Støtte til animerte kortfilmer

Pjotr SapeginNorsk filminstitutt offentliggjorde i dag at filmfondets kortfilmkonsulent Kalle Løchen har gitt støtte til produksjon av to nye kortfilmer; Skylappjenta av Iram Haq og Det siste norske trollet av Pjotr Sapegin. Korte norske animasjonsfilmer har de siste årene inkassert bl.a. to Oscar-priser, og i tillegg en rekke høythengende utmerkelser nasjonalt og internasjonalt. Det er gledelig å se at denne typen filmer fortsetter å få støtte. Her er litt info om de to produksjonene:

Skylappjenta
blir multikunstner Iram Haq sin filmregidebut, og i følge pressemeldingen handler filmen om "en ung jente som er andregenerasjons innvandrer. Hennes valg og hennes dilemmaer er knyttet til valget mellom familietilhørighet eller å stå alene." Filmen skal produseres av erfarne Gudny Hummelvoll i SF Norge, med bidrag fra Storm Studios; "Som stod for etterarbeidet på Oscarvinneren Peter og ulven, [og] nå bruker erfaringene derfra for å skape et fantastisk univers i Skylappjenta." (Det står ikke eksplisitt i pressemeldingen at dette blir en ren animasjonsfilm, forøvrig.)

Det siste norske trollet representerer en retur til kortfilmformatet for veteranen Pjotr Sapegin ("Aria") – og plottet til denne filmen høres både morsomt og finurlig ut: "En fri fabulering rundt eventyret om ”De tre bukkene Bruse”, fortalt fra trollets synsvinkel. Filmen skal deles inn i tre kapitler. Første del foregår i moderne tid, og forteller om et ensomt troll som bor ved en kraftstasjon der han heller i seg sukkerholdig drikke. Andre del forteller om trollets oppvekst, mens tredje del handler om hvordan trollet finner igjen alle de andre trollene." Jeg gleder meg allerede.

Støtte til animerte kortfilmer

Pjotr SapeginNorsk filminstitutt offentliggjorde i dag at filmfondets kortfilmkonsulent Kalle Løchen har gitt støtte til produksjon av to nye kortfilmer; Skylappjenta av Iram Haq og Det siste norske trollet av Pjotr Sapegin. Korte norske animasjonsfilmer har de siste årene inkassert bl.a. to Oscar-priser, og i tillegg en rekke høythengende utmerkelser nasjonalt og internasjonalt. Det er gledelig å se at denne typen filmer fortsetter å få støtte. Her er litt info om de to produksjonene:

Skylappjenta
blir multikunstner Iram Haq sin filmregidebut, og i følge pressemeldingen handler filmen om "en ung jente som er andregenerasjons innvandrer. Hennes valg og hennes dilemmaer er knyttet til valget mellom familietilhørighet eller å stå alene." Filmen skal produseres av erfarne Gudny Hummelvoll i SF Norge, med bidrag fra Storm Studios; "Som stod for etterarbeidet på Oscarvinneren Peter og ulven, [og] nå bruker erfaringene derfra for å skape et fantastisk univers i Skylappjenta." (Det står ikke eksplisitt i pressemeldingen at dette blir en ren animasjonsfilm, forøvrig.)

Det siste norske trollet representerer en retur til kortfilmformatet for veteranen Pjotr Sapegin ("Aria") – og plottet til denne filmen høres både morsomt og finurlig ut: "En fri fabulering rundt eventyret om ”De tre bukkene Bruse”, fortalt fra trollets synsvinkel. Filmen skal deles inn i tre kapitler. Første del foregår i moderne tid, og forteller om et ensomt troll som bor ved en kraftstasjon der han heller i seg sukkerholdig drikke. Andre del forteller om trollets oppvekst, mens tredje del handler om hvordan trollet finner igjen alle de andre trollene." Jeg gleder meg allerede.

MENY