Wenders: Vi mister de unge

Wim Wenders blogg

Den tyske filmskaperen Wim Wenders er bekymret for den europeiske filmens framtid.

I forbindelse med et møte han og kolleger nylig hadde med representanter for EU-parlamentet, ble han intervjuet av nettstedet Cineuropa. I dette opptaket, som er lagt ut på vimeo,  gir han uttrykk for at den europeiske filmen er iferd med å miste de unge.

”Vi må lære barna filmkunnskap tidligere i skoleverket”, mener han, og etterspør også en større bevissthet hos lærerer og utdanningsmyndigheter om hva som er den europeiske filmkulturarven. Han roser imidlertid presidentskapet i EU for å ta utfordringen på alvor, i hvert fall gjennom åpne samtaler.

Men det er, når det kommer til stykket, opp til hvert enkelt land i hvilken grad de vil følge opp eventuelle innspill fra sentralt hold i EU. ”Dette handler ikke bare om den europeiske filmens overlevelse”, understreker Wenders. ”Det handler om å bevare den europeiske identiteten”.

Vi har for øyeblikket problemer med å få vimeo og wordpress å fungere sammen, og må derfor henvise deg til vimeos side for å se intervjuet.


Wenders: Vi mister de unge

Wim Wenders blogg

Den tyske filmskaperen Wim Wenders er bekymret for den europeiske filmens framtid.

I forbindelse med et møte han og kolleger nylig hadde med representanter for EU-parlamentet, ble han intervjuet av nettstedet Cineuropa. I dette opptaket, som er lagt ut på vimeo,  gir han uttrykk for at den europeiske filmen er iferd med å miste de unge.

”Vi må lære barna filmkunnskap tidligere i skoleverket”, mener han, og etterspør også en større bevissthet hos lærerer og utdanningsmyndigheter om hva som er den europeiske filmkulturarven. Han roser imidlertid presidentskapet i EU for å ta utfordringen på alvor, i hvert fall gjennom åpne samtaler.

Men det er, når det kommer til stykket, opp til hvert enkelt land i hvilken grad de vil følge opp eventuelle innspill fra sentralt hold i EU. ”Dette handler ikke bare om den europeiske filmens overlevelse”, understreker Wenders. ”Det handler om å bevare den europeiske identiteten”.

Vi har for øyeblikket problemer med å få vimeo og wordpress å fungere sammen, og må derfor henvise deg til vimeos side for å se intervjuet.


MENY