Ny ordning rammes av kutt

Peter Wallace ble nylig ansatt i Norsk Filmfond som prosjektkoordinator med spesielt ansvar for den nye støtteordningen for TV-produksjoner. Han har bred erfaring som produsent og regissør innen TV-produksjon, blant annet som en av produsentene bak animasjonsfilmen og TV-serien om Kaptein Sabeltann. Departementets begrunnelse for satsingen var behovet for TV-drama av såkalt høy kvalitet. Men…

Peter Wallace ble nylig ansatt i Norsk Filmfond som prosjektkoordinator med spesielt ansvar for den nye støtteordningen for TV-produksjoner. Han har bred erfaring som produsent og regissør innen TV-produksjon, blant annet som en av produsentene bak animasjonsfilmen og TV-serien om Kaptein Sabeltann. Departementets begrunnelse for satsingen var behovet for TV-drama av såkalt høy kvalitet. Men kvalitet er som kjent en diffus størrelse, noe Wallace er den første til å innrømme.

Han understreker at han i tillegg til eget skjønn vil være i tett dialog med TV-kanalene og det eksterne produksjonsmiljøet om hvilke typer produksjoner man savner.

Det er imidlertid også andre viktige retningslinjer for den nye ordningen, understreker han.

-Vi skal gi støtte til TV-prosjekter som ellers ikke lages av de etablerte TV-kanalene. Det kan være prosjekter som TV-kanalene selv etterspør, men som de ikke har hatt kapasitet til å bære selv. Det er imidlertid ikke noen fullfinansieringsordning.

Støtteordningen skal i utgangspunktet tre i kraft fra nyttår, med en årlig pott på 17 millioner. Men først må den godkjennes av EUs konkurransetilsyn, ESA, noe som ifølge Wallace kan ta noe tid. Den største trusselen mot ordningen er likevel de kuttene som ble foretatt fra politisk hold i bevilgningene til Filmfondet. Det var særlig Fremskrittspartiet som gikk hardt inn for en omfordeling av midlene til andre kulturelle tiltak.

Det er ennå ikke klart hvilke områder av Filmfondets virksomhet som vil bli rammet. Men kuttene på ca 10 millioner vil merkes.

Ny ordning rammes av kutt

Peter Wallace ble nylig ansatt i Norsk Filmfond som prosjektkoordinator med spesielt ansvar for den nye støtteordningen for TV-produksjoner. Han har bred erfaring som produsent og regissør innen TV-produksjon, blant annet som en av produsentene bak animasjonsfilmen og TV-serien om Kaptein Sabeltann. Departementets begrunnelse for satsingen var behovet for TV-drama av såkalt høy kvalitet. Men…

Peter Wallace ble nylig ansatt i Norsk Filmfond som prosjektkoordinator med spesielt ansvar for den nye støtteordningen for TV-produksjoner. Han har bred erfaring som produsent og regissør innen TV-produksjon, blant annet som en av produsentene bak animasjonsfilmen og TV-serien om Kaptein Sabeltann. Departementets begrunnelse for satsingen var behovet for TV-drama av såkalt høy kvalitet. Men kvalitet er som kjent en diffus størrelse, noe Wallace er den første til å innrømme.

Han understreker at han i tillegg til eget skjønn vil være i tett dialog med TV-kanalene og det eksterne produksjonsmiljøet om hvilke typer produksjoner man savner.

Det er imidlertid også andre viktige retningslinjer for den nye ordningen, understreker han.

-Vi skal gi støtte til TV-prosjekter som ellers ikke lages av de etablerte TV-kanalene. Det kan være prosjekter som TV-kanalene selv etterspør, men som de ikke har hatt kapasitet til å bære selv. Det er imidlertid ikke noen fullfinansieringsordning.

Støtteordningen skal i utgangspunktet tre i kraft fra nyttår, med en årlig pott på 17 millioner. Men først må den godkjennes av EUs konkurransetilsyn, ESA, noe som ifølge Wallace kan ta noe tid. Den største trusselen mot ordningen er likevel de kuttene som ble foretatt fra politisk hold i bevilgningene til Filmfondet. Det var særlig Fremskrittspartiet som gikk hardt inn for en omfordeling av midlene til andre kulturelle tiltak.

Det er ennå ikke klart hvilke områder av Filmfondets virksomhet som vil bli rammet. Men kuttene på ca 10 millioner vil merkes.

MENY