Verdens viktigste film?

trollmannenfraoz

Professor Thore Husfeldt ved IT-universitetet i København mener å ha funnet en vitenskaplig metode for å avgjøre hva som er tidenes viktigste film, melder filmmagasinet Ekko. Svaret han kom frem til ble Trollmannen fra Oz. Metoden hans er inspirert av Googles algortime for å rangere nettsiders relevans.

”Film udgør ligesom websider et netværk, fordi de refererer til hinanden. Så Googles idé om at udnytte referencestrukturen — det der på nydansk hedder ’links’ — til at finde ud af, hvor vigtig en webside er, kan man naturligt oversætte til film,” forklarer Husfeldt til Ekko.

FilmRank som hans liste over tidenes viktigste filmer heter, erstatter links med en oversikt over filmreferanser hentet fra IMDb. Jo flere filmer som refererer til filmen, jo høyere relevans. Men det er ikke helt så enkelt. Til å begynne med starter alle filmene med samme verdi, refererer A til B og C, får B og C begge økt sin vigtighet med As verdi. Refererer B så til D, mottar D ikke bare Bs oprindelige værdi, men hele Bs økte verdi. Og så videre. Dermed holder det ikke bare å bli referert til i mange filmer, man må bli referert til av filmer som igjen blir referert til av andre filmer.

”Den film, der er suverænt flest referencer til, er Star Wars. Men det gør den ikke til den vigtigste. For mange af de film, der citerer Star Wars, er selv letvægtere. Det vil sige b-film og nørd-film, som slet ingen ser eller refererer til,” sier Husfeldt.

Listen toppes av Victor Flemings Trollmannen fra Oz. King Kong, Psycho og Star Wars får ikke overraskende høye plasseringer, mens andreplassen merkelig nok går til Hitchcocks Shadow of a doubt. Muligens skyldes det at den var Hitchcocks egen favoritt og  at han selv refererte mye til den i sine senere filmer.

Les mer på Ekkofilm.dk

Verdens viktigste film?

trollmannenfraoz

Professor Thore Husfeldt ved IT-universitetet i København mener å ha funnet en vitenskaplig metode for å avgjøre hva som er tidenes viktigste film, melder filmmagasinet Ekko. Svaret han kom frem til ble Trollmannen fra Oz. Metoden hans er inspirert av Googles algortime for å rangere nettsiders relevans.

”Film udgør ligesom websider et netværk, fordi de refererer til hinanden. Så Googles idé om at udnytte referencestrukturen — det der på nydansk hedder ’links’ — til at finde ud af, hvor vigtig en webside er, kan man naturligt oversætte til film,” forklarer Husfeldt til Ekko.

FilmRank som hans liste over tidenes viktigste filmer heter, erstatter links med en oversikt over filmreferanser hentet fra IMDb. Jo flere filmer som refererer til filmen, jo høyere relevans. Men det er ikke helt så enkelt. Til å begynne med starter alle filmene med samme verdi, refererer A til B og C, får B og C begge økt sin vigtighet med As verdi. Refererer B så til D, mottar D ikke bare Bs oprindelige værdi, men hele Bs økte verdi. Og så videre. Dermed holder det ikke bare å bli referert til i mange filmer, man må bli referert til av filmer som igjen blir referert til av andre filmer.

”Den film, der er suverænt flest referencer til, er Star Wars. Men det gør den ikke til den vigtigste. For mange af de film, der citerer Star Wars, er selv letvægtere. Det vil sige b-film og nørd-film, som slet ingen ser eller refererer til,” sier Husfeldt.

Listen toppes av Victor Flemings Trollmannen fra Oz. King Kong, Psycho og Star Wars får ikke overraskende høye plasseringer, mens andreplassen merkelig nok går til Hitchcocks Shadow of a doubt. Muligens skyldes det at den var Hitchcocks egen favoritt og  at han selv refererte mye til den i sine senere filmer.

Les mer på Ekkofilm.dk

MENY