Tv Wonder og Berggren åpner sitt «writers room»

tvwonder_tre_liten - versjon 2

Produsent Geir Fredriksen (til venstre) er på vei ut av Eyeworks Dinamo for å drive utviklingsselskapet TV Wonder med forfatter og serieskaper Arne Berggren (til høyre). Med seg har de forfatter og tidligere redaksjonsleder fra Metronome Spartacus, Kristine Berg (midten). Hovedtyngden av selskapets virksomhet skal rette seg mot tv-drama.

«De store selskapene konsoliderer, strukturene i bransjen endres og utfordres et par ganger i halvåret, sånn sett er det en utrolig spennende tid for en oppstart,» sier Fredriksen til Rushprint. Han har lang erfaring fra produksjoner som TV`s 20 års jubileum, MGP og Nobelkonserten.

«Vi har ingen treårsplaner eller heftige powerpointer med strategi, men vi tror det kan være taktisk lurt å være små og snu seg raskt. Viktigst er det å ha det hyggelig, jobbe med små effektive team, og gjerne litt på kryss og tvers i bransjen

«Tyngden vil nok ligge i tv-drama i første omgang, men vi gjør i grunnen det vi har lyst til og har begge jobbet med både underholdning og event, så vi får se hvor høna sparker,» sier Berggren som sluttet som showrunner på Hotel Cæsar i vinter og siden jobbet litt for Monster, Feelgood og NRK før han nå er med og starter eget selskap med Fredriksen.

«Man må vel kunne kalle oss et selskap drevet av kreatører, ihvertfall når alle whiteboardene kommer på plass til uken, alt vil dreie seg rundt et klassisk «writers room». Tiltrekker vi oss folk med gjennomføringsevne og som forstår bransjen, har vi lykkes,» sier Fredriksen som tross minimale ønsker om vekst, ikke utelukker en allianse med et større internasjonalt selskap.

Tv Wonder og Berggren åpner sitt «writers room»

tvwonder_tre_liten - versjon 2

Produsent Geir Fredriksen (til venstre) er på vei ut av Eyeworks Dinamo for å drive utviklingsselskapet TV Wonder med forfatter og serieskaper Arne Berggren (til høyre). Med seg har de forfatter og tidligere redaksjonsleder fra Metronome Spartacus, Kristine Berg (midten). Hovedtyngden av selskapets virksomhet skal rette seg mot tv-drama.

«De store selskapene konsoliderer, strukturene i bransjen endres og utfordres et par ganger i halvåret, sånn sett er det en utrolig spennende tid for en oppstart,» sier Fredriksen til Rushprint. Han har lang erfaring fra produksjoner som TV`s 20 års jubileum, MGP og Nobelkonserten.

«Vi har ingen treårsplaner eller heftige powerpointer med strategi, men vi tror det kan være taktisk lurt å være små og snu seg raskt. Viktigst er det å ha det hyggelig, jobbe med små effektive team, og gjerne litt på kryss og tvers i bransjen

«Tyngden vil nok ligge i tv-drama i første omgang, men vi gjør i grunnen det vi har lyst til og har begge jobbet med både underholdning og event, så vi får se hvor høna sparker,» sier Berggren som sluttet som showrunner på Hotel Cæsar i vinter og siden jobbet litt for Monster, Feelgood og NRK før han nå er med og starter eget selskap med Fredriksen.

«Man må vel kunne kalle oss et selskap drevet av kreatører, ihvertfall når alle whiteboardene kommer på plass til uken, alt vil dreie seg rundt et klassisk «writers room». Tiltrekker vi oss folk med gjennomføringsevne og som forstår bransjen, har vi lykkes,» sier Fredriksen som tross minimale ønsker om vekst, ikke utelukker en allianse med et større internasjonalt selskap.

MENY