Produsentstøtten endret

Norsk Filmfond har utvidet produsentstøtten for 2004 til også å omfatte såkalt pakkefinansiering, der det kan søkes støtte til flere parallelle film- og TV-prosjekter.

Norsk Filmfond har utvidet produsentstøtten for 2004 til også å omfatte såkalt pakkefinansiering, der det kan søkes støtte til flere parallelle film- og TV-prosjekter.

Norsk Filmfond har nå utlyst produsentstøtten for 2004. Mens man i fjor bare kunne søke støtte til utvikling av selskap, er ordningen utvidet til å omfatte utvikling av film- og TV-prosjekter. Man har med andre ord innført et skarpere skille mellom selskaps- og prosjektutvikling. I den nye utlysningen fremhever fondet at det med hensyn til selskapsutvikling vil vektlegge behovet til regionale virksomheter og bidra til mer langsiktig planlegging for disse. I forhold til den nye pakkefinansieringen står den enkelte produsent fritt med hensyn til hvor mange prosjekter som søkes utviklet og over hvor mange år.

Målet er ifølge fondet å stimulere produsenter som «har visjoner utover egen daglige virksomhet…har evne til å utvikle kreative miljøer, samt troverdighet hva angår muligheten for å gjennomføre planene».

Søknadsfrist for utvikling av forretningsvirksomhet er 15. september 2003. For utvikling av film- og/eller tv-prosjekter: 15. oktober 2003.

Les mer fra utlysningen: Produsentstøtten 2004

Produsentstøtten endret

Norsk Filmfond har utvidet produsentstøtten for 2004 til også å omfatte såkalt pakkefinansiering, der det kan søkes støtte til flere parallelle film- og TV-prosjekter.

Norsk Filmfond har utvidet produsentstøtten for 2004 til også å omfatte såkalt pakkefinansiering, der det kan søkes støtte til flere parallelle film- og TV-prosjekter.

Norsk Filmfond har nå utlyst produsentstøtten for 2004. Mens man i fjor bare kunne søke støtte til utvikling av selskap, er ordningen utvidet til å omfatte utvikling av film- og TV-prosjekter. Man har med andre ord innført et skarpere skille mellom selskaps- og prosjektutvikling. I den nye utlysningen fremhever fondet at det med hensyn til selskapsutvikling vil vektlegge behovet til regionale virksomheter og bidra til mer langsiktig planlegging for disse. I forhold til den nye pakkefinansieringen står den enkelte produsent fritt med hensyn til hvor mange prosjekter som søkes utviklet og over hvor mange år.

Målet er ifølge fondet å stimulere produsenter som «har visjoner utover egen daglige virksomhet…har evne til å utvikle kreative miljøer, samt troverdighet hva angår muligheten for å gjennomføre planene».

Søknadsfrist for utvikling av forretningsvirksomhet er 15. september 2003. For utvikling av film- og/eller tv-prosjekter: 15. oktober 2003.

Les mer fra utlysningen: Produsentstøtten 2004

MENY