PRODUSENTFORENINGEN I VEKST

  Den norske produsentforeningen består som kjent av produsenter innen film, fjernsyn og reklame, og etter hvert multimedia. Det er like mye en styrke som en svakhet: På den ene siden får man dekket inn hele det audiovisuelle spekteret og kan oppnå god slagkraft; på andre siden er det blitt en utfordring å utvikle den…

 

Den norske produsentforeningen består som kjent av produsenter innen film, fjernsyn og reklame, og etter hvert multimedia. Det er like mye en styrke som en svakhet: På den ene siden får man dekket inn hele det audiovisuelle spekteret og kan oppnå god slagkraft; på andre siden er det blitt en utfordring å utvikle den spisskompetansen som er nødvendig innen de ulike feltene. For å styrke de ulike feltene, nedsatte produsentforeningen under siste årsmøte arbeidsutvalg for film og reklame, forteller direktør Tom Eilertsen.

–Vi har aldri hatt så mange medlemmer som nå, men alle er ikke like aktive. Vi jobber derfor med å få engasjert flere.

Det er ifølge Eilertsen en internasjonal trend at audiovisuelle produsenter innen ulike bransjer slår seg sammen. I fjor slo produsentene for film/tv og reklame i Danmark seg sammen til en enhet for å oppnå større slagkraft. Men selv om den danske og den norske foreningen har omtrent like mange medlemmer, så kan danskene skilte med fem heltidsansette (inkludert tre jurister), mens den norske foreningen har sine to.

PRODUSENTFORENINGEN I VEKST

  Den norske produsentforeningen består som kjent av produsenter innen film, fjernsyn og reklame, og etter hvert multimedia. Det er like mye en styrke som en svakhet: På den ene siden får man dekket inn hele det audiovisuelle spekteret og kan oppnå god slagkraft; på andre siden er det blitt en utfordring å utvikle den…

 

Den norske produsentforeningen består som kjent av produsenter innen film, fjernsyn og reklame, og etter hvert multimedia. Det er like mye en styrke som en svakhet: På den ene siden får man dekket inn hele det audiovisuelle spekteret og kan oppnå god slagkraft; på andre siden er det blitt en utfordring å utvikle den spisskompetansen som er nødvendig innen de ulike feltene. For å styrke de ulike feltene, nedsatte produsentforeningen under siste årsmøte arbeidsutvalg for film og reklame, forteller direktør Tom Eilertsen.

–Vi har aldri hatt så mange medlemmer som nå, men alle er ikke like aktive. Vi jobber derfor med å få engasjert flere.

Det er ifølge Eilertsen en internasjonal trend at audiovisuelle produsenter innen ulike bransjer slår seg sammen. I fjor slo produsentene for film/tv og reklame i Danmark seg sammen til en enhet for å oppnå større slagkraft. Men selv om den danske og den norske foreningen har omtrent like mange medlemmer, så kan danskene skilte med fem heltidsansette (inkludert tre jurister), mens den norske foreningen har sine to.

MENY