SF Norge satser norsk

SF Norge går som første norske distributør til det skritt å ansette en person som bare skal jobbe med norsk film. Det er administrerende direktør i SF Norge, Guttorm Petterson, som kan fortelle dette til Rush Print. – Vi kommer nå til å ansette en medarbeider på distribusjonssiden til å ta seg bare av norske…

SF Norge går som første norske distributør til det skritt å ansette en person som bare skal jobbe med norsk film. Det er administrerende direktør i SF Norge, Guttorm Petterson, som kan fortelle dette til Rush Print.

– Vi kommer nå til å ansette en medarbeider på distribusjonssiden til å ta seg bare av norske filmer. Norske filmer krever en helt annet nærhet til produsentsiden enn hva som er tilfelle med de utenlandske. Siden vi også legger ressurser i produksjon, krever det at vi går inn i prosjektene på et tidlig stadium, helt fra manusfasen. Det er også mer effektiv ressursbruk for oss at samme personen følger produktet gjennom hele distribusjonsleddet – fra kinofilmen og til video og DVD-utgivelse.

– Vi vurderer å gjøre denne norske satsingen til eget selskap. Men foreløpig blir det en avdeling innen SF Norge.

Det er i dag altfor stor avstand mellom produksjons- og distribusjonsleddet, mener Petterson. Filmskaperne har laget film uten å tenke på hvem de henvender seg til, noe som har gjort det vanskelig for de som skal selge det som produkt. Men han mener samtidig at det eksisterer en større bevissthet i dag rundt dette i alle ledd.

– Årsaken til at SF Norge også ønsker å gå tyngre inn i lokal produksjon, er at det ligger et uutnyttet potensialet her. Det eksisterer samtidig en investeringslyst fra private aktører i lokal film akkurat nå, som vil bli helt avgjørende for den norske filmens videre skjebne.

I den forbindelse kommer Petterson med en advarsel: Han mener vi står i fare for å ende opp med et flaskehalsproblem på kinoene i de neste årene, om man ikke avpasser volumet og produsentene og distributørene samarbeider bedre.

–Neste år vil vi få en fordobling av det norske volumet. Men det kan bli vanskelig å få plass til alle disse filmene, ikke minst fordi vi vet at norske filmer har en tendens til å klumpe seg sammen på samme tiden av året. De har en innspillingsperiode og etterarbeidsfase som er noenlunde lik. Men får for eksempel to-tre norske filmer innen samme sjanger premiere samtidig, så vil de ødelegge for hverandre. Og hvis de som investerer i norske filmer ikke får noe tilbake, så vil denne investeringslysten forsvinne i løpet av et år eller to. Derfor er det nå viktig at alle parter går inn i en dialog om dette.

SF Norge satser norsk

SF Norge går som første norske distributør til det skritt å ansette en person som bare skal jobbe med norsk film. Det er administrerende direktør i SF Norge, Guttorm Petterson, som kan fortelle dette til Rush Print. – Vi kommer nå til å ansette en medarbeider på distribusjonssiden til å ta seg bare av norske…

SF Norge går som første norske distributør til det skritt å ansette en person som bare skal jobbe med norsk film. Det er administrerende direktør i SF Norge, Guttorm Petterson, som kan fortelle dette til Rush Print.

– Vi kommer nå til å ansette en medarbeider på distribusjonssiden til å ta seg bare av norske filmer. Norske filmer krever en helt annet nærhet til produsentsiden enn hva som er tilfelle med de utenlandske. Siden vi også legger ressurser i produksjon, krever det at vi går inn i prosjektene på et tidlig stadium, helt fra manusfasen. Det er også mer effektiv ressursbruk for oss at samme personen følger produktet gjennom hele distribusjonsleddet – fra kinofilmen og til video og DVD-utgivelse.

– Vi vurderer å gjøre denne norske satsingen til eget selskap. Men foreløpig blir det en avdeling innen SF Norge.

Det er i dag altfor stor avstand mellom produksjons- og distribusjonsleddet, mener Petterson. Filmskaperne har laget film uten å tenke på hvem de henvender seg til, noe som har gjort det vanskelig for de som skal selge det som produkt. Men han mener samtidig at det eksisterer en større bevissthet i dag rundt dette i alle ledd.

– Årsaken til at SF Norge også ønsker å gå tyngre inn i lokal produksjon, er at det ligger et uutnyttet potensialet her. Det eksisterer samtidig en investeringslyst fra private aktører i lokal film akkurat nå, som vil bli helt avgjørende for den norske filmens videre skjebne.

I den forbindelse kommer Petterson med en advarsel: Han mener vi står i fare for å ende opp med et flaskehalsproblem på kinoene i de neste årene, om man ikke avpasser volumet og produsentene og distributørene samarbeider bedre.

–Neste år vil vi få en fordobling av det norske volumet. Men det kan bli vanskelig å få plass til alle disse filmene, ikke minst fordi vi vet at norske filmer har en tendens til å klumpe seg sammen på samme tiden av året. De har en innspillingsperiode og etterarbeidsfase som er noenlunde lik. Men får for eksempel to-tre norske filmer innen samme sjanger premiere samtidig, så vil de ødelegge for hverandre. Og hvis de som investerer i norske filmer ikke får noe tilbake, så vil denne investeringslysten forsvinne i løpet av et år eller to. Derfor er det nå viktig at alle parter går inn i en dialog om dette.

MENY