Filmfondet svarer på kritikk

Direktør i Norsk Filmfond, Stein Slyngstad, svarer her på kritikken fra Knud Bjørne-Larsen i Norsk Filmstudio nylig formulerte i Rush Print, om at fondet har bedrevet dårlig bokføring.

Direktør i Norsk Filmfond, Stein Slyngstad, svarer her på kritikken fra Knud Bjørne-Larsen i Norsk Filmstudio nylig formulerte i Rush Print, om at fondet har bedrevet dårlig bokføring.

Knud Bjørne-Larsen tøver!

Det manglet ikke på kritiske kommentarer til filmfondets målsetting om vesentlig flere filmer. Gjennomgangstonen var at det ikke blir bedre filmer og høyere besøk ved å spre de offentlige midlene på flere filmer. Nå anklager de samme kritikerne fondet for ikke å ha tatt høyde for det høye besøket, ved bare(!) å ha økt billettstøtteavsetningene fra 30 til 50 mill.

Sist ute er adm.dir. i Norsk filmstudio, Knud Bjørne-Larsen, som virkelig spenner buen høyt og mener filmfondet bør avsette maksimal billettstøtte ved tildelingspunktet. Skulle vi påbegynt en slik praksis i fjor ville avsetningen vært 110 mill for filmer med premiere i 2003, i tillegg til utbetalt billettstøtte for 2002 på 30 mill. Konsekvensen ville blitt at vi i fjor bare kunne brukt 30 mill til produksjon, og det blir ikke mye film av et slikt beløp. Det ville tatt fullstendig strupetak på en fra før presset bransje, og kinoåret 2003 ville blitt det magreste gjennom tidene.

Når jeg ser tilbake på de valgene filmfondet gjorde i fjor, er jeg ikke mindre overbevist i dag om at de var riktige. Det var langt viktigere å pumpe mest mulig vitalitet inn i bransjen enn å holde tilbake midler.

De negative konsekvensene er definitivt mindre ved å kutte 20 mill i produksjonstildelingene i år enn i fjor. Like fullt er det beklagelig at vi ikke kan opprettholde et volum på 20 filmer i året. Høyt produksjonsvolum er viktig for profesjonaliteten i bransjen, kvaliteten på filmene, mangfoldet og muligheten til å ta sjansen på de mer risikable prosjektene.

Stein Slyngstad

Direktør i Norsk filmfond

Les Bjørne-Larsens innlegg: Dårlig bokføring

Filmfondet svarer på kritikk

Direktør i Norsk Filmfond, Stein Slyngstad, svarer her på kritikken fra Knud Bjørne-Larsen i Norsk Filmstudio nylig formulerte i Rush Print, om at fondet har bedrevet dårlig bokføring.

Direktør i Norsk Filmfond, Stein Slyngstad, svarer her på kritikken fra Knud Bjørne-Larsen i Norsk Filmstudio nylig formulerte i Rush Print, om at fondet har bedrevet dårlig bokføring.

Knud Bjørne-Larsen tøver!

Det manglet ikke på kritiske kommentarer til filmfondets målsetting om vesentlig flere filmer. Gjennomgangstonen var at det ikke blir bedre filmer og høyere besøk ved å spre de offentlige midlene på flere filmer. Nå anklager de samme kritikerne fondet for ikke å ha tatt høyde for det høye besøket, ved bare(!) å ha økt billettstøtteavsetningene fra 30 til 50 mill.

Sist ute er adm.dir. i Norsk filmstudio, Knud Bjørne-Larsen, som virkelig spenner buen høyt og mener filmfondet bør avsette maksimal billettstøtte ved tildelingspunktet. Skulle vi påbegynt en slik praksis i fjor ville avsetningen vært 110 mill for filmer med premiere i 2003, i tillegg til utbetalt billettstøtte for 2002 på 30 mill. Konsekvensen ville blitt at vi i fjor bare kunne brukt 30 mill til produksjon, og det blir ikke mye film av et slikt beløp. Det ville tatt fullstendig strupetak på en fra før presset bransje, og kinoåret 2003 ville blitt det magreste gjennom tidene.

Når jeg ser tilbake på de valgene filmfondet gjorde i fjor, er jeg ikke mindre overbevist i dag om at de var riktige. Det var langt viktigere å pumpe mest mulig vitalitet inn i bransjen enn å holde tilbake midler.

De negative konsekvensene er definitivt mindre ved å kutte 20 mill i produksjonstildelingene i år enn i fjor. Like fullt er det beklagelig at vi ikke kan opprettholde et volum på 20 filmer i året. Høyt produksjonsvolum er viktig for profesjonaliteten i bransjen, kvaliteten på filmene, mangfoldet og muligheten til å ta sjansen på de mer risikable prosjektene.

Stein Slyngstad

Direktør i Norsk filmfond

Les Bjørne-Larsens innlegg: Dårlig bokføring

MENY