PRODUSENTSTØTTEN UNDER LUPEN

Idet vi alle trodde at den nye ordningen med produsentstøtte fra filmfondet var i boks, smeller EUs konkurransetilsyn ESA til på sensommeren med krav om klargjøringer av enkelte forhold ved tilskuddsordningen. I sitt brev til Nærings- og handelsdepartementet (mottatt 31.juli) viser ESA til en rekke punkter i regelverket de oppfatter som uklare. Det gjelder blant…

Idet vi alle trodde at den nye ordningen med produsentstøtte fra filmfondet var i boks, smeller EUs konkurransetilsyn ESA til på sensommeren med krav om klargjøringer av enkelte forhold ved tilskuddsordningen.

I sitt brev til Nærings- og handelsdepartementet (mottatt 31.juli) viser ESA til en rekke punkter i regelverket de oppfatter som uklare. Det gjelder blant annet delen som går på taket på støtten, der forholdet til andre støttegivere ifølge esa ikke er godt nok utdypet. ESA refererer også til de unntak det norske regelverket har åpnet for, der det i enkelte særtilfeller kan gis prosjektstøtte til over 50 prosent av budsjettet, og ønsker en nærmere redegjørelse for hvilke tilfeller dette vil kunne gjelde for.

Verken departementet eller filmfondet hadde behandlet brevet fra esa da Rush Print gikk i trykken. Direktør i Filmfondet, Stein Slyngstad, mente likevel etter rask gjennomlesning at ESAs brev ikke representerer noe hinder for selve ordningen, men at det blant annet var et ønske om fordypning av de tillegg som fondet selv har kommet med.

PRODUSENTSTØTTEN UNDER LUPEN

Idet vi alle trodde at den nye ordningen med produsentstøtte fra filmfondet var i boks, smeller EUs konkurransetilsyn ESA til på sensommeren med krav om klargjøringer av enkelte forhold ved tilskuddsordningen. I sitt brev til Nærings- og handelsdepartementet (mottatt 31.juli) viser ESA til en rekke punkter i regelverket de oppfatter som uklare. Det gjelder blant…

Idet vi alle trodde at den nye ordningen med produsentstøtte fra filmfondet var i boks, smeller EUs konkurransetilsyn ESA til på sensommeren med krav om klargjøringer av enkelte forhold ved tilskuddsordningen.

I sitt brev til Nærings- og handelsdepartementet (mottatt 31.juli) viser ESA til en rekke punkter i regelverket de oppfatter som uklare. Det gjelder blant annet delen som går på taket på støtten, der forholdet til andre støttegivere ifølge esa ikke er godt nok utdypet. ESA refererer også til de unntak det norske regelverket har åpnet for, der det i enkelte særtilfeller kan gis prosjektstøtte til over 50 prosent av budsjettet, og ønsker en nærmere redegjørelse for hvilke tilfeller dette vil kunne gjelde for.

Verken departementet eller filmfondet hadde behandlet brevet fra esa da Rush Print gikk i trykken. Direktør i Filmfondet, Stein Slyngstad, mente likevel etter rask gjennomlesning at ESAs brev ikke representerer noe hinder for selve ordningen, men at det blant annet var et ønske om fordypning av de tillegg som fondet selv har kommet med.

MENY