Filmfaglig forum i Haugesund

Filmfestivalen i Haugesund inviterer til nordisk filmfaglig forum der man skal diskutere betydningen av talentutvikling. Trenger vi som i Danmark en ”rugekasse” som kan avle fram flere talenter?

Filmfestivalen i Haugesund inviterer til nordisk filmfaglig forum der man skal diskutere betydningen av talentutvikling. Trenger vi som i Danmark en ”rugekasse” som kan avle fram flere talenter?

I fjor ble en ny fireårig filmavtale fremforhandlet i Danmark, og da forlot man novellefilmordningen til fordel for en ny Talentudvikling.

Formålet med ordningen er blant annet: ”At støtte og inspirere udviklingen af filmens formsprog og fortælling, så dansk film bevarer og styrker sin dynamikk og diversitet”. Kunstnerisk ansvarlig for ordningen, Vinca Wiedeman og produsent Jens Arnoldus forvalter i dag mer enn DK 100 millioner i løpet av fire år: 75 mill. fra DFI og 32 mill. fra Danmarks Radio og TV2/Danmark.

I april loddet vi i Rush Print stemningen i de norske organisasjonene og institusjonene for en tilsvarende satsing her til lands. Og reaksjonene var entydige: Kirsten Bryhni, leder for Norsk filmutvikling, mente følgende:

”Vi er svært interessert i å få til en tilsvarende ordning i Norge. Det stilles store krav til originalitet og nyskapning i søknadene til Talentudvikling i Danmark, og en slik ordning kan føre til at vi blir dristigere både med form og innhold.”

Karin Julsrud, langfilmkonsulent Norsk filmfond: ”Utgangspunktet for Talentudvikling i Danmark er veldig interessant. Ordningen er ikke bare et sted for nye talenter, men også en mulighet for de etablerte til å prøve seg med annerledes prosjekter.”

Filmfestivalen inviterer derfor i år til et møte mellom de erfaringer Talentudvikling har gjort det knappe året siden oppstarten, og de visjoner som fins i Norsk filmfond og Norsk filmutvikling for en liknende ordning.

I panelet:

Vinca Wiedemann, er utdannet filmklipper fra Den danske Filmskole, manuskonsulent, filmskolelærer og fra 1999 spillefilmkonsulent. Er nå kunstnerisk leder av Talentudvikling.

Jens Arnoldus, har de siste årene virket som produsent og line producer i Zentropa Entertainments, og er nå produsent i Talentudvikling med ansvar bl.a. for teknisk og økonomisk vurdering.

Ingolf Gabold, har siden 1999 vært ansatt som dramasjef i Danmarks Radio. Gabold studerte musikkteori, musikkhistorie og komposisjon, har vært en aktiv komponist og produsent, og har blant annet produsert både tv- og radio-opera.

Kirsten Bryhni, ble ved årsskiftet tilsatt som direktør for Norsk filmutvikling. Tidligere direktør for Audiovisuelt produksjonsfond og leder for produsentlinjen ved Filmhøgskolen på Lillehammer. Omfattende erfaring fra filmbransjen, først og fremst som produsent.

Karin Julsrud, var i mange år programleder, produsent, regissør og redaksjonsleder i NRK. Hun debuterte som spillefilmregissør i 1998 med 1732 Høtten, og ble ansatt som langfilmkonsulent ved oppstarten av Norsk filmfond i 2001.

Erik Poppe, har sin utdannelse fra Dramatiska Institutet i Stockholm. Han har bred erfaring både som fotograf og regissør, og avslutter årets filmfestival med sin andre spillefilm, Hawaii, Oslo.

Møteleder: Kjetil Lismoen, redaktør av Rush Print

MARITIM KINO, HAGESUND

SØNDAG 22. AUGUST

11.00 – 13.00

Filmfaglig forum i Haugesund

Filmfestivalen i Haugesund inviterer til nordisk filmfaglig forum der man skal diskutere betydningen av talentutvikling. Trenger vi som i Danmark en ”rugekasse” som kan avle fram flere talenter?

Filmfestivalen i Haugesund inviterer til nordisk filmfaglig forum der man skal diskutere betydningen av talentutvikling. Trenger vi som i Danmark en ”rugekasse” som kan avle fram flere talenter?

I fjor ble en ny fireårig filmavtale fremforhandlet i Danmark, og da forlot man novellefilmordningen til fordel for en ny Talentudvikling.

Formålet med ordningen er blant annet: ”At støtte og inspirere udviklingen af filmens formsprog og fortælling, så dansk film bevarer og styrker sin dynamikk og diversitet”. Kunstnerisk ansvarlig for ordningen, Vinca Wiedeman og produsent Jens Arnoldus forvalter i dag mer enn DK 100 millioner i løpet av fire år: 75 mill. fra DFI og 32 mill. fra Danmarks Radio og TV2/Danmark.

I april loddet vi i Rush Print stemningen i de norske organisasjonene og institusjonene for en tilsvarende satsing her til lands. Og reaksjonene var entydige: Kirsten Bryhni, leder for Norsk filmutvikling, mente følgende:

”Vi er svært interessert i å få til en tilsvarende ordning i Norge. Det stilles store krav til originalitet og nyskapning i søknadene til Talentudvikling i Danmark, og en slik ordning kan føre til at vi blir dristigere både med form og innhold.”

Karin Julsrud, langfilmkonsulent Norsk filmfond: ”Utgangspunktet for Talentudvikling i Danmark er veldig interessant. Ordningen er ikke bare et sted for nye talenter, men også en mulighet for de etablerte til å prøve seg med annerledes prosjekter.”

Filmfestivalen inviterer derfor i år til et møte mellom de erfaringer Talentudvikling har gjort det knappe året siden oppstarten, og de visjoner som fins i Norsk filmfond og Norsk filmutvikling for en liknende ordning.

I panelet:

Vinca Wiedemann, er utdannet filmklipper fra Den danske Filmskole, manuskonsulent, filmskolelærer og fra 1999 spillefilmkonsulent. Er nå kunstnerisk leder av Talentudvikling.

Jens Arnoldus, har de siste årene virket som produsent og line producer i Zentropa Entertainments, og er nå produsent i Talentudvikling med ansvar bl.a. for teknisk og økonomisk vurdering.

Ingolf Gabold, har siden 1999 vært ansatt som dramasjef i Danmarks Radio. Gabold studerte musikkteori, musikkhistorie og komposisjon, har vært en aktiv komponist og produsent, og har blant annet produsert både tv- og radio-opera.

Kirsten Bryhni, ble ved årsskiftet tilsatt som direktør for Norsk filmutvikling. Tidligere direktør for Audiovisuelt produksjonsfond og leder for produsentlinjen ved Filmhøgskolen på Lillehammer. Omfattende erfaring fra filmbransjen, først og fremst som produsent.

Karin Julsrud, var i mange år programleder, produsent, regissør og redaksjonsleder i NRK. Hun debuterte som spillefilmregissør i 1998 med 1732 Høtten, og ble ansatt som langfilmkonsulent ved oppstarten av Norsk filmfond i 2001.

Erik Poppe, har sin utdannelse fra Dramatiska Institutet i Stockholm. Han har bred erfaring både som fotograf og regissør, og avslutter årets filmfestival med sin andre spillefilm, Hawaii, Oslo.

Møteleder: Kjetil Lismoen, redaktør av Rush Print

MARITIM KINO, HAGESUND

SØNDAG 22. AUGUST

11.00 – 13.00

MENY