Vitenskapen avviser «Broen 2»-avslutning

"Broen"
«Broen»

Først: En spoiler-advarsel til de som ikke har rukket å se sesong 2 av Broen – her diskuteres avslutningen.

I avsluttende episode av sesong 2 av Broen klarte våre helter å stoppe et utbrudd av et luftbåret virus i København, men fra sidelinjen kommer nå den danske professoren Allan Randrup Thomsen fra Københavns Universitet – spesialist på virus (og kanskje nå en festbrems) – og forteller at hele avslutningen ikke kunne forekommet, skriver Forskning.no.

– Serien gir en svak gjenklang av noe som er riktig, og så er det en masse tullball, sier han – og oppgir fem grunner:

1. Virus er ikke synlige i mikroskop

– Det er fullstendig urealistisk. Virus er for små til å se i et mikroskop.

2. Virus blir oppløst

– (…) om liket har ligget lengre i lut, vil det være umulig å finne viruset, forklarer Thomsen.

3. Urealistisk virus

At viruset skulle angripe celleskjelettet, er helt ute av kontakt med virkeligheten.

4. Oppdiktet smittemønster

Slike virus vil normalt ikke blir luftbårne sånn som for eksempel influensa er, forteller Thomsen.

5. Dør for raskt

– Man kjenner til noen virusinfeksjoner hos dyr hvor dyrene kan dø svært raskt, innenfor noen dager, men det er svært atypisk, sier Thomsen.

Det er kanskje urettferdig å trekke vitenskapen inn i fiksjonen, men det kan også gjøres med stor suksess. Storserien Breaking Bad viet store deler av handlingen til en rekke kjemiske prinsipper som våre antihelter benyttet seg av i tide og utide. Ikke alt er like sannferdig, men takket være en egen vitenskapelig rådgiver er store deler av meth-kokken Walter Whites påfunn godt innenfor virkelighetens kjemi.

Dette kan du lese mer om hos AMCTV, som har publisert et 2-delt essay av Dr. Donna J. Nelson, Professor of Organic Chemistry ved University of Oklahoma, som var med som kjemisk rådgiver (!) fra seriens oppstart i 2008.

Kilder: Forskning.no, AMCTV.

 

Vitenskapen avviser «Broen 2»-avslutning

"Broen"
«Broen»

Først: En spoiler-advarsel til de som ikke har rukket å se sesong 2 av Broen – her diskuteres avslutningen.

I avsluttende episode av sesong 2 av Broen klarte våre helter å stoppe et utbrudd av et luftbåret virus i København, men fra sidelinjen kommer nå den danske professoren Allan Randrup Thomsen fra Københavns Universitet – spesialist på virus (og kanskje nå en festbrems) – og forteller at hele avslutningen ikke kunne forekommet, skriver Forskning.no.

– Serien gir en svak gjenklang av noe som er riktig, og så er det en masse tullball, sier han – og oppgir fem grunner:

1. Virus er ikke synlige i mikroskop

– Det er fullstendig urealistisk. Virus er for små til å se i et mikroskop.

2. Virus blir oppløst

– (…) om liket har ligget lengre i lut, vil det være umulig å finne viruset, forklarer Thomsen.

3. Urealistisk virus

At viruset skulle angripe celleskjelettet, er helt ute av kontakt med virkeligheten.

4. Oppdiktet smittemønster

Slike virus vil normalt ikke blir luftbårne sånn som for eksempel influensa er, forteller Thomsen.

5. Dør for raskt

– Man kjenner til noen virusinfeksjoner hos dyr hvor dyrene kan dø svært raskt, innenfor noen dager, men det er svært atypisk, sier Thomsen.

Det er kanskje urettferdig å trekke vitenskapen inn i fiksjonen, men det kan også gjøres med stor suksess. Storserien Breaking Bad viet store deler av handlingen til en rekke kjemiske prinsipper som våre antihelter benyttet seg av i tide og utide. Ikke alt er like sannferdig, men takket være en egen vitenskapelig rådgiver er store deler av meth-kokken Walter Whites påfunn godt innenfor virkelighetens kjemi.

Dette kan du lese mer om hos AMCTV, som har publisert et 2-delt essay av Dr. Donna J. Nelson, Professor of Organic Chemistry ved University of Oklahoma, som var med som kjemisk rådgiver (!) fra seriens oppstart i 2008.

Kilder: Forskning.no, AMCTV.

 

MENY