Widvey vil endre etterhåndsstøtten

Toril-Widvey - versjon 2

Thorhild Widvey (H) endrer reglene for statlig støtte til filmproduksjon.

Dagbladet melder at norske filmer må oppnå 35 000 besøkende for å være garantert statlig støtte i etterkant av produksjonen. Fram til nå har grensa ligget på 10 000 solgte billetter. 

Norsk filminstitutt (NFI) vil kunne gjøre unntak fra regelen dersom de mener en film er av særskilt høy kunstnerisk kvalitet.

Widvey mener dette vil kreve mer av norske filmer før de er garantert statlig støtte.

– Mange tilbakemeldinger viser at dagens innslagspunkt er for lavt og ikke fremmer målene om markedspotensial og privat kapital. Å heve innslagspunktet for støtte vil bedre forutsigbarheten for NFI, og dermed stabiliteten for NFI sine øvrige tilskuddsordninger, sier kulturministeren.

I følge Dagbladet er det en utbredt oppfatning i  bransjen at det produseres for mange norske filmer av for lav kvalitet.

– Dette vil skape et bedre investeringsgrunnlag. Vi syntes det er så viktig at vi velger å ikke vente til filmmeldinga legges fram seinere i år, men heller gjøre dette nå, sier Widvey.

Færre kunstneriske filmer

Hadde Widveys nye regelverk eksistert i fjor, ville for eksempel filmer som Eskil Vogts Blind og Oscar-kandidaten 1001 gram, ikke vært garantert etterhåndsstøtte.

De to filmene hadde henholdsvis 13 000 og 24 000 besøkende, og måtte derfor søkt om støtte på kunstnerisk grunnlag, understreker Dagbladet.

– Faren med dette er at det vil gå utover film som ønsker å ta kunstneriske sjanser. «Blind» ville nok aldri blitt laget om den måtte nå 35 000 for å få etterhåndsstøtte. Bransjen er allerede redd for å satse på denne typen filmer og dette kan lett gjøre vondt verre, sier Eskil Vogt til avisen.

– Det er bare rimelig at man skal kreve 35 000 solgte billetter dersom man mottar millioner fra staten, men det er ikke bra dersom dette fører til en kommersialisering av norsk film, mener Simen Alsvik, som blant annet har regissert «Lilyhammer».

Alsvik presiserer at han er positiv til å heve dagens grense.

Asle Vatn, styreleder i Virke Produsentforening, stiller seg også bak Widveys regelendringen.

– Idag lages det for mange norske filmer, filmer som bare har som mål å komme over 10 000-merket. Dette handler om prioriteringer. Vi vil nok få færre, men bedre, norske filmer i framtida, mener Vatn.

Widvey vil endre etterhåndsstøtten

Toril-Widvey - versjon 2

Thorhild Widvey (H) endrer reglene for statlig støtte til filmproduksjon.

Dagbladet melder at norske filmer må oppnå 35 000 besøkende for å være garantert statlig støtte i etterkant av produksjonen. Fram til nå har grensa ligget på 10 000 solgte billetter. 

Norsk filminstitutt (NFI) vil kunne gjøre unntak fra regelen dersom de mener en film er av særskilt høy kunstnerisk kvalitet.

Widvey mener dette vil kreve mer av norske filmer før de er garantert statlig støtte.

– Mange tilbakemeldinger viser at dagens innslagspunkt er for lavt og ikke fremmer målene om markedspotensial og privat kapital. Å heve innslagspunktet for støtte vil bedre forutsigbarheten for NFI, og dermed stabiliteten for NFI sine øvrige tilskuddsordninger, sier kulturministeren.

I følge Dagbladet er det en utbredt oppfatning i  bransjen at det produseres for mange norske filmer av for lav kvalitet.

– Dette vil skape et bedre investeringsgrunnlag. Vi syntes det er så viktig at vi velger å ikke vente til filmmeldinga legges fram seinere i år, men heller gjøre dette nå, sier Widvey.

Færre kunstneriske filmer

Hadde Widveys nye regelverk eksistert i fjor, ville for eksempel filmer som Eskil Vogts Blind og Oscar-kandidaten 1001 gram, ikke vært garantert etterhåndsstøtte.

De to filmene hadde henholdsvis 13 000 og 24 000 besøkende, og måtte derfor søkt om støtte på kunstnerisk grunnlag, understreker Dagbladet.

– Faren med dette er at det vil gå utover film som ønsker å ta kunstneriske sjanser. «Blind» ville nok aldri blitt laget om den måtte nå 35 000 for å få etterhåndsstøtte. Bransjen er allerede redd for å satse på denne typen filmer og dette kan lett gjøre vondt verre, sier Eskil Vogt til avisen.

– Det er bare rimelig at man skal kreve 35 000 solgte billetter dersom man mottar millioner fra staten, men det er ikke bra dersom dette fører til en kommersialisering av norsk film, mener Simen Alsvik, som blant annet har regissert «Lilyhammer».

Alsvik presiserer at han er positiv til å heve dagens grense.

Asle Vatn, styreleder i Virke Produsentforening, stiller seg også bak Widveys regelendringen.

– Idag lages det for mange norske filmer, filmer som bare har som mål å komme over 10 000-merket. Dette handler om prioriteringer. Vi vil nok få færre, men bedre, norske filmer i framtida, mener Vatn.

MENY