FILMPARKEN I BAKRUS

Norsk filmstudio har som kjent gjenoppstått av restene etter Norsk Film as, som også en stund gikk under navnet Filmparken as. Nå eies Filmparken av Norsk Filmstudio as, som har som mål å forvalte området som en samlende næringspark for bransjen. Ifølge nyansatt administrerende direktør Knud Bjørne-Larsen, er målet nå å legge forholdene til rette…

Norsk filmstudio har som kjent gjenoppstått av restene etter Norsk Film as, som også en stund gikk under navnet Filmparken as. Nå eies Filmparken av Norsk Filmstudio as, som har som mål å forvalte området som en samlende næringspark for bransjen.

Ifølge nyansatt administrerende direktør Knud Bjørne-Larsen, er målet nå å legge forholdene til rette slik at hele filmparken kan bli et kraftsenter og samlingssted som kan lokke både tv-produsenter og reklamebransjen ut til fasilitetene på Jar.

Fra før har Filmparken blant sine 20 leietakere kjente produksjonsselskaper som Moland Film og Elling-produsent Maipo.

– Vi vil ha flere leietakere, spesielt selskaper som produserer både film, tv og reklamefilm.

Bjørne-Larsen erkjenner at det er et av paradoksene ved nedleggingen av Norsk Film as, at man samtidig satt igjen med en filmpark som kort tid før var blitt oppgradert for enorme beløp. Resultatet for Norsk Filmstudio er en generell overkapasitet.

– Vi vurderer å bygge om garderober og lignende for å skape rom for flere leietakere. Denne delen av Filmparken ble laget under en ekspansiv periode for Norsk Film as, men markedet for slike fasiliteter eksisterer ikke lenger.

Bjørne-Larsen tynges av en annen bør som Norsk Film as etterlot seg, nemlig en formidabel gjeld som Norsk Filmstudio as måtte overta. Han har i det lengste håpet at politikerne ville tre støttende til for å minske gjelden, men er ikke optimistisk.

– Gjelden gjør at vi ikke har mye å gå på. I en tid da vi i større grad enn før må konkurrere på et åpent marked, blir dette et handikap.

Bjørne-Larsen konstaterer at tilsvarende filmparker i andre land, som Troll-hättan i Sverige, representerer en utfordring for Filmparken. Men han mener samtidig at Norsk Filmstudio as og Filmparken er mer enn konkurransedyktige i pris. Man har bare ikke vært flink nok til å få formidlet dette. Han mener også at Filmparken ville vært et ideelt produksjonssted for nrk Drama, nå når denne avdelingen er besluttet flyttet fra Nydalen.

FILMPARKEN I BAKRUS

Norsk filmstudio har som kjent gjenoppstått av restene etter Norsk Film as, som også en stund gikk under navnet Filmparken as. Nå eies Filmparken av Norsk Filmstudio as, som har som mål å forvalte området som en samlende næringspark for bransjen. Ifølge nyansatt administrerende direktør Knud Bjørne-Larsen, er målet nå å legge forholdene til rette…

Norsk filmstudio har som kjent gjenoppstått av restene etter Norsk Film as, som også en stund gikk under navnet Filmparken as. Nå eies Filmparken av Norsk Filmstudio as, som har som mål å forvalte området som en samlende næringspark for bransjen.

Ifølge nyansatt administrerende direktør Knud Bjørne-Larsen, er målet nå å legge forholdene til rette slik at hele filmparken kan bli et kraftsenter og samlingssted som kan lokke både tv-produsenter og reklamebransjen ut til fasilitetene på Jar.

Fra før har Filmparken blant sine 20 leietakere kjente produksjonsselskaper som Moland Film og Elling-produsent Maipo.

– Vi vil ha flere leietakere, spesielt selskaper som produserer både film, tv og reklamefilm.

Bjørne-Larsen erkjenner at det er et av paradoksene ved nedleggingen av Norsk Film as, at man samtidig satt igjen med en filmpark som kort tid før var blitt oppgradert for enorme beløp. Resultatet for Norsk Filmstudio er en generell overkapasitet.

– Vi vurderer å bygge om garderober og lignende for å skape rom for flere leietakere. Denne delen av Filmparken ble laget under en ekspansiv periode for Norsk Film as, men markedet for slike fasiliteter eksisterer ikke lenger.

Bjørne-Larsen tynges av en annen bør som Norsk Film as etterlot seg, nemlig en formidabel gjeld som Norsk Filmstudio as måtte overta. Han har i det lengste håpet at politikerne ville tre støttende til for å minske gjelden, men er ikke optimistisk.

– Gjelden gjør at vi ikke har mye å gå på. I en tid da vi i større grad enn før må konkurrere på et åpent marked, blir dette et handikap.

Bjørne-Larsen konstaterer at tilsvarende filmparker i andre land, som Troll-hättan i Sverige, representerer en utfordring for Filmparken. Men han mener samtidig at Norsk Filmstudio as og Filmparken er mer enn konkurransedyktige i pris. Man har bare ikke vært flink nok til å få formidlet dette. Han mener også at Filmparken ville vært et ideelt produksjonssted for nrk Drama, nå når denne avdelingen er besluttet flyttet fra Nydalen.

MENY