OK-salg og norsk film

Vil det planlagte salget av Oslo Kinematografer gjøre det vanskeligere for norsk film? Dette spørsmålet stilles nå av mange i bransjen. Tidligere har den norske filmen fått stort sett god behandling av Oslo Kinematografer. Det var sågar nedfelt i vedtektene til OK at alle norske filmer skulle få kinopremiere. Dette punktet i vedtektene er nå…

Vil det planlagte salget av Oslo Kinematografer gjøre det vanskeligere for norsk film?

Dette spørsmålet stilles nå av mange i bransjen. Tidligere har den norske filmen fått stort sett god behandling av Oslo Kinematografer. Det var sågar nedfelt i vedtektene til OK at alle norske filmer skulle få kinopremiere. Dette punktet i vedtektene er nå endret av styret i OK, som et ledd i planen om å gjøre seg med attraktiv for private oppkjøpere. Nina Grünfeld i Norske filmregissører har engasjert seg i kampen for at aksjemajoriteten i OK skal forbli på kommunale hender. Hun synes det er naivt å tro at en privat eier skal kunne gi norsk film like god behandling som før.

-Jeg tviler ikke på at byråden for kultur i Oslo Kommune, Kjell Veivåg, ønsker å gi oss et godt kinotilbud. Men han har for stor tro på at bare konsesjonsreglene skal kunne ta vare på det brede repertoaet. Disse reglene er etter min mening ikke tilstrekkelig. TV2 er et godt eksempel på hvor lett det er å bryte slike regler – og kanalen bryter dem daglig. Gode intensjoner er vel og bra, men all erfaring tilsier at det ikke er nok for å styre markedskreftene.

Grünfeld forslår isteden at Oslo Kommune inngår en aksjonæravtale med eventuelle kjøpere av OK-aksjene, i form av en juridisk bindende avtale med klare definisjoner som sikrer den bredden hun mener vi må beholde.

-Oslo Kommune behøver ikke å selge mer enn 49 prosent av aksjene. Med en eierandel på 51 prosent vil kommunen dermed få reell innflytelse og mulighet til å jobbe kulturpolitisk.

OK-salg og norsk film

Vil det planlagte salget av Oslo Kinematografer gjøre det vanskeligere for norsk film? Dette spørsmålet stilles nå av mange i bransjen. Tidligere har den norske filmen fått stort sett god behandling av Oslo Kinematografer. Det var sågar nedfelt i vedtektene til OK at alle norske filmer skulle få kinopremiere. Dette punktet i vedtektene er nå…

Vil det planlagte salget av Oslo Kinematografer gjøre det vanskeligere for norsk film?

Dette spørsmålet stilles nå av mange i bransjen. Tidligere har den norske filmen fått stort sett god behandling av Oslo Kinematografer. Det var sågar nedfelt i vedtektene til OK at alle norske filmer skulle få kinopremiere. Dette punktet i vedtektene er nå endret av styret i OK, som et ledd i planen om å gjøre seg med attraktiv for private oppkjøpere. Nina Grünfeld i Norske filmregissører har engasjert seg i kampen for at aksjemajoriteten i OK skal forbli på kommunale hender. Hun synes det er naivt å tro at en privat eier skal kunne gi norsk film like god behandling som før.

-Jeg tviler ikke på at byråden for kultur i Oslo Kommune, Kjell Veivåg, ønsker å gi oss et godt kinotilbud. Men han har for stor tro på at bare konsesjonsreglene skal kunne ta vare på det brede repertoaet. Disse reglene er etter min mening ikke tilstrekkelig. TV2 er et godt eksempel på hvor lett det er å bryte slike regler – og kanalen bryter dem daglig. Gode intensjoner er vel og bra, men all erfaring tilsier at det ikke er nok for å styre markedskreftene.

Grünfeld forslår isteden at Oslo Kommune inngår en aksjonæravtale med eventuelle kjøpere av OK-aksjene, i form av en juridisk bindende avtale med klare definisjoner som sikrer den bredden hun mener vi må beholde.

-Oslo Kommune behøver ikke å selge mer enn 49 prosent av aksjene. Med en eierandel på 51 prosent vil kommunen dermed få reell innflytelse og mulighet til å jobbe kulturpolitisk.

MENY