War of the Worlds-effekten

POta 1

David S. Cohen hos Variety.com gjør interessant sak på hvordan spesialeffektstudioene sliter med å tilfredstille filmselskaper som bare blir grådigere og grådigere. Han har intervjuet ledende supervisors om hvordan studioene bruker mer og mer penger i kamp om å ha de største og beste effektene, mens tiden effektmakerne får til å lage dem blir mindre og mindre.

Mest aktuelt i disse dager, er selvsagt Pirates 3, som med et enormt budsjett måtte levere dertilhørende effekter i en skala ingen tidligere hadde sett. Resultatet ble blant annet at regissør Gore Verbinski måtte levere fra seg enkeltreels til effektarbeid selv før neste reel i det hele tatt var lastet inn i klippen.

Flere av effektfolkene som Cohen snakker med, trekker frem Spielbergs War of the Worlds som eksempler på hvordan denne trenden kom til å bli. Førstnevnte hadde ikke bare SFX-connaisseur Spielberg bak rattet, men også effektguru Dennis Muren. Med disse to bak spakene, greide ILM å levere et ganske så imponerende stykke effektarbeid ferdig rendret kun tre måneder etter at innspillingen ble avsluttet. I prinsippet en umulighet, men det faktum at de klarte bragden har altså skapt presedens for alt som har blitt gjort siden. Studioene forventer nå at ILM, Weta, Digital Domain og alle de andre kan gjøre det gang på gang. Dette medfører altså mindre tid i klipp, som igjen legger et enormt press på de ansatte som skal gjøre arbeidet.

Pota 2

Storregissører som Spielberg, Peter Jackson, George Lucas og James Cameron er berømt for sine evner til å inkorporere effektarbeidet og arbeiderne tidlig i prosessen, både i forhold til budsjettering og i innspillingsplanleggingen, men det gjelder altså tilsynelatende ikke alle. Kombinert med at betalingen for denne type arbeid har falt med 30-40% i løpet av få år, større forventninger fra kinogjengerne og et økende press på levering innen minimale tidsrammer er effektarbeid blitt ekstremsport av den ubehagelige typen. Og mange frykter at det hele har gått for langt.

Les artikkelen; den er et interessant tiltygg til sommerens blockbustere!

Pota 3

War of the Worlds-effekten

POta 1

David S. Cohen hos Variety.com gjør interessant sak på hvordan spesialeffektstudioene sliter med å tilfredstille filmselskaper som bare blir grådigere og grådigere. Han har intervjuet ledende supervisors om hvordan studioene bruker mer og mer penger i kamp om å ha de største og beste effektene, mens tiden effektmakerne får til å lage dem blir mindre og mindre.

Mest aktuelt i disse dager, er selvsagt Pirates 3, som med et enormt budsjett måtte levere dertilhørende effekter i en skala ingen tidligere hadde sett. Resultatet ble blant annet at regissør Gore Verbinski måtte levere fra seg enkeltreels til effektarbeid selv før neste reel i det hele tatt var lastet inn i klippen.

Flere av effektfolkene som Cohen snakker med, trekker frem Spielbergs War of the Worlds som eksempler på hvordan denne trenden kom til å bli. Førstnevnte hadde ikke bare SFX-connaisseur Spielberg bak rattet, men også effektguru Dennis Muren. Med disse to bak spakene, greide ILM å levere et ganske så imponerende stykke effektarbeid ferdig rendret kun tre måneder etter at innspillingen ble avsluttet. I prinsippet en umulighet, men det faktum at de klarte bragden har altså skapt presedens for alt som har blitt gjort siden. Studioene forventer nå at ILM, Weta, Digital Domain og alle de andre kan gjøre det gang på gang. Dette medfører altså mindre tid i klipp, som igjen legger et enormt press på de ansatte som skal gjøre arbeidet.

Pota 2

Storregissører som Spielberg, Peter Jackson, George Lucas og James Cameron er berømt for sine evner til å inkorporere effektarbeidet og arbeiderne tidlig i prosessen, både i forhold til budsjettering og i innspillingsplanleggingen, men det gjelder altså tilsynelatende ikke alle. Kombinert med at betalingen for denne type arbeid har falt med 30-40% i løpet av få år, større forventninger fra kinogjengerne og et økende press på levering innen minimale tidsrammer er effektarbeid blitt ekstremsport av den ubehagelige typen. Og mange frykter at det hele har gått for langt.

Les artikkelen; den er et interessant tiltygg til sommerens blockbustere!

Pota 3

MENY