Sterk kritikk mot Film & Kino

filmkino_468

Bransjeorganisasjonen Film & Kino, som forvalter offentlige midler til kino og videobransjen (samt støtte til bl.a. festivaler og cinemateker), får hard medfart i en rapport som er utarbeidet av revisjons- og rådgivningsselskapet BDO.

”Risiko for feil, svekket omdømme og mislighold er en av konklusjonene”, skriver Dagsavisen.

Det er styreleder i Film & Kino, Knut Even Lindsjørn, som kommenterer rapporten som tar for seg støtten til forlaget NVHF som blant annet gir ut bransjebladet Release.

– Rapporten avdekker store svakheter ved Film & Kinos håndtering av pengestøtten som er gitt til NVHF Forlag. Våre rutiner har rett og slett vært for dårlige, og det vil vi nå sørge for at blir rettet opp, medgir Lindsjørn.

Film & Kino er en bransjeorganisasjon for kino- og videobransjen, og er i hovedsak finansiert av den offentlige avgiften som er lagt på all omsetning av video. I fjor hadde Film & Kino 86 millioner kroner i inntekter, som skal gå til ulike støttetiltak i kino- og videobransjen.

I den nye rapporten skriver BDO blant annet: «Mangelen på grunnleggende skriftlige rutiner, særlig innen fullmakter, kontroll og tildeling er med på til å utsette Film & Kino for unødvendig risiko for feil, svekket omdømme og mislighold».

Sterk kritikk mot Film & Kino

filmkino_468

Bransjeorganisasjonen Film & Kino, som forvalter offentlige midler til kino og videobransjen (samt støtte til bl.a. festivaler og cinemateker), får hard medfart i en rapport som er utarbeidet av revisjons- og rådgivningsselskapet BDO.

”Risiko for feil, svekket omdømme og mislighold er en av konklusjonene”, skriver Dagsavisen.

Det er styreleder i Film & Kino, Knut Even Lindsjørn, som kommenterer rapporten som tar for seg støtten til forlaget NVHF som blant annet gir ut bransjebladet Release.

– Rapporten avdekker store svakheter ved Film & Kinos håndtering av pengestøtten som er gitt til NVHF Forlag. Våre rutiner har rett og slett vært for dårlige, og det vil vi nå sørge for at blir rettet opp, medgir Lindsjørn.

Film & Kino er en bransjeorganisasjon for kino- og videobransjen, og er i hovedsak finansiert av den offentlige avgiften som er lagt på all omsetning av video. I fjor hadde Film & Kino 86 millioner kroner i inntekter, som skal gå til ulike støttetiltak i kino- og videobransjen.

I den nye rapporten skriver BDO blant annet: «Mangelen på grunnleggende skriftlige rutiner, særlig innen fullmakter, kontroll og tildeling er med på til å utsette Film & Kino for unødvendig risiko for feil, svekket omdømme og mislighold».

MENY