Kvinnenettverk til Norge

Det verdensomspennende kvinnenettverket Women In Film and Television jobber for å få kvinnelige filmarbeidere opp og fram. Nå kan nettverket få en norsk gren.

Det verdensomspennende kvinnenettverket Women In Film and Television jobber for å få kvinnelige filmarbeidere opp og fram. Nå kan nettverket få en norsk gren.

Debatten om mannsdominansen i norsk film- og tv-bransje ruller videre. Kvotering har vært foreslått, i Verdal startes kvinnefilmfestival, og nå diskuteres muligheten for etableringen av et eget nettverk for kvinnelige filmarbeidere i Norge. Ordet ”nettverk” påkaller kanskje assosiasjoner om hemmelighetskremmeri og eksklusivitet. Nettverket som er under planlegging skal imidlertid ha en åpen og tilgjengelig profil etter modell fra det internasjonale nettverket Women in Film and Television (WIFT).

WIFT ble dannet i Los Angeles i 1973 under navnet Women in Film, etter den nedslående oppdagelsen at kvinner skrev under 2 % av alle manus til TV-serier. Det første nettverket besto av ni kvinner, nå har organisasjonen spredd seg til mange tusen yrkesutøvere i over førti land. Den internasjonale paraplyorganisasjonen, WIFT International, har i sin formålsparagraf å styrke og synliggjøre kvinner i underholdningsindustrien, å danne nasjonale og internasjonale nettverk mellom kvinner i bransjene og arbeide for varierte og positive framstillinger av kvinner i mediene. I praksis gir dette seg utslag i at medlemmene kan registrere seg i nasjonale og internasjonale databaser over kvinnelige filmarbeidere. Det avholdes jevnlig kurs, workshops, konferanser og andre faglige sammenkomster. Arbeidere innen alle bransjenes fagfunksjoner kan tegne seg som medlem, også menn.

Den svenske avdelingen av WIFT ble stiftet under Göteborg filmfestival i år, og Danmark har hatt sin avdeling av WIFT siden 1999.

En ringerunde til kvinner i norsk filmbransje avdekker at det er stor interesse for å etablere ei norsk grein i løpet av året.

– Et slikt nettverk er absolutt gjennomførbart, og jeg er veldig interessert i at det blir noe av, sier regissør Eva Dahr. – Det er foreløpig på tankestadiet, men vi trenger at det skjer, og vi trenger drahjelp.

Regissør Nina Grünfeld slutter seg til, og påpeker viktigheten av at også menn får være med i nettverket. – Man oppretter nettverk for å avstedkomme noe, ikke for å danne en klubb, sier hun. – Styrken ved et slikt nettverk er at man kan knytte til seg dem man vil, og jo rikere nettverket er, jo bedre.

Vigdis Lian, direktør for Norsk filminstitutt, mener at et nettverk må være åpent og synliggjøre kvinnelige filmarbeidere. – Formålet må være å skape et nettverk som gjør at kvinner kan få hjelp og støtte hos hverandre, sier hun. – Gjennom et slikt nettverk kan det etableres en katalog der man kan søke aktivt etter kvinner i bransjene.

Det er planlagt en stor konferanse høsten 2004, ”Kjønn i bevegelse”, der blant annet en utredning om kvinner i norsk film- og teaterbransje skal legges fram. Et stiftelsesmøte av en norsk avdeling av WIFT kan komme i forlengelsen av dette.

Foto: Jane Campion, som er med i nettverket.

Kvinnenettverk til Norge

Det verdensomspennende kvinnenettverket Women In Film and Television jobber for å få kvinnelige filmarbeidere opp og fram. Nå kan nettverket få en norsk gren.

Det verdensomspennende kvinnenettverket Women In Film and Television jobber for å få kvinnelige filmarbeidere opp og fram. Nå kan nettverket få en norsk gren.

Debatten om mannsdominansen i norsk film- og tv-bransje ruller videre. Kvotering har vært foreslått, i Verdal startes kvinnefilmfestival, og nå diskuteres muligheten for etableringen av et eget nettverk for kvinnelige filmarbeidere i Norge. Ordet ”nettverk” påkaller kanskje assosiasjoner om hemmelighetskremmeri og eksklusivitet. Nettverket som er under planlegging skal imidlertid ha en åpen og tilgjengelig profil etter modell fra det internasjonale nettverket Women in Film and Television (WIFT).

WIFT ble dannet i Los Angeles i 1973 under navnet Women in Film, etter den nedslående oppdagelsen at kvinner skrev under 2 % av alle manus til TV-serier. Det første nettverket besto av ni kvinner, nå har organisasjonen spredd seg til mange tusen yrkesutøvere i over førti land. Den internasjonale paraplyorganisasjonen, WIFT International, har i sin formålsparagraf å styrke og synliggjøre kvinner i underholdningsindustrien, å danne nasjonale og internasjonale nettverk mellom kvinner i bransjene og arbeide for varierte og positive framstillinger av kvinner i mediene. I praksis gir dette seg utslag i at medlemmene kan registrere seg i nasjonale og internasjonale databaser over kvinnelige filmarbeidere. Det avholdes jevnlig kurs, workshops, konferanser og andre faglige sammenkomster. Arbeidere innen alle bransjenes fagfunksjoner kan tegne seg som medlem, også menn.

Den svenske avdelingen av WIFT ble stiftet under Göteborg filmfestival i år, og Danmark har hatt sin avdeling av WIFT siden 1999.

En ringerunde til kvinner i norsk filmbransje avdekker at det er stor interesse for å etablere ei norsk grein i løpet av året.

– Et slikt nettverk er absolutt gjennomførbart, og jeg er veldig interessert i at det blir noe av, sier regissør Eva Dahr. – Det er foreløpig på tankestadiet, men vi trenger at det skjer, og vi trenger drahjelp.

Regissør Nina Grünfeld slutter seg til, og påpeker viktigheten av at også menn får være med i nettverket. – Man oppretter nettverk for å avstedkomme noe, ikke for å danne en klubb, sier hun. – Styrken ved et slikt nettverk er at man kan knytte til seg dem man vil, og jo rikere nettverket er, jo bedre.

Vigdis Lian, direktør for Norsk filminstitutt, mener at et nettverk må være åpent og synliggjøre kvinnelige filmarbeidere. – Formålet må være å skape et nettverk som gjør at kvinner kan få hjelp og støtte hos hverandre, sier hun. – Gjennom et slikt nettverk kan det etableres en katalog der man kan søke aktivt etter kvinner i bransjene.

Det er planlagt en stor konferanse høsten 2004, ”Kjønn i bevegelse”, der blant annet en utredning om kvinner i norsk film- og teaterbransje skal legges fram. Et stiftelsesmøte av en norsk avdeling av WIFT kan komme i forlengelsen av dette.

Foto: Jane Campion, som er med i nettverket.

MENY