– NRK ikke lukket

Hans Rossiné i NRK Drama går her kraftig imot påstander om at kanalen ikke har åpnet seg for impulser utenfra.

Hans Rossiné i NRK Drama går her kraftig imot påstander om at kanalen ikke har åpnet seg for impulser utenfra.

Rush Print hadde i sitt nyhetsbrev av 2.12 et intervju med dramasjefen i SVT Gøteborg hvor

hun roser kvaliteten på NRK Dramas produksjoner. Det er det ingen grunn til å klage på, og det skal jeg da heller ikke gjøre.

Men i det evige programforpliktede korstog for privateide produsenters fortreffelighet, er det oppstått noen unøyaktigheter i artikkelen som det er all grunn til å sette fingeren på.

For det første: Selv om NRK Drama har fast ansatte regissører, bruker vi drøssevis med de aller beste regissørene utenfra. Bare i løpet av ett år nå er følgende innom våre produksjoner: Eva Isaksen, Trygve Allister Diesen, Lars Berg, Erik Skjoldbjærg, Jarl Emsell Larsen, Erik Richter Strand, Nils Gaup og Stein-Roger Bull (sistenevnte billedprodusent på «Hvem er Ernest?») Også eksterne fotografer hyres inn, som Tore Vollan, Svein Krøvel og Rolv Håan.

For det andre: Også på andre felter har vi et godt samarbeide med eksterne. En rekke sentrale produksjonsfunksjoner på det nylig avsluttede «Torp-dramaet» ble eksempelvis engasjert fra film og tv-bransjen utenfor NRK, og våre samprodusenter på novellefilmen «Kjell Universell», Tordenfilm, hadde i flere måneder kontorplass i NRK Dramas lokaler – på godt og vondt, kan man vel legge til. I tillegg er så å si halvparten av NRK Dramas nye ledergruppe rekruttert fra ekstern bransje: fra henholdsvis Fabelaktiv og Hotel Cæsar-produksjonen.

Og endelig: Danmarks Radio har ikke totalutlagt Dramaavdelingen. Den avdelingen hentet nylig hjem en Emmy til DR for TV-serien «Nikolaj og Julie». Det er underholdningsavdelingen DR har valgt å outsource.

Forøvrig er jeg enig i at almenkringkasternes dramaavdelinger er avhengige av å bruke eksterne krefter for å kunne fornye seg. Kombinasjonen av intern kjernekompetanse og eksterne talenter er meget bra! NRK Drama åpner gjerne dørene – men vi er altså ikke, og har heller aldri vært, et lukket klosterfellesskap.

Hans Rossiné

NRK Drama

Redaksjonen beklager:

I nyhetsbrevet av 2.12 kom Rush Print i skade for å skrive at suksessen til Sejer på svensk fjernsyn kunne måles til 600 000 tv-seere. Men serien ble i snitt sett av over én million seere!

– NRK ikke lukket

Hans Rossiné i NRK Drama går her kraftig imot påstander om at kanalen ikke har åpnet seg for impulser utenfra.

Hans Rossiné i NRK Drama går her kraftig imot påstander om at kanalen ikke har åpnet seg for impulser utenfra.

Rush Print hadde i sitt nyhetsbrev av 2.12 et intervju med dramasjefen i SVT Gøteborg hvor

hun roser kvaliteten på NRK Dramas produksjoner. Det er det ingen grunn til å klage på, og det skal jeg da heller ikke gjøre.

Men i det evige programforpliktede korstog for privateide produsenters fortreffelighet, er det oppstått noen unøyaktigheter i artikkelen som det er all grunn til å sette fingeren på.

For det første: Selv om NRK Drama har fast ansatte regissører, bruker vi drøssevis med de aller beste regissørene utenfra. Bare i løpet av ett år nå er følgende innom våre produksjoner: Eva Isaksen, Trygve Allister Diesen, Lars Berg, Erik Skjoldbjærg, Jarl Emsell Larsen, Erik Richter Strand, Nils Gaup og Stein-Roger Bull (sistenevnte billedprodusent på «Hvem er Ernest?») Også eksterne fotografer hyres inn, som Tore Vollan, Svein Krøvel og Rolv Håan.

For det andre: Også på andre felter har vi et godt samarbeide med eksterne. En rekke sentrale produksjonsfunksjoner på det nylig avsluttede «Torp-dramaet» ble eksempelvis engasjert fra film og tv-bransjen utenfor NRK, og våre samprodusenter på novellefilmen «Kjell Universell», Tordenfilm, hadde i flere måneder kontorplass i NRK Dramas lokaler – på godt og vondt, kan man vel legge til. I tillegg er så å si halvparten av NRK Dramas nye ledergruppe rekruttert fra ekstern bransje: fra henholdsvis Fabelaktiv og Hotel Cæsar-produksjonen.

Og endelig: Danmarks Radio har ikke totalutlagt Dramaavdelingen. Den avdelingen hentet nylig hjem en Emmy til DR for TV-serien «Nikolaj og Julie». Det er underholdningsavdelingen DR har valgt å outsource.

Forøvrig er jeg enig i at almenkringkasternes dramaavdelinger er avhengige av å bruke eksterne krefter for å kunne fornye seg. Kombinasjonen av intern kjernekompetanse og eksterne talenter er meget bra! NRK Drama åpner gjerne dørene – men vi er altså ikke, og har heller aldri vært, et lukket klosterfellesskap.

Hans Rossiné

NRK Drama

Redaksjonen beklager:

I nyhetsbrevet av 2.12 kom Rush Print i skade for å skrive at suksessen til Sejer på svensk fjernsyn kunne måles til 600 000 tv-seere. Men serien ble i snitt sett av over én million seere!