HAUGESUND FRIR TIL FILMBRANSJEN

Det har de siste årene vært en internasjonal trend at filmfestivaler ikke bare viser filmer, men også arrangerer workshops og tilbyr opplæring for filmbransjens kreative aktører. Sundance har vært en foregangsfestival i så måte, men vi har også sett tendensen gjøre seg gjeldende i Berlin, Rotterdam og nå sist i Cannes, der Cinefoundation får en…

Det har de siste årene vært en internasjonal trend at filmfestivaler ikke bare viser filmer, men også arrangerer workshops og tilbyr opplæring for filmbransjens kreative aktører. Sundance har vært en foregangsfestival i så måte, men vi har også sett tendensen gjøre seg gjeldende i Berlin, Rotterdam og nå sist i Cannes, der Cinefoundation får en stadig mer fremtredende rolle. Selv om filmfestivalen i Haugesund er mer lokal og kinobransje-rettet, har også den blitt innhentet av denne utviklingen. Programsjef for Haugesundfestivalen, Håkon Skogrand, håper å kunne videreføre denne tendensen.

– Det er vårt mål å involvere oss mer i forhold til bransjen. Mens våre framstøt overfor bransjen før har vært produsentorientert, har vi i år en større bredde, med både pitch-seminar for manusforfattere og tilbud til filmskolestudentene.

Nytt av året er konseptet Hard Asfalt, som gir unge og uetablerte filmfolk reise og opphold på festivalen til sterkt reduserte priser. Men den fremste bærebjelken for festivalens felles løft med filmbransjen vil ifølge Skogrand fortsatt være New Nordic Films. Selv om ordningen ikke har ført til at våre naboland ser mer norsk film på kino, har den bidratt til tettere filmfaglige bånd mellom de nordiske land. Et nytt innslag er også Pitchpoint, et samarbeid med Norsk filmutvikling, der manusforfattere får anledning til å pitche prosjekter overfor nordiske filmprodusenter.

Skogrand var i fjor på filmfestivalen i Rotterdam og så nærmere på hvordan den festivalen involverer seg i prosjektutvikling.

– Rotterdam er med på å initiere filmprosjekter, mot at de får førstevisnings-retten på filmene. Det representerer noe helt nytt og spennende.

Skogrand tror imidlertid ikke at det faller naturlig for Haugesund å gå så langt, men ønsker et tettere samarbeid med filmfondet og bransjen. Han hadde håpet at festivalen kunne fått med Sources i årets program. Sources er den eldste europeiske workshop’en for manusutvikling.

– Men det gikk ikke. Så neste år håper vi å få det til. Sources vil da kunne tilby manusforfattere og regissører gratis innspill og oppfølging.

HAUGESUND FRIR TIL FILMBRANSJEN

Det har de siste årene vært en internasjonal trend at filmfestivaler ikke bare viser filmer, men også arrangerer workshops og tilbyr opplæring for filmbransjens kreative aktører. Sundance har vært en foregangsfestival i så måte, men vi har også sett tendensen gjøre seg gjeldende i Berlin, Rotterdam og nå sist i Cannes, der Cinefoundation får en…

Det har de siste årene vært en internasjonal trend at filmfestivaler ikke bare viser filmer, men også arrangerer workshops og tilbyr opplæring for filmbransjens kreative aktører. Sundance har vært en foregangsfestival i så måte, men vi har også sett tendensen gjøre seg gjeldende i Berlin, Rotterdam og nå sist i Cannes, der Cinefoundation får en stadig mer fremtredende rolle. Selv om filmfestivalen i Haugesund er mer lokal og kinobransje-rettet, har også den blitt innhentet av denne utviklingen. Programsjef for Haugesundfestivalen, Håkon Skogrand, håper å kunne videreføre denne tendensen.

– Det er vårt mål å involvere oss mer i forhold til bransjen. Mens våre framstøt overfor bransjen før har vært produsentorientert, har vi i år en større bredde, med både pitch-seminar for manusforfattere og tilbud til filmskolestudentene.

Nytt av året er konseptet Hard Asfalt, som gir unge og uetablerte filmfolk reise og opphold på festivalen til sterkt reduserte priser. Men den fremste bærebjelken for festivalens felles løft med filmbransjen vil ifølge Skogrand fortsatt være New Nordic Films. Selv om ordningen ikke har ført til at våre naboland ser mer norsk film på kino, har den bidratt til tettere filmfaglige bånd mellom de nordiske land. Et nytt innslag er også Pitchpoint, et samarbeid med Norsk filmutvikling, der manusforfattere får anledning til å pitche prosjekter overfor nordiske filmprodusenter.

Skogrand var i fjor på filmfestivalen i Rotterdam og så nærmere på hvordan den festivalen involverer seg i prosjektutvikling.

– Rotterdam er med på å initiere filmprosjekter, mot at de får førstevisnings-retten på filmene. Det representerer noe helt nytt og spennende.

Skogrand tror imidlertid ikke at det faller naturlig for Haugesund å gå så langt, men ønsker et tettere samarbeid med filmfondet og bransjen. Han hadde håpet at festivalen kunne fått med Sources i årets program. Sources er den eldste europeiske workshop’en for manusutvikling.

– Men det gikk ikke. Så neste år håper vi å få det til. Sources vil da kunne tilby manusforfattere og regissører gratis innspill og oppfølging.

MENY