Revurderer nordisk samarbeid

Norsk Filmfond skremte nylig sine nordiske kolleger ved å sette en midlertidig stopp for co-produksjoner. Bak framstøtet fra fondet står et ønske om å revurdere samarbeidet.

Norsk Filmfond skremte nylig sine nordiske kolleger ved å sette en midlertidig stopp for co-produksjoner. Bak framstøtet fra fondet står et ønske om å revurdere samarbeidet.

Nylig skrudde Norsk Filmfond kranene igjen for støtte til co-produksjoner med andre nordiske land. Årsaken var en misnøye med hva norsk film fikk ut av samarbeidet. Dette førte til reaksjoner i særlig det danske filmmiljøet, som kom til uttrykk under et film- og TV-seminar i København for et par uker siden. Siden er kranene skrudd på igjen. Stein Slyngstad i Norsk Filmfond forklarer fondets uortodokse handling med at de ønsker å revurdere denne typen samarbeidsprosjekter.

– Kranen er nå åpnet og vi behandler igjen slike prosjekter. Men vi gikk i tenkeboksen både for å se hvordan vi kan forvalte midlene bedre og samtidig få reaksjoner. Det har ført til en forbedret dialog med det danske og svenske filminstituttet om dette.

Slyngstad kan fortelle at de ulike nordiske tilskuddsgiverne skal ha et møte før påske hvor de skal diskutere ulike sider ved samarbeidet. Et sentralt element i diskusjonen om co-produksjoner blir billettstøtten.

– Både i Norge og i Sverige deler vi ut billettstøtte i tillegg til produksjonstilskudd, men det gjør de ikke i Danmark. Siden svenske og danske filmer går så bra på norske kinoer, fører dette til ekstra utlegg fra oss, sier han.

– Vi ser ikke for oss å bruke mindre penger på nordisk samarbeid og produksjoner som skal distribueres i Norden. Men vi vil kanalisere pengene på en annen måte, og skal jobbe med dette framover mot sommeren.

Revurderer nordisk samarbeid

Norsk Filmfond skremte nylig sine nordiske kolleger ved å sette en midlertidig stopp for co-produksjoner. Bak framstøtet fra fondet står et ønske om å revurdere samarbeidet.

Norsk Filmfond skremte nylig sine nordiske kolleger ved å sette en midlertidig stopp for co-produksjoner. Bak framstøtet fra fondet står et ønske om å revurdere samarbeidet.

Nylig skrudde Norsk Filmfond kranene igjen for støtte til co-produksjoner med andre nordiske land. Årsaken var en misnøye med hva norsk film fikk ut av samarbeidet. Dette førte til reaksjoner i særlig det danske filmmiljøet, som kom til uttrykk under et film- og TV-seminar i København for et par uker siden. Siden er kranene skrudd på igjen. Stein Slyngstad i Norsk Filmfond forklarer fondets uortodokse handling med at de ønsker å revurdere denne typen samarbeidsprosjekter.

– Kranen er nå åpnet og vi behandler igjen slike prosjekter. Men vi gikk i tenkeboksen både for å se hvordan vi kan forvalte midlene bedre og samtidig få reaksjoner. Det har ført til en forbedret dialog med det danske og svenske filminstituttet om dette.

Slyngstad kan fortelle at de ulike nordiske tilskuddsgiverne skal ha et møte før påske hvor de skal diskutere ulike sider ved samarbeidet. Et sentralt element i diskusjonen om co-produksjoner blir billettstøtten.

– Både i Norge og i Sverige deler vi ut billettstøtte i tillegg til produksjonstilskudd, men det gjør de ikke i Danmark. Siden svenske og danske filmer går så bra på norske kinoer, fører dette til ekstra utlegg fra oss, sier han.

– Vi ser ikke for oss å bruke mindre penger på nordisk samarbeid og produksjoner som skal distribueres i Norden. Men vi vil kanalisere pengene på en annen måte, og skal jobbe med dette framover mot sommeren.

MENY