FILMDØDAREN FRP

Fremskrittspartiet har som eneste parti erklært at den audiovisuelle sektoren bør kunne greie seg uten statlig støtte. Partiet vil dessuten avvikle filmstøtten i sin helhet. Og nå står de nærmere regjeringsmakt enn noen gang før. Stadig flere politiske kommentatorer og talspersoner for frp og Høyre utelukker ikke lenger et mulig regjeringssamarbeid mellom de to partiene.…

Fremskrittspartiet har som eneste parti erklært at den audiovisuelle sektoren bør kunne greie seg uten statlig støtte. Partiet vil dessuten avvikle filmstøtten i sin helhet. Og nå står de nærmere regjeringsmakt enn noen gang før. Stadig flere politiske kommentatorer og talspersoner for frp og Høyre utelukker ikke lenger et mulig regjeringssamarbeid mellom de to partiene. Om vi skuer til Danmark, kan vi få et inntrykk av hvordan de liberalistiske og lett sjåvinistiske vinder kan berøre filmen og kultursektoren. Regjeringspartiet Venstre har med støtte fra frps søsterparti, Dansk Folkeparti, foretatt til dels dramatiske kutt i kultursektoren som har rystet det danske kulturlivet. Det sier seg selv at et tilsvarende kutt her hjemme ville rammet filmen enda hardere, siden den private kapitalen ikke er så toneangivende som i Danmark. Enkelte danske kulturkritikere har imidlertid pekt på de positive sidene ved den nye kulturpolitikken: Man får synliggjort hvilke politikere som er kulturfiendtlige, og er samtidig nødt til å tenke helt nytt – ikke så ulikt hva det britiske kulturlivet gjennomgikk etter Thatcher-regjeringens nedbygging av den offentlige kultursektoren. Og skuer man videre, hele veien til Mexico, finner man en ny filmbølge som har oppstått utenfor den statsautoriserte og skakkjørte meksikanske filmbransjen. Riktignok med amerikanske filmpenger, men med stor kunstnerisk brodd, som i Elskede kjøtere og den kinoaktuelle Og mora di også.

FILMDØDAREN FRP

Fremskrittspartiet har som eneste parti erklært at den audiovisuelle sektoren bør kunne greie seg uten statlig støtte. Partiet vil dessuten avvikle filmstøtten i sin helhet. Og nå står de nærmere regjeringsmakt enn noen gang før. Stadig flere politiske kommentatorer og talspersoner for frp og Høyre utelukker ikke lenger et mulig regjeringssamarbeid mellom de to partiene.…

Fremskrittspartiet har som eneste parti erklært at den audiovisuelle sektoren bør kunne greie seg uten statlig støtte. Partiet vil dessuten avvikle filmstøtten i sin helhet. Og nå står de nærmere regjeringsmakt enn noen gang før. Stadig flere politiske kommentatorer og talspersoner for frp og Høyre utelukker ikke lenger et mulig regjeringssamarbeid mellom de to partiene. Om vi skuer til Danmark, kan vi få et inntrykk av hvordan de liberalistiske og lett sjåvinistiske vinder kan berøre filmen og kultursektoren. Regjeringspartiet Venstre har med støtte fra frps søsterparti, Dansk Folkeparti, foretatt til dels dramatiske kutt i kultursektoren som har rystet det danske kulturlivet. Det sier seg selv at et tilsvarende kutt her hjemme ville rammet filmen enda hardere, siden den private kapitalen ikke er så toneangivende som i Danmark. Enkelte danske kulturkritikere har imidlertid pekt på de positive sidene ved den nye kulturpolitikken: Man får synliggjort hvilke politikere som er kulturfiendtlige, og er samtidig nødt til å tenke helt nytt – ikke så ulikt hva det britiske kulturlivet gjennomgikk etter Thatcher-regjeringens nedbygging av den offentlige kultursektoren. Og skuer man videre, hele veien til Mexico, finner man en ny filmbølge som har oppstått utenfor den statsautoriserte og skakkjørte meksikanske filmbransjen. Riktignok med amerikanske filmpenger, men med stor kunstnerisk brodd, som i Elskede kjøtere og den kinoaktuelle Og mora di også.

MENY