– Fondet med dårlig bokføring

Norsk Filmfond har vist dårlig regnskapsførsel når det nå må kutte 20 millioner av neste års budsjett, skriver Knud Bjørne-Larsen, direktør i Norsk Filmstudio, i dette innlegget.

Norsk Filmfond har vist dårlig regnskapsførsel når det nå må kutte 20 millioner av neste års budsjett, skriver Knud Bjørne-Larsen, direktør i Norsk Filmstudio, i dette innlegget.

Filmfondet må ha håpet at filmene ikke skulle ha suksess siden de kun satte av 51 millioner til billettstøtte når det viser seg at støtten kan bli over 70 millioner. Vi ser at man på denne måten ikke tok høyde for hva som faktisk kunne skje, men håpet på det beste. Den samme situasjonen opplevde vi i Norsk filmstudio, der alle inntekter ble ført på leveransetidspunktet som om filmen helt sikkert ville spille inn 100% av egenkapitalen, og dermed kunne betale for alle leveranser. Etterpå kom smellen når filmen floppet.

Filmfondet har gått frem motsatt ved å kalkulere med en viss prosent fiasko og får smellen når fiaskoen uteblir, uansett blir effekten at «etter den søte kløe kommer den sure svie».

Filmfondet burde kalkulert med suksess for alle filmene og utdelt midler det første året basert på at man måtte sette av nok til billettstøtte. Da kunne man eventuelt senere inntektsføre beløpet hvis noen filmer ikke oppnådde suksess, og så bruke disse midler til å bygge opp et billettstøttefond. Nå har man spist midlene på forhånd.

Det måtte vært bedre å ta høyde for suksesser, det er jo det fondet må være giret mot. Nå kommer bransjen til å lide av en sterk nedgang etter en kort aktiv periode, det hadde vært bedre å kunne vokse fremover enn kun å oppnå noen topper i produksjonsvolumet høsten 2002 og sommeren 2003.

Filmarbeidere og leverandører krysser fingrene for at billettstøtten pløyes tilbake i nye produksjoner. Norsk filmstudio vil fortsatt være aktiv i finansiering av filmer og minimere risikoen ved å delta i et bredt spekter av filmer, samtidig som vi ikke tar inntekten på forhånd.

Knud Bjørne-Larsen

Adm.dir. Norsk filmstudio AS

– Fondet med dårlig bokføring

Norsk Filmfond har vist dårlig regnskapsførsel når det nå må kutte 20 millioner av neste års budsjett, skriver Knud Bjørne-Larsen, direktør i Norsk Filmstudio, i dette innlegget.

Norsk Filmfond har vist dårlig regnskapsførsel når det nå må kutte 20 millioner av neste års budsjett, skriver Knud Bjørne-Larsen, direktør i Norsk Filmstudio, i dette innlegget.

Filmfondet må ha håpet at filmene ikke skulle ha suksess siden de kun satte av 51 millioner til billettstøtte når det viser seg at støtten kan bli over 70 millioner. Vi ser at man på denne måten ikke tok høyde for hva som faktisk kunne skje, men håpet på det beste. Den samme situasjonen opplevde vi i Norsk filmstudio, der alle inntekter ble ført på leveransetidspunktet som om filmen helt sikkert ville spille inn 100% av egenkapitalen, og dermed kunne betale for alle leveranser. Etterpå kom smellen når filmen floppet.

Filmfondet har gått frem motsatt ved å kalkulere med en viss prosent fiasko og får smellen når fiaskoen uteblir, uansett blir effekten at «etter den søte kløe kommer den sure svie».

Filmfondet burde kalkulert med suksess for alle filmene og utdelt midler det første året basert på at man måtte sette av nok til billettstøtte. Da kunne man eventuelt senere inntektsføre beløpet hvis noen filmer ikke oppnådde suksess, og så bruke disse midler til å bygge opp et billettstøttefond. Nå har man spist midlene på forhånd.

Det måtte vært bedre å ta høyde for suksesser, det er jo det fondet må være giret mot. Nå kommer bransjen til å lide av en sterk nedgang etter en kort aktiv periode, det hadde vært bedre å kunne vokse fremover enn kun å oppnå noen topper i produksjonsvolumet høsten 2002 og sommeren 2003.

Filmarbeidere og leverandører krysser fingrene for at billettstøtten pløyes tilbake i nye produksjoner. Norsk filmstudio vil fortsatt være aktiv i finansiering av filmer og minimere risikoen ved å delta i et bredt spekter av filmer, samtidig som vi ikke tar inntekten på forhånd.

Knud Bjørne-Larsen

Adm.dir. Norsk filmstudio AS

MENY