SØRFOND-film med suksess i Venezia

Flappping

Det er ikke bare Roy Andersson som ga norske co-produksjonsmidler heder under filmfestivalen i Venezia –  også den SØRFOND-støttede filmen Flapping in the Middle of Nowhere mottok pris, for beste film på den internasjonale kritikeruken.

Filmen er et samarbeid mellom den norske produsenten Alan R. Milligan (Brev til Kongen), selskapet Film Farms og den vietnamesiske debutregissøren Nguyen Hoang Diep, melder Film fra Sør.

Filmen er støttet med 850.000 kroner fra det norske filmfondet SØRFOND. Dette er et av de høyeste beløp fondet har tildelt et prosjekt siden oppstarten av fondet i 2012, forteller kunstnerisk leder hos Film fra Sør, Lasse Skagen. SØRFOND er finansiert av Utenriksdepartementet og forvaltes av Norsk filminstitutt og Stiftelsen Film fra Sør. Fondet bevilger økonomisk tilskudd til filmproduksjon i utviklingsland, som av politiske eller finansielle grunner har vanskeligheter med å gjennomføre produksjoner.

Flapping in the Middle of Nowhere vises for tiden i Toronto, men vil bli vist i Norge under hovedkonkurransen til Film fra Sør-festivalen 9.-19.oktober 2014.

 

SØRFOND-film med suksess i Venezia

Flappping

Det er ikke bare Roy Andersson som ga norske co-produksjonsmidler heder under filmfestivalen i Venezia –  også den SØRFOND-støttede filmen Flapping in the Middle of Nowhere mottok pris, for beste film på den internasjonale kritikeruken.

Filmen er et samarbeid mellom den norske produsenten Alan R. Milligan (Brev til Kongen), selskapet Film Farms og den vietnamesiske debutregissøren Nguyen Hoang Diep, melder Film fra Sør.

Filmen er støttet med 850.000 kroner fra det norske filmfondet SØRFOND. Dette er et av de høyeste beløp fondet har tildelt et prosjekt siden oppstarten av fondet i 2012, forteller kunstnerisk leder hos Film fra Sør, Lasse Skagen. SØRFOND er finansiert av Utenriksdepartementet og forvaltes av Norsk filminstitutt og Stiftelsen Film fra Sør. Fondet bevilger økonomisk tilskudd til filmproduksjon i utviklingsland, som av politiske eller finansielle grunner har vanskeligheter med å gjennomføre produksjoner.

Flapping in the Middle of Nowhere vises for tiden i Toronto, men vil bli vist i Norge under hovedkonkurransen til Film fra Sør-festivalen 9.-19.oktober 2014.

 

MENY