Filmutviklingen halter videre

Farsen rundt nedleggelsen av Norsk Filmutvikling fortsetter. Ikke før departementets ledelse hadde satt sin rasjonaliseringsplan halvveis ut i livet, kom Stortingets kulturkomité filmutviklingen til unnsetning ved å gi den forlenget levetid. Men bare seks måneder. I mellomtiden skal det utarbeides en rapport som skal se på filmutviklingens virksomhet en gang til, for å se om…

Farsen rundt nedleggelsen av Norsk Filmutvikling fortsetter. Ikke før departementets ledelse hadde satt sin rasjonaliseringsplan halvveis ut i livet, kom Stortingets kulturkomité filmutviklingen til unnsetning ved å gi den forlenget levetid. Men bare seks måneder.

I mellomtiden skal det utarbeides en rapport som skal se på filmutviklingens virksomhet en gang til, for å se om det er noe departementet ikke tok nok hensyn til.

Jon Jerstad, ansatt i Norsk Filmutvikling og medlem av regiforbundet, har sammen med bransjen lobbet intenst overfor kulturpolitikere på Stortinget. Han mener at den halve omvendingen fra politikernes side er en foreløpig seier for demokratiske spilleregler.

-Jeg håper saken viser at det går an å vise motstand. Bransjen henvendte seg til sine folkevalgte fordi de følte seg overkjørt av departementet. Vi har ikke alltid vært flinke til det.

Det var flere ting som førte til at bransjen følte seg overkjørt: Én ting var måten man fikk beskjeden om nedleggelsen på, dagen før fellesferien, som ikke er en uvanlig strategi.

Men da departementet inviterte til et samarbeid med bransjen i september, om hvordan man best kunne legge opp virksomheten heretter, for så å vise liten eller ingen interesse for å følge det opp, bestemte man seg for å gå på politikerne. Det gjorde det ifølge Jerstad heller ikke noe bedre at filmfondet på et tidspunkt også meldte seg ut av dialogen.

-Det var Filmforbundet og Regiforbundet som først tok initiativet over politikerne. Det var den allerede etablerte diskusjonen rundt reklameavbrudd på TV-film som ble inngangen til å ta opp saken. Vi fikk etter hvert gehør for at filmfondets målgruppe er en annen enn den filmutviklingen betjener, nemlig underskogen av filmfolk.

Jerstad mener at filmfondet ikke har vært flinke nok til å lytte til bransjen i denne saken.

-Jeg mener at fondet burde ha sondert terrenget bedre og kanskje foreslått for departementet at denne omleggingen skjedde altfor raskt. De burde ha gitt departementet mer kreativ motstand. Selv kulturpolitikerne på Stortinget oppfordrer bransjen til å ha en tettere dialog med departementet.

Filmutviklingen halter videre

Farsen rundt nedleggelsen av Norsk Filmutvikling fortsetter. Ikke før departementets ledelse hadde satt sin rasjonaliseringsplan halvveis ut i livet, kom Stortingets kulturkomité filmutviklingen til unnsetning ved å gi den forlenget levetid. Men bare seks måneder. I mellomtiden skal det utarbeides en rapport som skal se på filmutviklingens virksomhet en gang til, for å se om…

Farsen rundt nedleggelsen av Norsk Filmutvikling fortsetter. Ikke før departementets ledelse hadde satt sin rasjonaliseringsplan halvveis ut i livet, kom Stortingets kulturkomité filmutviklingen til unnsetning ved å gi den forlenget levetid. Men bare seks måneder.

I mellomtiden skal det utarbeides en rapport som skal se på filmutviklingens virksomhet en gang til, for å se om det er noe departementet ikke tok nok hensyn til.

Jon Jerstad, ansatt i Norsk Filmutvikling og medlem av regiforbundet, har sammen med bransjen lobbet intenst overfor kulturpolitikere på Stortinget. Han mener at den halve omvendingen fra politikernes side er en foreløpig seier for demokratiske spilleregler.

-Jeg håper saken viser at det går an å vise motstand. Bransjen henvendte seg til sine folkevalgte fordi de følte seg overkjørt av departementet. Vi har ikke alltid vært flinke til det.

Det var flere ting som førte til at bransjen følte seg overkjørt: Én ting var måten man fikk beskjeden om nedleggelsen på, dagen før fellesferien, som ikke er en uvanlig strategi.

Men da departementet inviterte til et samarbeid med bransjen i september, om hvordan man best kunne legge opp virksomheten heretter, for så å vise liten eller ingen interesse for å følge det opp, bestemte man seg for å gå på politikerne. Det gjorde det ifølge Jerstad heller ikke noe bedre at filmfondet på et tidspunkt også meldte seg ut av dialogen.

-Det var Filmforbundet og Regiforbundet som først tok initiativet over politikerne. Det var den allerede etablerte diskusjonen rundt reklameavbrudd på TV-film som ble inngangen til å ta opp saken. Vi fikk etter hvert gehør for at filmfondets målgruppe er en annen enn den filmutviklingen betjener, nemlig underskogen av filmfolk.

Jerstad mener at filmfondet ikke har vært flinke nok til å lytte til bransjen i denne saken.

-Jeg mener at fondet burde ha sondert terrenget bedre og kanskje foreslått for departementet at denne omleggingen skjedde altfor raskt. De burde ha gitt departementet mer kreativ motstand. Selv kulturpolitikerne på Stortinget oppfordrer bransjen til å ha en tettere dialog med departementet.

MENY