TV-drama ut i streik

De unge år 2 768

Kl. 06:15 ble det brudd i meklingen mellom Norsk filmforbund og Norske film-, TV- og Spillprodusentersforening etter at partene hadde meklet vel 6 timer på overtid, melder Norsk filmforbund og Produsentforeningen i en pressemelding.

Norsk filmforbund kunne ikke godta meklers skisse, som riktig nok besto av et godt materielt innhold i overenskomsten, men som helt manglet en avklaret lønnsside, melder Filmforbundet.

Filmforbundet avviste meklers forslag og har brutt forhandlingene med Produsentforeningen om etablering av en overenskomst for tv-drama. Dermed tar de ut medlemmer i streik, melder Produsentforeningen.

Nå tas stab på Lilyhammer 2 (Rubicon TV for NRK), Det tredje øyet (Rubicon TV for TV2) og Trio -(Nordic Stories for NRK) ut i streik.

Arbeidsgiverne har varslet permittering til alle i de tre stabene som ikke har blitt omfattet av plassoppsigelsene som Norsk filmforbund har sendt til selskapene.

Filmforbundets forslag til minstelønn vil gi en nyutdannet fagperson nesten 600 000 kroner i årslønn. Det er et langt unna det Produsentforeningen oppfatter som et minstelønnssystem, og vil gjøre det umulig for tv-drama å kunne konkurrere med annen tv-produksjon, skriver Produsentforeningen.

Kilde: Pressemeldinger fra de respektive parter

TV-drama ut i streik

De unge år 2 768

Kl. 06:15 ble det brudd i meklingen mellom Norsk filmforbund og Norske film-, TV- og Spillprodusentersforening etter at partene hadde meklet vel 6 timer på overtid, melder Norsk filmforbund og Produsentforeningen i en pressemelding.

Norsk filmforbund kunne ikke godta meklers skisse, som riktig nok besto av et godt materielt innhold i overenskomsten, men som helt manglet en avklaret lønnsside, melder Filmforbundet.

Filmforbundet avviste meklers forslag og har brutt forhandlingene med Produsentforeningen om etablering av en overenskomst for tv-drama. Dermed tar de ut medlemmer i streik, melder Produsentforeningen.

Nå tas stab på Lilyhammer 2 (Rubicon TV for NRK), Det tredje øyet (Rubicon TV for TV2) og Trio -(Nordic Stories for NRK) ut i streik.

Arbeidsgiverne har varslet permittering til alle i de tre stabene som ikke har blitt omfattet av plassoppsigelsene som Norsk filmforbund har sendt til selskapene.

Filmforbundets forslag til minstelønn vil gi en nyutdannet fagperson nesten 600 000 kroner i årslønn. Det er et langt unna det Produsentforeningen oppfatter som et minstelønnssystem, og vil gjøre det umulig for tv-drama å kunne konkurrere med annen tv-produksjon, skriver Produsentforeningen.

Kilde: Pressemeldinger fra de respektive parter

MENY