Thomas Stenderup om «Pax»-debatten

Debatten om kjønnskvotering fortsetter. Klassekampen har nylig intervjuet Thomas Stenderup ved filmskolen i Lillehammer. Stenderup mener at det er tiltak rettet mot barn og unge som kan sørge for en høyere kvinneandel i filmbransjen – ikke kvotering. Han mener at søkertallene til filmskolen viser at man må begynne langt tidligere om man skal sørge for å fange opp kvinnelige regitalenter.

– Det er langt flere mannlige enn kvinnelige søkere til filmskolen, og det tyder på at rekrutteringsarbeidet bør starte langt tidligere. Jeg tror det er tiltak som den kulturelle skolesekken som kan vekke unge jenters filminteresse og gjøre dem til gode regissører. Ikke kvotering i voksen alder, sier han.

Stenderup mener også at erfaringer fra Danmark tilsier at kvotering er overflødig.

– I dag dominerer kvinner dansk film, som toneangivende regissører og produsenter. Det er ingen grunn til at det ikke skal kunne skje i Norge også. Vi ser allerede nå at det vokser fram gode norske kvinnelige filmskapere. Anne Sewitsky fikk for eksempel nylig Norges første pris på Sundance-festivalen. Men dette er noe som må komme av seg selv og gjennom arbeid med ungdom, det hjelper ikke at ministre prøver å presse gjennom en gitt kjønnsfordeling, sier han, og presiserer at alle er enige om at bransjen trenger en bedre kjønnsfordeling – spørsmålet er bare hvordan det skal gjøres.

Les hele artikkelen her.

Thomas Stenderup om «Pax»-debatten

Debatten om kjønnskvotering fortsetter. Klassekampen har nylig intervjuet Thomas Stenderup ved filmskolen i Lillehammer. Stenderup mener at det er tiltak rettet mot barn og unge som kan sørge for en høyere kvinneandel i filmbransjen – ikke kvotering. Han mener at søkertallene til filmskolen viser at man må begynne langt tidligere om man skal sørge for å fange opp kvinnelige regitalenter.

– Det er langt flere mannlige enn kvinnelige søkere til filmskolen, og det tyder på at rekrutteringsarbeidet bør starte langt tidligere. Jeg tror det er tiltak som den kulturelle skolesekken som kan vekke unge jenters filminteresse og gjøre dem til gode regissører. Ikke kvotering i voksen alder, sier han.

Stenderup mener også at erfaringer fra Danmark tilsier at kvotering er overflødig.

– I dag dominerer kvinner dansk film, som toneangivende regissører og produsenter. Det er ingen grunn til at det ikke skal kunne skje i Norge også. Vi ser allerede nå at det vokser fram gode norske kvinnelige filmskapere. Anne Sewitsky fikk for eksempel nylig Norges første pris på Sundance-festivalen. Men dette er noe som må komme av seg selv og gjennom arbeid med ungdom, det hjelper ikke at ministre prøver å presse gjennom en gitt kjønnsfordeling, sier han, og presiserer at alle er enige om at bransjen trenger en bedre kjønnsfordeling – spørsmålet er bare hvordan det skal gjøres.

Les hele artikkelen her.

MENY