Veike menn i norsk film

Mannen i norsk film er veik og redd for kvinner, mente særlig kvinnene under årets Made in Norway-seminar. Men i norsk film er det fortsatt mennene som rår.

Mannen i norsk film er veik og redd for kvinner, mente særlig kvinnene under årets Made in Norway-seminar. Men i norsk film er det fortsatt mennene som rår.

Vi treffer denne hjelpeløse mannstypen som ikke vet hva han vil også i svensk film, for eksempel i Miffo, trøstet Bitte Eskilsson fra Svenska Filminstitutet under sitt foredrag ”Den norske underholdningsfilmen 2003” på årets Made in Norway-seminar 27. november.

– Den norske og den svenske underholdningsfilmen har mange fellestrekk. Det gjelder også andelen kvinner foran og bak kamera. Norge var jo en gang et foregangsland på dette området, men hva har skjedd? Seks av sju filmer er regissert av menn, og i filmene finnes det nesten ikke scener der jenter har hovedrollen eller er bærende karakterer.

Det var ikke mangel på debattlyst i salen på Filmens Hus etter Eskilssons foredrag. Så ivrige var noen at de fant veien til utestedet Mono senere på ettermiddagen der kvinnenes forsvinnende rolle innen litteraturen var tema.

De fleste var enige i analysen av den nye norske mannen på film, og flere forklaringer på fenomenet ble lansert.

Lene Løken fra Film & Kino antydet at filmene bare uttrykker det som gjør seg gjeldende i samfunnslivet for øvrig, der kvinnene inntar stadig flere maktposisjoner og jenter er flinkere enn gutter på skolen. Mannen er i ferd med å bli overkjørt, mente hun, og det kan være denne følelsen som gjenspeiles i filmene.

Filmkonsulent Karin Julsrud foreslo at disse filmene kanskje reflekterer menns drømmer: Kvinnene på lerretet reduseres til ufarlige objekter som beundrer den hjelpeløse mannen, og det er kanskje rett og slett slike kvinner menn ønsker seg og dermed lager film om, undret hun.

Andre i salen la vekt på at vi heller bør glede oss over at 2003 har vært et historisk filmår, framfor å bekymre oss over disse kjønnsforskjellene. Bitte Eskilsson roste også årets norske filmproduksjon på flere punkter, og fastslo at det ikke var lett å være svensk for tiden:

– Før ble vi tynget av Danmarks sterke filmtradisjon, og nå kommer Norge også!

Foruten foredraget ”Den norske underholdningsfilmen” hadde Made in Norway-arrangørene delt årets norske filmproduksjon inn i bolkene ”Den norske barnefilmen 2003” og ”Den ambisiøse filmen”, med henholdsvis Arne Svingen og Øyvor Dalan Vik som foredragsholdere. Seminaret holdes årlig i tilknytning til Oslo Internasjonale Filmfestival.

Veike menn i norsk film

Mannen i norsk film er veik og redd for kvinner, mente særlig kvinnene under årets Made in Norway-seminar. Men i norsk film er det fortsatt mennene som rår.

Mannen i norsk film er veik og redd for kvinner, mente særlig kvinnene under årets Made in Norway-seminar. Men i norsk film er det fortsatt mennene som rår.

Vi treffer denne hjelpeløse mannstypen som ikke vet hva han vil også i svensk film, for eksempel i Miffo, trøstet Bitte Eskilsson fra Svenska Filminstitutet under sitt foredrag ”Den norske underholdningsfilmen 2003” på årets Made in Norway-seminar 27. november.

– Den norske og den svenske underholdningsfilmen har mange fellestrekk. Det gjelder også andelen kvinner foran og bak kamera. Norge var jo en gang et foregangsland på dette området, men hva har skjedd? Seks av sju filmer er regissert av menn, og i filmene finnes det nesten ikke scener der jenter har hovedrollen eller er bærende karakterer.

Det var ikke mangel på debattlyst i salen på Filmens Hus etter Eskilssons foredrag. Så ivrige var noen at de fant veien til utestedet Mono senere på ettermiddagen der kvinnenes forsvinnende rolle innen litteraturen var tema.

De fleste var enige i analysen av den nye norske mannen på film, og flere forklaringer på fenomenet ble lansert.

Lene Løken fra Film & Kino antydet at filmene bare uttrykker det som gjør seg gjeldende i samfunnslivet for øvrig, der kvinnene inntar stadig flere maktposisjoner og jenter er flinkere enn gutter på skolen. Mannen er i ferd med å bli overkjørt, mente hun, og det kan være denne følelsen som gjenspeiles i filmene.

Filmkonsulent Karin Julsrud foreslo at disse filmene kanskje reflekterer menns drømmer: Kvinnene på lerretet reduseres til ufarlige objekter som beundrer den hjelpeløse mannen, og det er kanskje rett og slett slike kvinner menn ønsker seg og dermed lager film om, undret hun.

Andre i salen la vekt på at vi heller bør glede oss over at 2003 har vært et historisk filmår, framfor å bekymre oss over disse kjønnsforskjellene. Bitte Eskilsson roste også årets norske filmproduksjon på flere punkter, og fastslo at det ikke var lett å være svensk for tiden:

– Før ble vi tynget av Danmarks sterke filmtradisjon, og nå kommer Norge også!

Foruten foredraget ”Den norske underholdningsfilmen” hadde Made in Norway-arrangørene delt årets norske filmproduksjon inn i bolkene ”Den norske barnefilmen 2003” og ”Den ambisiøse filmen”, med henholdsvis Arne Svingen og Øyvor Dalan Vik som foredragsholdere. Seminaret holdes årlig i tilknytning til Oslo Internasjonale Filmfestival.

MENY