Filmkritikerprisen til Bent Hamer

Filmkritikerprisen 2004 for fjorårets beste norske langfilm gikk i dag til Salmer fra Kjøkkenet, regissert av Bent Hamer.

Filmkritikerprisen 2004 for fjorårets beste norske langfilm gikk i dag til Salmer fra Kjøkkenet, regissert av Bent Hamer.

Prisen, et grafisk trykk av Elin Gabrielsen, ble i dag overrakt Hamer av Norsk filmkritikerlags nestleder Ingrid Dokka. Prisen er kåret etter en avstemning blant medlemmene i Norsk filmkritikerlag.

I begrunnelsen heter det:

Filmkritikerprisen 2004 går til en film som ikke bare har funnet et stort publikum her hjemme, men har høstet anerkjennelse verden over. Selv om prisvinneren i sine filmer gjerne dyrker fram nasjonale særtrekk, er arbeidene hans også universelle fabler som lett blir forstått i andre kulturkretser.

Årets prisvinner er preget av en mild nostalgi for en annen, enklere tid, og har lagt sin elsk på lakoniske, sorgmuntre historier om stedsbundne personer i utkantstrøk. Mye av fascinasjonen og humoren i filmene hans ligger i personenes lett eksentriske oppførsel og deres ritualisering av dagligdagse gjøremål. Det dreier seg om små liv sett

med et skjevt smil.

Prisvinneren utmerker seg ved å ha skapt sin egen stil, som går igjen fra film til film. De er underspilte og har lite dialog. De er tilbakelente og tilbakeholdne på alle måter, også i den filmatiske form. Likevel er de svært formbevisste, men på en så diskret måte at

form og innhold føyes sammen i et sømløst hele.

Filmkritikerprisen til Bent Hamer

Filmkritikerprisen 2004 for fjorårets beste norske langfilm gikk i dag til Salmer fra Kjøkkenet, regissert av Bent Hamer.

Filmkritikerprisen 2004 for fjorårets beste norske langfilm gikk i dag til Salmer fra Kjøkkenet, regissert av Bent Hamer.

Prisen, et grafisk trykk av Elin Gabrielsen, ble i dag overrakt Hamer av Norsk filmkritikerlags nestleder Ingrid Dokka. Prisen er kåret etter en avstemning blant medlemmene i Norsk filmkritikerlag.

I begrunnelsen heter det:

Filmkritikerprisen 2004 går til en film som ikke bare har funnet et stort publikum her hjemme, men har høstet anerkjennelse verden over. Selv om prisvinneren i sine filmer gjerne dyrker fram nasjonale særtrekk, er arbeidene hans også universelle fabler som lett blir forstått i andre kulturkretser.

Årets prisvinner er preget av en mild nostalgi for en annen, enklere tid, og har lagt sin elsk på lakoniske, sorgmuntre historier om stedsbundne personer i utkantstrøk. Mye av fascinasjonen og humoren i filmene hans ligger i personenes lett eksentriske oppførsel og deres ritualisering av dagligdagse gjøremål. Det dreier seg om små liv sett

med et skjevt smil.

Prisvinneren utmerker seg ved å ha skapt sin egen stil, som går igjen fra film til film. De er underspilte og har lite dialog. De er tilbakelente og tilbakeholdne på alle måter, også i den filmatiske form. Likevel er de svært formbevisste, men på en så diskret måte at

form og innhold føyes sammen i et sømløst hele.

MENY