Made in Norway

Det norske søkelyset på eget filmrepertoar går nok en gang av stabelen i slutten av november – på tampen av Oslo Internasjonale Filmfestival. Made in Norway har aldri blitt elsket av bransjen, men har likevel festet seg som et viktig barometer for bransjens evne til selvrefleksjon og debatt. Ifølge Joachim Frivold ønsker seminaret i år…

Det norske søkelyset på eget filmrepertoar går nok en gang av stabelen i slutten av november – på tampen av Oslo Internasjonale Filmfestival. Made in Norway har aldri blitt elsket av bransjen, men har likevel festet seg som et viktig barometer for bransjens evne til selvrefleksjon og debatt. Ifølge Joachim Frivold ønsker seminaret i år å sette søkelyset på lansering av norske kinofilmer. Årsaken er ikke bare sviktende besøkstall på enkelte kritikerroste filmen, men også det faktum at dette leddet ofte har fått en stemoderlig behandling i norsk filmproduksjon.

– Lansering er et ledd i prosessen som sikrer filmene et liv på kinoene. Med sviktende besøkstall på filmer som blir godt mottatt av kritikerkorpset må det være lov å spørre seg om kommunikasjonen med publikum har vært god nok, sier Frivold. – I et marked hvor kundene bombarderes av inntrykk og tilbud, og en filmbransje hvor inntjening er en stadig mer aktuell problemstilling med Norsk filmfonds nye incentiver, så må filmskaperne tenke markedsføring på nye måter og med forsterket kraft, fremhever han.

På oppfordring fra en samlet bransje – og i samarbeid med Norsk Filmutvikling – presenterer Made in Norway derfor et halvdagsseminar fredag 22. november hvor man skal gå markedsføringen av årets norske kinofilmer nærmere etter i sømmene.

Men før dette blir årets filmmeny gjennomgått av ressurspersoner som kanskje kan bidra med friske perspektiver på norsk film, håper Frivold. Målgruppen for seminaret er som før både bransjen og de som er interessert og opptatt av norsk film.

Made in Norway

Torsdag 21. og fredag 22. november Filmens hus, kl. 10-17.

Made in Norway

Det norske søkelyset på eget filmrepertoar går nok en gang av stabelen i slutten av november – på tampen av Oslo Internasjonale Filmfestival. Made in Norway har aldri blitt elsket av bransjen, men har likevel festet seg som et viktig barometer for bransjens evne til selvrefleksjon og debatt. Ifølge Joachim Frivold ønsker seminaret i år…

Det norske søkelyset på eget filmrepertoar går nok en gang av stabelen i slutten av november – på tampen av Oslo Internasjonale Filmfestival. Made in Norway har aldri blitt elsket av bransjen, men har likevel festet seg som et viktig barometer for bransjens evne til selvrefleksjon og debatt. Ifølge Joachim Frivold ønsker seminaret i år å sette søkelyset på lansering av norske kinofilmer. Årsaken er ikke bare sviktende besøkstall på enkelte kritikerroste filmen, men også det faktum at dette leddet ofte har fått en stemoderlig behandling i norsk filmproduksjon.

– Lansering er et ledd i prosessen som sikrer filmene et liv på kinoene. Med sviktende besøkstall på filmer som blir godt mottatt av kritikerkorpset må det være lov å spørre seg om kommunikasjonen med publikum har vært god nok, sier Frivold. – I et marked hvor kundene bombarderes av inntrykk og tilbud, og en filmbransje hvor inntjening er en stadig mer aktuell problemstilling med Norsk filmfonds nye incentiver, så må filmskaperne tenke markedsføring på nye måter og med forsterket kraft, fremhever han.

På oppfordring fra en samlet bransje – og i samarbeid med Norsk Filmutvikling – presenterer Made in Norway derfor et halvdagsseminar fredag 22. november hvor man skal gå markedsføringen av årets norske kinofilmer nærmere etter i sømmene.

Men før dette blir årets filmmeny gjennomgått av ressurspersoner som kanskje kan bidra med friske perspektiver på norsk film, håper Frivold. Målgruppen for seminaret er som før både bransjen og de som er interessert og opptatt av norsk film.

Made in Norway

Torsdag 21. og fredag 22. november Filmens hus, kl. 10-17.

MENY