Etterlyser felles strategier

Tom Rysstad i Mirmar Films etterlyser samlende strategier og færre interne debatter der bransjen framstår som vinglete.

Tom Rysstad i Mirmar Films etterlyser samlende strategier og færre interne debatter der bransjen framstår som vinglete.

Jeg har med stigende frustrasjon sett at filmbransjen igjen er i gang med en «intern» debatt, denne gangen omkring en mulig ny billettstøtteordning. Jeg skal ikke kommentere de enkelte aktørers utspill/forslag, alle har både gode og mindre gode poenger, som alltid.

Dette er mitt poeng: Hver gang bransjen skal forsøke å samle seg om et felles utspill til de politiske og bevilgende myndigheter, ender det med at det blir «interne» debatter som også medier og politikere fanger opp og tolker ut fra egne (ofte begrensede) kunnskapsmessige forutsetninger.

Disse debattene er det selvfølgelig viktig å fortsette å føre, men det må konkluderes. Konklusjonene må klart og tydelig fremlegges for de besluttende myndigheter som noe bransjen samlet står bak. Alle bransjeaktørene, inkludert Filmfondet, er enige om at flest mulig midler til filmproduksjon er et viktig mål å jobbe mot. Større bevilgninger oppnår vi imidlertid ikke ved å fremstå som en bransje som krangler innad og som til stadighet gir ulike signaler om hva som er best.

Vi er ekspertene, vi skal fortelle beslutningstakerne om hvordan dette må gjøres. Da får vi heller tygge og svelge hver vår lille kamel og innse at å samles om et felles budskap til politikerne er det beste for bransjen totalt sett. Politikerne trenger klare budskap å forholde seg til!

Aktørene bør nå gå i seg selv og innse at samstemmighet utad er avgjørende for gjennomslagskraften!

Tom Rysstad, Mirmar Film

Etterlyser felles strategier

Tom Rysstad i Mirmar Films etterlyser samlende strategier og færre interne debatter der bransjen framstår som vinglete.

Tom Rysstad i Mirmar Films etterlyser samlende strategier og færre interne debatter der bransjen framstår som vinglete.

Jeg har med stigende frustrasjon sett at filmbransjen igjen er i gang med en «intern» debatt, denne gangen omkring en mulig ny billettstøtteordning. Jeg skal ikke kommentere de enkelte aktørers utspill/forslag, alle har både gode og mindre gode poenger, som alltid.

Dette er mitt poeng: Hver gang bransjen skal forsøke å samle seg om et felles utspill til de politiske og bevilgende myndigheter, ender det med at det blir «interne» debatter som også medier og politikere fanger opp og tolker ut fra egne (ofte begrensede) kunnskapsmessige forutsetninger.

Disse debattene er det selvfølgelig viktig å fortsette å føre, men det må konkluderes. Konklusjonene må klart og tydelig fremlegges for de besluttende myndigheter som noe bransjen samlet står bak. Alle bransjeaktørene, inkludert Filmfondet, er enige om at flest mulig midler til filmproduksjon er et viktig mål å jobbe mot. Større bevilgninger oppnår vi imidlertid ikke ved å fremstå som en bransje som krangler innad og som til stadighet gir ulike signaler om hva som er best.

Vi er ekspertene, vi skal fortelle beslutningstakerne om hvordan dette må gjøres. Da får vi heller tygge og svelge hver vår lille kamel og innse at å samles om et felles budskap til politikerne er det beste for bransjen totalt sett. Politikerne trenger klare budskap å forholde seg til!

Aktørene bør nå gå i seg selv og innse at samstemmighet utad er avgjørende for gjennomslagskraften!

Tom Rysstad, Mirmar Film

MENY