Westerdals, NISS og NITH slår seg sammen

Westerdals
Fra venstre: Bjørn Jarle Hanssen, administrerende direktør ved NITH, Eirin Sæther, rektor ved NISS og Tom Kvisle, rektor og adm dir ved Westerdals.

Ledelsen ved NISS, Westerdals og NITH har gitt klarsignal for å starte arbeidet med sammenslåing av de tre skolene. Den nye høyskolen vil bære navnet Westerdals – Oslo School of Art, Communication and Technology, og blir enestående i nordisk sammenheng, melder Westerdals i en pressemelding.

– Utdanningsmarkedet er i stor grad blitt internasjonalt, og alene er skolene for små til å konkurrere i dette markedet. Sammen kan vi bygge en større, sterkere og bredere høyskole som er enestående, sier Bjørn Jarle Hanssen, administrerende direktør ved NITH

–Den nye høyskolen vil tilby fag og kreative utdanninger som nærings- og samfunnsliv vil ha stor nytte av, sier Tom Kvisle. – Teknologi har i dag blitt en naturlig del av både kunst og strategisk og kreativ kommunikasjon. Studenter som behersker dette samspillet vil stille langt sterkere i arbeidsmarkedet.

Rektoratet vil bestå av Bjørn Jarle Hanssen og Tom Kvisle. Eirin Sæther, nåværende rektor ved NISS vil inngå i ledergruppen. Den nye høyskolen vil ha i overkant av 1600 studenter og tilby et tyvetalls studieløp fra oppstart.

Videre heter det: «Etter planen vil endelig fusjonsvedtak finne sted i løpet av våren og fusjonen er ventet å tre i kraft i løpet av sommeren. Den nye høyskolen vil organiseres i fem fakulteter, henholdsvis fakultetet for kommunikasjon, teknologi, musikk og scene, ledelse og film og tv. Sistnevnte vil utgjøre den største og mest profilerte film- og tv- skolen i Oslo, og vil også inkludere studier innenfor spillutvikling.

Frem til i dag har alle de tre høyskolene utmerket seg innen sine spesifikke fagområder. Dagens faglighet og pedagogikk føres videre i den nye høyskolen, og alle studieløpene vil være profesjonsrettet».

 

 

Westerdals, NISS og NITH slår seg sammen

Westerdals
Fra venstre: Bjørn Jarle Hanssen, administrerende direktør ved NITH, Eirin Sæther, rektor ved NISS og Tom Kvisle, rektor og adm dir ved Westerdals.

Ledelsen ved NISS, Westerdals og NITH har gitt klarsignal for å starte arbeidet med sammenslåing av de tre skolene. Den nye høyskolen vil bære navnet Westerdals – Oslo School of Art, Communication and Technology, og blir enestående i nordisk sammenheng, melder Westerdals i en pressemelding.

– Utdanningsmarkedet er i stor grad blitt internasjonalt, og alene er skolene for små til å konkurrere i dette markedet. Sammen kan vi bygge en større, sterkere og bredere høyskole som er enestående, sier Bjørn Jarle Hanssen, administrerende direktør ved NITH

–Den nye høyskolen vil tilby fag og kreative utdanninger som nærings- og samfunnsliv vil ha stor nytte av, sier Tom Kvisle. – Teknologi har i dag blitt en naturlig del av både kunst og strategisk og kreativ kommunikasjon. Studenter som behersker dette samspillet vil stille langt sterkere i arbeidsmarkedet.

Rektoratet vil bestå av Bjørn Jarle Hanssen og Tom Kvisle. Eirin Sæther, nåværende rektor ved NISS vil inngå i ledergruppen. Den nye høyskolen vil ha i overkant av 1600 studenter og tilby et tyvetalls studieløp fra oppstart.

Videre heter det: «Etter planen vil endelig fusjonsvedtak finne sted i løpet av våren og fusjonen er ventet å tre i kraft i løpet av sommeren. Den nye høyskolen vil organiseres i fem fakulteter, henholdsvis fakultetet for kommunikasjon, teknologi, musikk og scene, ledelse og film og tv. Sistnevnte vil utgjøre den største og mest profilerte film- og tv- skolen i Oslo, og vil også inkludere studier innenfor spillutvikling.

Frem til i dag har alle de tre høyskolene utmerket seg innen sine spesifikke fagområder. Dagens faglighet og pedagogikk føres videre i den nye høyskolen, og alle studieløpene vil være profesjonsrettet».

 

 

MENY