Kulturkomiteen frir til bransjen

Et flertall i Stortingets kulturkomité går inn for kulturmoms på seks prosent. For bransjen er gevinsten stor, mens publikum må betale mer for kinobilletten.

Et flertall i Stortingets kulturkomité går inn for kulturmoms på seks prosent. For bransjen er gevinsten stor, mens publikum må betale mer for kinobilletten.

Det var ganske overraskende Fr.p. som sammen med ”filmvennene” Sv og Sp fremmet forslaget om at det skal innføres 6 prosent moms fra januar. Ap hadde allerede foreslått at momsen skulle innføres fra november i år. Stortinget skal behandle saken onsdag i neste uke, men saksordfører Ulf Erik Knudsen fra Fr.p. regner med at forslaget vil bli støttet av et flertall. Momsfradraget kan ifølge Knudsen innebære en 40 millioners gevinst for filmbransjen. Til Aftenposten hilser Lene Løken i Film & Kino fradraget velkomment, selv om det vil føre til dyrere kinobilletter. Leif Holst Jensen i Produsentforeningen er veldig oppmuntret. – Dette betyr også en enorm opprydning av regelverket. I dag bruker produsentene masse tid på å finne ut hvilke utgifter som er innenfor eller utenfor momsregelverket. Med kulturmoms blir dette klarere.

Les mer om politikernes drøfting av rammebetingelsene for filmproduksjon på Stortingets hjemmeside:

Innstilling

Kulturkomiteen frir til bransjen

Et flertall i Stortingets kulturkomité går inn for kulturmoms på seks prosent. For bransjen er gevinsten stor, mens publikum må betale mer for kinobilletten.

Et flertall i Stortingets kulturkomité går inn for kulturmoms på seks prosent. For bransjen er gevinsten stor, mens publikum må betale mer for kinobilletten.

Det var ganske overraskende Fr.p. som sammen med ”filmvennene” Sv og Sp fremmet forslaget om at det skal innføres 6 prosent moms fra januar. Ap hadde allerede foreslått at momsen skulle innføres fra november i år. Stortinget skal behandle saken onsdag i neste uke, men saksordfører Ulf Erik Knudsen fra Fr.p. regner med at forslaget vil bli støttet av et flertall. Momsfradraget kan ifølge Knudsen innebære en 40 millioners gevinst for filmbransjen. Til Aftenposten hilser Lene Løken i Film & Kino fradraget velkomment, selv om det vil føre til dyrere kinobilletter. Leif Holst Jensen i Produsentforeningen er veldig oppmuntret. – Dette betyr også en enorm opprydning av regelverket. I dag bruker produsentene masse tid på å finne ut hvilke utgifter som er innenfor eller utenfor momsregelverket. Med kulturmoms blir dette klarere.

Les mer om politikernes drøfting av rammebetingelsene for filmproduksjon på Stortingets hjemmeside:

Innstilling

MENY