Lover forandringer

Kirsten Bryhni er ansatt som ny direktør for Norsk filmutvikling. Hun lover store forandringer i institusjonen.

Kirsten Bryhni er ansatt som ny direktør for Norsk filmutvikling. Hun lover store forandringer i institusjonen.

– Jeg ser for meg at store forandringer må gjøres, sier Kirsten Bryhni (59), som 12. januar hadde sin første dag i sjefsstolen hos Norsk filmutvikling.

– Det er et ømtålig område for mange, men jeg håper på større rom for debatt i det norske filmmiljøet. Vi må ikke være så redde for å si hva vi mener.

I fjor unnslapp Norsk filmutvikling nedleggingsspøkelset på ny, etter flere runder med trussel om avvikling hengende over seg. Det er altså ikke på noen måte en sikker jobb Kirsten Bryhni nettopp har fått.

– Man sitter ikke trygt før man kan oppfylle de politiske målsetningene, sier hun.

– Talentutvikling og kunstnerisk utvikling er da heller ingen enkel sak å måle. Det blir en stor utfordring, og jeg gleder meg.

Kultur- og kirkedepartementet konkluderte i sin evaluering av Filmutviklingen med at den skal ”opprettholdes som egen virksomhet, men at aktivitetene må målrettes bedre – både innholdsmessig og mot mer avgrensede målgrupper.” Disse kravene blir bestemmende for Bryhnis tilnærming til direktøroppgaven.

– Vi må spisse målsetningen vår, som politikerne ber om, og tydeliggjøre Norsk filmutviklings plass i forhold til de andre institusjonene i støtteordningen, sier hun.

– Vi skal vise vår berettigelse som uavhengig institusjon.

Kirsten Bryhni var tidligere leder for produsentlinja ved Filmskolen på Lillehammer. På spørsmål om Filmutviklingen nå blir knyttet sterkere til Filmskolen, svarer hun et ubetinget ja. – Det skal heller ikke mye til, for i dag er ikke Filmutviklingen knyttet til Filmskolen i det hele tatt, sier hun.

– Vi skal få en større dialog med Lillehammer, og en bedre utnyttelse av ressurser derfra. Norsk filmutvikling, eller Statens studiesenter for film som det het før, har lenge vært en slags erstatning for en norsk grunnutdanning innen film. Nå som vi endelig har fått en slik utdanning på Lillehammer, skal det merkes bedre.

Hvilke konkrete forandringer som må gjøres, har ikke Bryhni klart for seg ennå.

– Jeg skal stikke fingeren i jorda og finne ut mer om hvordan alt foregår først. Men forandringer, det blir det.

Lover forandringer

Kirsten Bryhni er ansatt som ny direktør for Norsk filmutvikling. Hun lover store forandringer i institusjonen.

Kirsten Bryhni er ansatt som ny direktør for Norsk filmutvikling. Hun lover store forandringer i institusjonen.

– Jeg ser for meg at store forandringer må gjøres, sier Kirsten Bryhni (59), som 12. januar hadde sin første dag i sjefsstolen hos Norsk filmutvikling.

– Det er et ømtålig område for mange, men jeg håper på større rom for debatt i det norske filmmiljøet. Vi må ikke være så redde for å si hva vi mener.

I fjor unnslapp Norsk filmutvikling nedleggingsspøkelset på ny, etter flere runder med trussel om avvikling hengende over seg. Det er altså ikke på noen måte en sikker jobb Kirsten Bryhni nettopp har fått.

– Man sitter ikke trygt før man kan oppfylle de politiske målsetningene, sier hun.

– Talentutvikling og kunstnerisk utvikling er da heller ingen enkel sak å måle. Det blir en stor utfordring, og jeg gleder meg.

Kultur- og kirkedepartementet konkluderte i sin evaluering av Filmutviklingen med at den skal ”opprettholdes som egen virksomhet, men at aktivitetene må målrettes bedre – både innholdsmessig og mot mer avgrensede målgrupper.” Disse kravene blir bestemmende for Bryhnis tilnærming til direktøroppgaven.

– Vi må spisse målsetningen vår, som politikerne ber om, og tydeliggjøre Norsk filmutviklings plass i forhold til de andre institusjonene i støtteordningen, sier hun.

– Vi skal vise vår berettigelse som uavhengig institusjon.

Kirsten Bryhni var tidligere leder for produsentlinja ved Filmskolen på Lillehammer. På spørsmål om Filmutviklingen nå blir knyttet sterkere til Filmskolen, svarer hun et ubetinget ja. – Det skal heller ikke mye til, for i dag er ikke Filmutviklingen knyttet til Filmskolen i det hele tatt, sier hun.

– Vi skal få en større dialog med Lillehammer, og en bedre utnyttelse av ressurser derfra. Norsk filmutvikling, eller Statens studiesenter for film som det het før, har lenge vært en slags erstatning for en norsk grunnutdanning innen film. Nå som vi endelig har fått en slik utdanning på Lillehammer, skal det merkes bedre.

Hvilke konkrete forandringer som må gjøres, har ikke Bryhni klart for seg ennå.

– Jeg skal stikke fingeren i jorda og finne ut mer om hvordan alt foregår først. Men forandringer, det blir det.

MENY