Hva skjer i NRK Drama?

NRK Drama sliter med interne konflikter, mangel på profil og et uavklart forhold til eksterne aktører. Men avdelingen er på vei, lover Hans Rossiné.

NRK Drama sliter med interne konflikter, mangel på profil og et uavklart forhold til eksterne aktører. Men avdelingen er på vei, lover Hans Rossiné.

Hans Rossiné sitter i et internt utvalg i NRK som foreløpig har vedtatt å legge ut 10 prosent av dramaproduksjonen til eksterne, uavhengige produksjonsselskaper.

Ansatte i NRK Drama gikk hardt ut og karakteriserte forslaget som en “slakt av drama-avdelingen”. Andre mener økt utlegging vil gi nye impulser og bedre samarbeid med det eksterne miljøet. Rossiné har uttalt at en drastisk nedbygging av dramaavdelingen vil føre til at kompetanse går tapt og at nrk på sikt ikke kan levere de programmene TV-seerne betaler lisens for. Hvor står arbeidet i det interne utvalget i øyeblikket?

–NRK vedtok før jul at 10 prosent av fjernsynets sendebudsjett skal legges ut til eksterne innen 2006, forteller Rossiné. – Dette er i tråd med internasjonalt regelverk og politiske føringer. Samtidig ble det vedtatt en “bits and pieces”-modell. Det vil si at utleggingen vil komme fra flere avdelinger i nrk, i varierende grad, men summen skal altså være 10 prosent. For drama innebærer dette i snitt mer utlegging enn i dag, men altså ikke en drastisk nedbygging av avdelingen. At NRK Drama nå går i mer fruktbart samarbeid med krefter utenfor NRK, ser jeg som positivt både for oss og for en ekstern TV-bransje som vi delvis er nødt til å profesjonalisere mer for å få opp nivået i Norge totalt sett, sier Rossiné.

Hvordan vil det berøre bemanningen i NRK Drama at 10 prosent av produksjonen legges ut?

–Vi skal legge ut mer samtidig som Kringkaster har varslet en opptrapping av egenprodusert drama i årene fremover. Det vil være viktig for nrk å ikke miste spisskompetanse og kjernekompetanse på dette feltet, samtidig som vi er avhengig av å samarbeide med andre for å få nye impulser og være så nyskapende som vi ønsker å være, sier Rossiné.

Han mener at produksjonsvolumet bør opp på kjerneområder som seriøse miniserier, langserier og krim, og skulle gjerne også produsert flere høykvalitetssingler skrevet av yngre norske dramatikere.

Utfordringer i kø

nrk Drama står overfor en rekke utfordringer i en omskiftelig mediebransje. Rossinés mål er å fortsatt være Norges største og beste storyteller på TV og tilby variert fiksjon og dramatikk på TV og på radio for et bredt publikum. Han er klar på at for å få til dette, er man nødt til å bruke ressurser på å utvikle gode manus og konsepter og fornye seg både i form og innhold.

–Det blir en utfordring å manøvrere seg i et landskap bestående av Filmfond og privateide produsenter og få et uavhengig produksjonsmiljø til å forstå at alle har interesse av at den største fiksjonsprodusenten er almenkringkasteren, slik vi har sett i Sverige og Danmark,

–I et lite marked som det norske, er det avgjørende å ha et flaggskip som NRK Drama, det vil si en nasjonal dramaprodusent som kan sette standard og holde jevn produksjon gjennom skiftende konjunkturer. Hvis Filmfondet er seg sitt nasjonale ansvar og kulturoppdrag bevisst, mener jeg at vi i fellesskap bør kunne løfte norsk film- og tv-fiksjon opp på svensk og dansk nivå innen 2006, sier Rossiné.

Stein-Roger Bull er administrerende direktør i Nordisk Film & TV, tidligere kultursjef i NRK og kanalsjef for NRK2. Han mener at dramaavdelingens største utfordring er balansen mellom å produsere egne programmer og å benytte talentene på utsiden, og han er overbevist om at de store produksjonsselskapene har mye å tilføre NRK Drama og omvendt.

–Dessuten må man overbevise ledelsen i nrk om at alt ikke behøver å være såpeserier og reality. Alt må ikke ha én million seere for å bli akseptert. Det er en kulturforpliktelse for nrk å åpne for eksperimentelt drama med ståsted i vår tid. nrk drama skal også ta tak i etablerte dramatikere på en måte som skiller seg ut fra teatrets form, sier Bull. Han mener NRK drama må få en tydeligere profil.

–Den ene siden kan være kontroversiell og utradisjonell, men på den annen side skal NRK Drama ha et kommersielt repertoar som samler store seerskarer foran skjermen. Det repertoaret bør vise en egenprofil som gir nrk drama en viktig og tydelig posisjon i markedet.

Tydeligere profil

Mange vil huske Fjernsynsteatret for de sterke følelsene det i sin tid framkalte både fra publikum og politikere. Noe av problemet med dagens dramaavdeling, hevder mange, er at det ikke har festet seg i folks bevissthet på noen tilsvarende måte. Det mangler en profil. Fra 1991 var Stein-Roger Bull med på overgangen fra det som het Fjernsynstreatret til det som i dag er NRK Drama.

–Fjernsynsteatret ville idag ha vært en anakronisme. Men det spilte en veldig viktig rolle i sin tid, og mange seere hadde et hat-kjærlighet-forhold til den faste tirsdagskvelden med TV-drama, sier Bull.

TV2 startet sine sendinger i 1992. Begrepet “Seriemester” så snart dagens lys. I dag er det likevel nrk som er den mest verdige kandidaten til den betegnelsen, mener Bull.

–I løpet av 10 år har nrk løftet NRK Drama fra å være en avdeling for spesielt interesserte til en underholdnings- og opplevelsesavdeling. Men på veien fra fjernsynsteater mistet avdelingen noe verdifullt som vi bare sporadisk får øye på. Det bør en modig dramasjef få på plass igjen for å opprettholde mangfoldet, sier Bull. Hans Rossiné har ingen problemer med å være enig i det.

–Dette arbeidet er i gang, og jeg håper resultatene blir synlige om ikke så altfor lenge. Blant annet håper jeg nrk Drama og Nordisk Film kan få til et samarbeid som ikke bare vil glede seerne, men som også vil profilere norsk TV-dramatikk på en ny og spennende måte. Av egenproduksjon har vi så mye bra på trappene nå at jeg bare tripper etter å få vist det til TV-seerne i årene som kommer. Mangfold, engasjement, nyskaping og kvalitet har vært, og skal være, våre ledestjerner.

Friske fondsmidler

Stein-Roger Bull tror Filmfondets planlagte satsning på fjernsynsdrama vil gi større mangfold, siden det blir mulig å produsere større serieprosjekter som det ellers ikke ville ha vært ressursmessig mulig å løfte alene. Han ser det som viktig at balansen mellom de store tv-kanalene opprettholdes.

–Det skal kun være TV-kanalene som setter repertoaret – ikke Filmfondet eller andre.

En forutsetning for Filmfond-penger til utvikling og produksjon av TV-drama bør være at en TV-kanal har dokumentert interesse, mener Bull.

Hans Rossiné synes den planlagte ordningen er interessant.

–Jeg er i utgangspunktet positiv dersom den forvaltes fornuftig og generøst. Jeg håper vi sammen kan løfte norsk fiksjonsproduksjon opp til nye høyder, til glede for seerne og kreative miljøer landet rundt.

Hva skjer i NRK Drama?

NRK Drama sliter med interne konflikter, mangel på profil og et uavklart forhold til eksterne aktører. Men avdelingen er på vei, lover Hans Rossiné.

NRK Drama sliter med interne konflikter, mangel på profil og et uavklart forhold til eksterne aktører. Men avdelingen er på vei, lover Hans Rossiné.

Hans Rossiné sitter i et internt utvalg i NRK som foreløpig har vedtatt å legge ut 10 prosent av dramaproduksjonen til eksterne, uavhengige produksjonsselskaper.

Ansatte i NRK Drama gikk hardt ut og karakteriserte forslaget som en “slakt av drama-avdelingen”. Andre mener økt utlegging vil gi nye impulser og bedre samarbeid med det eksterne miljøet. Rossiné har uttalt at en drastisk nedbygging av dramaavdelingen vil føre til at kompetanse går tapt og at nrk på sikt ikke kan levere de programmene TV-seerne betaler lisens for. Hvor står arbeidet i det interne utvalget i øyeblikket?

–NRK vedtok før jul at 10 prosent av fjernsynets sendebudsjett skal legges ut til eksterne innen 2006, forteller Rossiné. – Dette er i tråd med internasjonalt regelverk og politiske føringer. Samtidig ble det vedtatt en “bits and pieces”-modell. Det vil si at utleggingen vil komme fra flere avdelinger i nrk, i varierende grad, men summen skal altså være 10 prosent. For drama innebærer dette i snitt mer utlegging enn i dag, men altså ikke en drastisk nedbygging av avdelingen. At NRK Drama nå går i mer fruktbart samarbeid med krefter utenfor NRK, ser jeg som positivt både for oss og for en ekstern TV-bransje som vi delvis er nødt til å profesjonalisere mer for å få opp nivået i Norge totalt sett, sier Rossiné.

Hvordan vil det berøre bemanningen i NRK Drama at 10 prosent av produksjonen legges ut?

–Vi skal legge ut mer samtidig som Kringkaster har varslet en opptrapping av egenprodusert drama i årene fremover. Det vil være viktig for nrk å ikke miste spisskompetanse og kjernekompetanse på dette feltet, samtidig som vi er avhengig av å samarbeide med andre for å få nye impulser og være så nyskapende som vi ønsker å være, sier Rossiné.

Han mener at produksjonsvolumet bør opp på kjerneområder som seriøse miniserier, langserier og krim, og skulle gjerne også produsert flere høykvalitetssingler skrevet av yngre norske dramatikere.

Utfordringer i kø

nrk Drama står overfor en rekke utfordringer i en omskiftelig mediebransje. Rossinés mål er å fortsatt være Norges største og beste storyteller på TV og tilby variert fiksjon og dramatikk på TV og på radio for et bredt publikum. Han er klar på at for å få til dette, er man nødt til å bruke ressurser på å utvikle gode manus og konsepter og fornye seg både i form og innhold.

–Det blir en utfordring å manøvrere seg i et landskap bestående av Filmfond og privateide produsenter og få et uavhengig produksjonsmiljø til å forstå at alle har interesse av at den største fiksjonsprodusenten er almenkringkasteren, slik vi har sett i Sverige og Danmark,

–I et lite marked som det norske, er det avgjørende å ha et flaggskip som NRK Drama, det vil si en nasjonal dramaprodusent som kan sette standard og holde jevn produksjon gjennom skiftende konjunkturer. Hvis Filmfondet er seg sitt nasjonale ansvar og kulturoppdrag bevisst, mener jeg at vi i fellesskap bør kunne løfte norsk film- og tv-fiksjon opp på svensk og dansk nivå innen 2006, sier Rossiné.

Stein-Roger Bull er administrerende direktør i Nordisk Film & TV, tidligere kultursjef i NRK og kanalsjef for NRK2. Han mener at dramaavdelingens største utfordring er balansen mellom å produsere egne programmer og å benytte talentene på utsiden, og han er overbevist om at de store produksjonsselskapene har mye å tilføre NRK Drama og omvendt.

–Dessuten må man overbevise ledelsen i nrk om at alt ikke behøver å være såpeserier og reality. Alt må ikke ha én million seere for å bli akseptert. Det er en kulturforpliktelse for nrk å åpne for eksperimentelt drama med ståsted i vår tid. nrk drama skal også ta tak i etablerte dramatikere på en måte som skiller seg ut fra teatrets form, sier Bull. Han mener NRK drama må få en tydeligere profil.

–Den ene siden kan være kontroversiell og utradisjonell, men på den annen side skal NRK Drama ha et kommersielt repertoar som samler store seerskarer foran skjermen. Det repertoaret bør vise en egenprofil som gir nrk drama en viktig og tydelig posisjon i markedet.

Tydeligere profil

Mange vil huske Fjernsynsteatret for de sterke følelsene det i sin tid framkalte både fra publikum og politikere. Noe av problemet med dagens dramaavdeling, hevder mange, er at det ikke har festet seg i folks bevissthet på noen tilsvarende måte. Det mangler en profil. Fra 1991 var Stein-Roger Bull med på overgangen fra det som het Fjernsynstreatret til det som i dag er NRK Drama.

–Fjernsynsteatret ville idag ha vært en anakronisme. Men det spilte en veldig viktig rolle i sin tid, og mange seere hadde et hat-kjærlighet-forhold til den faste tirsdagskvelden med TV-drama, sier Bull.

TV2 startet sine sendinger i 1992. Begrepet “Seriemester” så snart dagens lys. I dag er det likevel nrk som er den mest verdige kandidaten til den betegnelsen, mener Bull.

–I løpet av 10 år har nrk løftet NRK Drama fra å være en avdeling for spesielt interesserte til en underholdnings- og opplevelsesavdeling. Men på veien fra fjernsynsteater mistet avdelingen noe verdifullt som vi bare sporadisk får øye på. Det bør en modig dramasjef få på plass igjen for å opprettholde mangfoldet, sier Bull. Hans Rossiné har ingen problemer med å være enig i det.

–Dette arbeidet er i gang, og jeg håper resultatene blir synlige om ikke så altfor lenge. Blant annet håper jeg nrk Drama og Nordisk Film kan få til et samarbeid som ikke bare vil glede seerne, men som også vil profilere norsk TV-dramatikk på en ny og spennende måte. Av egenproduksjon har vi så mye bra på trappene nå at jeg bare tripper etter å få vist det til TV-seerne i årene som kommer. Mangfold, engasjement, nyskaping og kvalitet har vært, og skal være, våre ledestjerner.

Friske fondsmidler

Stein-Roger Bull tror Filmfondets planlagte satsning på fjernsynsdrama vil gi større mangfold, siden det blir mulig å produsere større serieprosjekter som det ellers ikke ville ha vært ressursmessig mulig å løfte alene. Han ser det som viktig at balansen mellom de store tv-kanalene opprettholdes.

–Det skal kun være TV-kanalene som setter repertoaret – ikke Filmfondet eller andre.

En forutsetning for Filmfond-penger til utvikling og produksjon av TV-drama bør være at en TV-kanal har dokumentert interesse, mener Bull.

Hans Rossiné synes den planlagte ordningen er interessant.

–Jeg er i utgangspunktet positiv dersom den forvaltes fornuftig og generøst. Jeg håper vi sammen kan løfte norsk fiksjonsproduksjon opp til nye høyder, til glede for seerne og kreative miljøer landet rundt.

MENY