Nytt audiovisuelt produksjonsfond?

Norsk film ba om flere ressurser for å kunne opprettholde volumet og suksessen. Isteden fikk Filmfondet åtte øremerkede millioner til dataspill og en ny støtteordning i fanget. Bransjen er forvirret over signalene fra regjeringen.

Norsk film ba om flere ressurser for å kunne opprettholde volumet og suksessen. Isteden fikk Filmfondet åtte øremerkede millioner til dataspill og en ny støtteordning i fanget. Bransjen er forvirret over signalene fra regjeringen.

Filmbransjen har etterlyst økte midler til norsk film for å kunne opprettholde det nåværende volumet på 20 filmer i året. Isteden fikk Filmfondet åtte øremerkede millioner til produksjon av familievennlige dataspill – og dermed en helt ny og krevende støtteordning i fanget.

Selv om filmbransjen ser verdien av å satse på framtidens visuelle uttrykk, var det ikke dette man hadde bedt om.

– Norske filmer har allerede oppnådd en markedsandel på over 20 prosent i år. Vi vil gjerne at denne tendensen fortsetter, og det skjer ikke ved at regjeringen kun øker bevilgningene til dataspill, konstaterer Nina Grünfeld, leder for Norske filmregissører

Grünfeld understreker at interaktive medier som dataspill på sikt kan være med på å videreutvikle filmen. Det kan derfor være en fordel at ordningen administreres av Filmfondet, slik at filmbransjen får muligheten til å være med på å påvirke utviklingen av interaktive medier. Men det løser ikke filmbransjen største utfordring akkurat nå: At kinopremierene i 2005 vil bli langt færre som følge av baksmellen fra billettstøtteordningen.

Kjetil Hervik, leder i Norsk filmforbund, er opptatt av å ikke skape et motsetningsforhold mellom dataspill og film.

– Dataspill er også en del av det visuelle uttrykket, og det er ikke noe unaturlig i at disse bevilgningene legges til Filmfondet, sier han. – Men man kan jo spørre seg om Fondet besitter den nødvendige kompetansen på området.

Trond Giske kommenterer den nye støtteordningen slik i siste nummer av Rush Print:

” Det er et paradoks at det viktigste for kulturministeren i mediepolitikken har vært de åtte millionene til dataspill. Det virker på meg som det er barne- og familiefokuset som er det bærende element i denne politikken. Dermed blir kunst- og kulturpolitikken et virkemiddel for noe annet.”

Kjetil Hervik mener imidlertid at argumentet om at det ligger et barne- og familiefokus bak dataspillsatsingen ikke holder mål.

– Det er ikke noe nytt at vi tar barne- og familiehensyn, det gjør vi også i støtteordningene for film, sier han. – Vi har for eksempel allerede 100 % billettstøtte til barnefilm. At også norske dataspill for barn får støtte, er positivt.

Filmfondet står altså overfor en ny situasjon, med støtteordninger for både film, TV og interaktive produksjoner. Kanskje det er på tide å børste støvet av det gamle, men akk så framsynte navnet: ”Audiovisuelt produksjonsfond”?

(foto: Angelie Jolie i spill-filmatiseringen Tomb Raider)

Nytt audiovisuelt produksjonsfond?

Norsk film ba om flere ressurser for å kunne opprettholde volumet og suksessen. Isteden fikk Filmfondet åtte øremerkede millioner til dataspill og en ny støtteordning i fanget. Bransjen er forvirret over signalene fra regjeringen.

Norsk film ba om flere ressurser for å kunne opprettholde volumet og suksessen. Isteden fikk Filmfondet åtte øremerkede millioner til dataspill og en ny støtteordning i fanget. Bransjen er forvirret over signalene fra regjeringen.

Filmbransjen har etterlyst økte midler til norsk film for å kunne opprettholde det nåværende volumet på 20 filmer i året. Isteden fikk Filmfondet åtte øremerkede millioner til produksjon av familievennlige dataspill – og dermed en helt ny og krevende støtteordning i fanget.

Selv om filmbransjen ser verdien av å satse på framtidens visuelle uttrykk, var det ikke dette man hadde bedt om.

– Norske filmer har allerede oppnådd en markedsandel på over 20 prosent i år. Vi vil gjerne at denne tendensen fortsetter, og det skjer ikke ved at regjeringen kun øker bevilgningene til dataspill, konstaterer Nina Grünfeld, leder for Norske filmregissører

Grünfeld understreker at interaktive medier som dataspill på sikt kan være med på å videreutvikle filmen. Det kan derfor være en fordel at ordningen administreres av Filmfondet, slik at filmbransjen får muligheten til å være med på å påvirke utviklingen av interaktive medier. Men det løser ikke filmbransjen største utfordring akkurat nå: At kinopremierene i 2005 vil bli langt færre som følge av baksmellen fra billettstøtteordningen.

Kjetil Hervik, leder i Norsk filmforbund, er opptatt av å ikke skape et motsetningsforhold mellom dataspill og film.

– Dataspill er også en del av det visuelle uttrykket, og det er ikke noe unaturlig i at disse bevilgningene legges til Filmfondet, sier han. – Men man kan jo spørre seg om Fondet besitter den nødvendige kompetansen på området.

Trond Giske kommenterer den nye støtteordningen slik i siste nummer av Rush Print:

” Det er et paradoks at det viktigste for kulturministeren i mediepolitikken har vært de åtte millionene til dataspill. Det virker på meg som det er barne- og familiefokuset som er det bærende element i denne politikken. Dermed blir kunst- og kulturpolitikken et virkemiddel for noe annet.”

Kjetil Hervik mener imidlertid at argumentet om at det ligger et barne- og familiefokus bak dataspillsatsingen ikke holder mål.

– Det er ikke noe nytt at vi tar barne- og familiehensyn, det gjør vi også i støtteordningene for film, sier han. – Vi har for eksempel allerede 100 % billettstøtte til barnefilm. At også norske dataspill for barn får støtte, er positivt.

Filmfondet står altså overfor en ny situasjon, med støtteordninger for både film, TV og interaktive produksjoner. Kanskje det er på tide å børste støvet av det gamle, men akk så framsynte navnet: ”Audiovisuelt produksjonsfond”?

(foto: Angelie Jolie i spill-filmatiseringen Tomb Raider)

MENY