Svenskene satser på kvinner

sfi

I Sverige er problematikken med lav kvinneandel i nøkkelfunksjoner like realistisk som her hjemme. Svensk Filminstitutt tar nå grep og har gitt syv kvinnelige regissører 250 000 hver i utviklingsstøtte til langfilm. Cissi Elwin Frenkel i det Svenske Filminsituttet sier til Filmnyheterna at problemet med den lave kvinneandelen på svenske filmer ligger i søknadsmassen. Altfor få kvinnelige filmprosjekter lander på bordet hos SFI.

– Vi har fått mye kritikk for og ikke ha oppfylt Filmavtalens 40/60 mål. Det optimale målet er 50/50. Problemet er at basen er for liten. På manus- og produsentsiden ser det ganske bra ut, men ikke når det gjelder kvinnelige regissører. For få prosjekter kommer inn, og av høstens 22 filmer er det bare tre som er regissert av kvinner.

– Vi gjør nå en spesialsatsning ved å gi disse syv regissørene utviklingsstøtte. Vi er klar over at dette er kvotering og særbehandling, men vi har ikke sluppet på kvalitetskravet, sier Frenkel til Filmnyheterna.

Som et eget prosjekt gikk SFI ut og søkte spesielt etter kvinnelige regissører. De mottok 78 søknader. De syv regissørene skal gå i gang med hvert sitt spillefilmprosjekt og får senere søke produksjonstilskudd. Det er et smart grep fra SFI, og NFI burde la seg inspirere av nabolandet. Det snakkes, og skrives mye om den skjeve kjønnsbalansen. Men NFI må være mer på banen når det gjelder konkrete tiltak, slik SFI demonstrerer. Kvotering er omdiskutert, men kan også forsvares slik SFI gjør, med at det ikke har gått utover kravet om kvalitet. Ifølge Frenkel har konsulentene ved SFI  beskrevet alle syv filmene som veldig sterke og kvalitative prosjekt.

Svenskene satser på kvinner

sfi

I Sverige er problematikken med lav kvinneandel i nøkkelfunksjoner like realistisk som her hjemme. Svensk Filminstitutt tar nå grep og har gitt syv kvinnelige regissører 250 000 hver i utviklingsstøtte til langfilm. Cissi Elwin Frenkel i det Svenske Filminsituttet sier til Filmnyheterna at problemet med den lave kvinneandelen på svenske filmer ligger i søknadsmassen. Altfor få kvinnelige filmprosjekter lander på bordet hos SFI.

– Vi har fått mye kritikk for og ikke ha oppfylt Filmavtalens 40/60 mål. Det optimale målet er 50/50. Problemet er at basen er for liten. På manus- og produsentsiden ser det ganske bra ut, men ikke når det gjelder kvinnelige regissører. For få prosjekter kommer inn, og av høstens 22 filmer er det bare tre som er regissert av kvinner.

– Vi gjør nå en spesialsatsning ved å gi disse syv regissørene utviklingsstøtte. Vi er klar over at dette er kvotering og særbehandling, men vi har ikke sluppet på kvalitetskravet, sier Frenkel til Filmnyheterna.

Som et eget prosjekt gikk SFI ut og søkte spesielt etter kvinnelige regissører. De mottok 78 søknader. De syv regissørene skal gå i gang med hvert sitt spillefilmprosjekt og får senere søke produksjonstilskudd. Det er et smart grep fra SFI, og NFI burde la seg inspirere av nabolandet. Det snakkes, og skrives mye om den skjeve kjønnsbalansen. Men NFI må være mer på banen når det gjelder konkrete tiltak, slik SFI demonstrerer. Kvotering er omdiskutert, men kan også forsvares slik SFI gjør, med at det ikke har gått utover kravet om kvalitet. Ifølge Frenkel har konsulentene ved SFI  beskrevet alle syv filmene som veldig sterke og kvalitative prosjekt.

MENY