derfor vil Norsk filmfonds tiltak på dokumentarområdet også være fleksible og tilpasset den aktuelle situasjonen.

Peter Bøe og Sirin Eide

kort- og dokumentarfilmkonsulenter i Norsk Filmfond

FOTO: Dokumentaren «Mannen som elsket Haugesund»

MENY