Ett minutt av ditt liv

Zoomin filmfestival og Rush Print inviterer nye og gamle filmskapere til en åpen konkurranse som skal speile filmskaperens eller andres livsituasjon i et filmatisk fragment på 60 sekunder!

Zoomin filmfestival og Rush Print inviterer nye og gamle filmskapere til en åpen konkurranse som skal speile filmskaperens eller andres livsituasjon i et filmatisk fragment på 60 sekunder!

”Livet er for kort til å brukes på norsk kortfilm”, hevdet en norsk filmjournalist for noen år siden. Vi skal motbevise den påstanden ved å be publikum gi avkall på minst 60 sekunder av sine liv til en ny norsk kortfilm hver uke.

I perioden 1.mars-1.mai vil tre utvalgte filmer fra 1 minutt av ditt liv bli vist på internett hver uke kombinert med omtale i Rush Print om filmene og nettet som visningsform.

Disse filmene vil også bli tilrettelagt for bredbåndsvisning på Bluecom.no.

Men selvsagt skal det kåres en vinner og det vil skje innen 15.mars.

Førstepremien er gratis fremstilling av filmkopi på 35mm – sponset av Nordisk Film Post Production AS.

Eneste kravet til deltakelse er at filmen ikke overgår 60 sekunders lengde og at den må leveres på en DV-tape. Den må selvsagt også følge vanlige opphavsrettslige spilleregler og ha sin første visning hos oss. Filmer innen alle typer sjangre er velkomne til å delta.

Det vil bli kåret en vinner innen 15.mars 2004.

Fristen for innlevering av film er senest 1. mars

(poststemplet senest 1.mars)

For kontakt og mer informasjon:

[email protected] eller [email protected]

Telefon: 22 82 24 32

Filmer kan sendes til:

Zoomin

PB 256, Sentrum

0103 Oslo

Merk: ”1 minutt av ditt liv”

Ett minutt av ditt liv

Zoomin filmfestival og Rush Print inviterer nye og gamle filmskapere til en åpen konkurranse som skal speile filmskaperens eller andres livsituasjon i et filmatisk fragment på 60 sekunder!

Zoomin filmfestival og Rush Print inviterer nye og gamle filmskapere til en åpen konkurranse som skal speile filmskaperens eller andres livsituasjon i et filmatisk fragment på 60 sekunder!

”Livet er for kort til å brukes på norsk kortfilm”, hevdet en norsk filmjournalist for noen år siden. Vi skal motbevise den påstanden ved å be publikum gi avkall på minst 60 sekunder av sine liv til en ny norsk kortfilm hver uke.

I perioden 1.mars-1.mai vil tre utvalgte filmer fra 1 minutt av ditt liv bli vist på internett hver uke kombinert med omtale i Rush Print om filmene og nettet som visningsform.

Disse filmene vil også bli tilrettelagt for bredbåndsvisning på Bluecom.no.

Men selvsagt skal det kåres en vinner og det vil skje innen 15.mars.

Førstepremien er gratis fremstilling av filmkopi på 35mm – sponset av Nordisk Film Post Production AS.

Eneste kravet til deltakelse er at filmen ikke overgår 60 sekunders lengde og at den må leveres på en DV-tape. Den må selvsagt også følge vanlige opphavsrettslige spilleregler og ha sin første visning hos oss. Filmer innen alle typer sjangre er velkomne til å delta.

Det vil bli kåret en vinner innen 15.mars 2004.

Fristen for innlevering av film er senest 1. mars

(poststemplet senest 1.mars)

For kontakt og mer informasjon:

[email protected] eller [email protected]

Telefon: 22 82 24 32

Filmer kan sendes til:

Zoomin

PB 256, Sentrum

0103 Oslo

Merk: ”1 minutt av ditt liv”

MENY